Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/03-11-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 30-10-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2017

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007 - 2013 (PL-x 259/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 259/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013; caracter ordinar; procedură de urgență; PL-x 259/2017.

Guvernul?

Vă rog.

Doamna Mihaela Virginia Toader (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene):

Mulțumim frumos, domnule președinte.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 stabilește regulile în care, pentru proiectele fazate din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, pot fi preluate pe bugetul de stat sumele aferente corecțiilor pentru proiectele care au avut corecții din cauza achizițiilor publice. Este vorba de acele proiecte fazate, preluate deja spre finanțare.

În absența acestui act normativ, practic, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare nu ar putea prelua din Titlul 58, aceste corecții, prin bugetul de stat.

Având în vedere toate acestea, vă rugăm să aprobați proiectul de act normativ, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumim.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamnă ministru.

Comisia pentru buget sau Comisia juridică?

Domnul vicepreședinte al Comisiei pentru buget.

Domnul Sorin Lazăr:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, trimis cu adresa PL-x 259 din 1 septembrie 2017.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituție.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 26 iunie 2017.

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl reprezintă stabilirea condițiilor de suportare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru proiectele a căror finanțare este eșalonată în două perioade de programare, cuprinzând faza I, implementată în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, iar faza a II-a implementată în cadrul Programului Operațional Sectorial Infrastructura Mare 2014-2020.

În urma examinării, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Este procedură de urgență. Vă rog să ne propuneți timpul de dezbatere.

Domnul Sorin Lazăr:

Trei minute, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Să înceapă votul pentru timpul propus.

Mulțumesc.

117 voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. A fost adoptat timpul de dezbatere.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Avem un singur amendament...

Păi, la dezbateri generale... dacă nu se înscrie nimeni...

Nu aveți cartela la dumneavoastră? Așa este. Bine.

Grupul PNL.

Doamna Cristina Trăilă:

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi,

Grupul PNL a votat pentru aprobarea acestui proiect de lege, având în vedere că Ordonanța nr. 36/2017 vine să corecteze Ordonanța Guvernului din 2013, în sensul în care, pentru Programul Operațional Sectorial de Mediu, atât pentru exercițiul financiar 2007-2013, cât și pentru exercițiul financiar în curs, 2014-2020, aplicarea corecțiilor financiare beneficiarilor - și aici vorbim de instituțiile publice locale și de operatorii regionali, așa cum sunt ei definiți de reglementările în vigoare - deci corecțiile aplicate pentru anumite încălcări în domeniul achizițiilor publice să fie suportate de la bugetul de stat.

Vine ca o corecție la ceea ce s-a reglementat în 2013 și este firesc să se întâmple acest lucru, cu atât mai mult cu cât vorbim de operatori regionali și de instituții publice locale.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Altcineva dacă dorește să intervină? Nu.

Există un singur amendament respins. Dacă se susține? Nu.

La titlul legii, observații? Nu.

La restul articolelor, observații? Nu.

Rămâne la votul final, în forma propusă de cele două comisii.

Următorul.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 13 ao?t 2020, 18:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro