Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.2/09-01-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 20-12-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2017

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 466/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 466/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Vă rog.

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; în procedură de urgență.

Comisia?

Comisia? Domnule Știrbu...

Domnule președinte Știrbu, Comisia pentru cultură are ceva aici, dacă vreți... ceva cu cinematografia. Nu-i problemă, așteptăm, dar voiam doar să știți. Îl citesc eu, dacă nu are cine.

Îmi cer scuze că v-am deranjat de la...

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Eu îmi cer scuze, domnule președinte. Un drăguț, ca de obicei.

Bună ziua, dragi colegi.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. PL-x 466 din 20 noiembrie 2017 și înregistrat la comisie cu nr. 4c/10/240 din 22.11.2017.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, în vederea lărgirii spectrului ofertei și a tematicii cinematografice, mărirea duratei de rambursare a creditului direct pentru o producție de la 10 ani la 20 de ani, precum și instituirea unor măsuri pentru o mai bună colectare a sumelor nerambursate rezultate din exploatarea filmelor.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri?

Domnul Pașcan.

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Bună dimineața, distinși colegi.

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vreau să vă informez că acest proiect legislativ, această ordonanță, în primul rând, este absolut inacceptabilă pentru Partidul Mișcarea Populară. Și am să vă explic argumentele.

Onor Guvernul a promovat un act normativ prin care mărește perioada de rambursare a sumelor alocate pentru crearea unor producții cinematografice, de la 10 la 20 de ani.

Era un proiect din start care nu incumba niciun fel de urgență. Cei care au fost direct vizați s-au grăbit să și încheie contractele de rigoare privind rambursarea sumelor respective, în mod oarecum de neînțeles, fiindcă nu s-a rambursat încă nimic în perioada respectivă, iar cele mai importante producții cinematografice ale României, astăzi, sunt realizate și mai apoi premiate, toate realizate din bani privați.

Deci mărim la 20 de ani perioada de rambursare, așa, din pix, fără să consultăm pe nimeni. Mai apoi ne trezim în Comisia pentru cultură că ni se spune că trebuie să adaptăm ordonanța de urgență astfel încât pentru contractele încheiate să rămână valabile, chiar în situația în care ordonanța ar fi respinsă. Este absolut inacceptabil. Adică cei care au primit cu dedicație această ordonanță s-au grăbit și au încheiat contractele și noi, acum, trebuie să le și legalizăm. De altfel, apare și în poziția Consiliului Legislativ argumentația privind inexistența unei urgențe pe acest subiect.

Eu vă rog, stimați colegi, înțeleg că de multe ori trebuie să câștigăm simpatii electorale și voturi, la nivelul unor categorii sociale, și să și motivăm legislativ în acest sens, dar unele lucruri nu se fac. De ce îi discriminăm pe unii creatori în raport cu ceilalți? De ce susținem anume producții, financiar, și stabilim și procente în măsura în care le alocăm resurse, le stabilim o perioadă de rambursare de 20 de ani? De ce? De ce? De ce, stimați colegi?

N-a fost capabil nici ministerul de resort să răspundă la aceste întrebări.

De aceea, în mod categoric, și just, și argumentat, Partidul Mișcarea Populară va vota împotriva acestui proiect legislativ și a ordonanței de urgență.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Socotar.

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Stimați colegi,

Totuși ar fi cazul să facem niște clarificări vizavi de cele spuse de antevorbitorul meu.

În principiu, ordonanța despre care vorbim are două părți distincte. Una reglementează că fondurile cu care Centrul Național al Cinematografiei finanțează producții cinematografice în fiecare an, din acest fond să aloce 15% pentru o arie tematică specială. Și acest lucru s-a făcut special pentru Anul Centenar, ca anul viitor să fie filme dedicate Centenarului. Și de acum încolo această cotă procentuală să fie o arie tematică care an de an va fi hotărâtă pentru ce domeniu va fi alocată.

A doua parte, într-adevăr, se referă... ordonanța se referea la prelungirea termenului de rambursare a acestor credite, de fapt, pe care Centrul Național al Cinematografiei le acordă producătorilor, artiștilor, mă rog, de la 10 la 20 de ani. Această prevedere a fost amendată în comisie și raportul elimină cei 20 de ani și rămânem la 10.

Consiliul Legislativ a venit cu o precizare. Da, domnilor, dar ordonanța a fost în vigoare. Ce ne facem cu contractele semnate din momentul în care ordonanța a intrat în vigoare și a prelungit termenul de la 10 la 20 de ani, până când propunerea va fi, cred, aprobată, în forma raportului emis de Comisia pentru cultură, care revine la 10 ani?

Și, bineînțeles, a propus Consiliul Legislativ, și noi am acceptat că acele contracte trebuie să rămână în vigoare în acea formă. Pentru că, altfel, ce putem face? Altfel, oamenii aceia au fost păcăliți. Poate n-ar fi semnat dacă nu știau că e vorba de 20 de ani.

Deci despre aceasta este vorba în această ordonanță.

Și recomand colegilor să susțină această formă, că, înainte de toate, se alocă o sumă pentru o arie tematică care... anul viitor este Anul Centenar.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Știrbu.

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

De obicei...

Mulțumesc, domnule președinte.

De obicei, zona aceasta culturală nu naște de foarte multe ori dispute sau patimi decât în momentele în care la mijloc sunt interese financiare. Bun.

Așa cum au spus cei doi colegi ai mei din comisie, amândoi au avut dreptate. De fapt, niciunul dintre ei n-a contestat un anumit punct, un anumit articol din ordonanță.

Într-adevăr, cel mai important punct al acestei ordonanțe a fost mărirea acelui termen de la 10 ani la 20 de ani.

Dragi colegi,

De când a luat ființă Centrul Național al Cinematografiei, Fondul Cinematografic, acea entitate care finanțează proiectele cinematografice an de an, și nu cu puțini bani, niciodată sumele primite pe baza acestor proiecte cinematografice nu au fost restituite statului român, în situația în care termenul de restituire este de 10 ani.

Deci, timp de 10 ani de zile, eu, dacă sunt producător de film, am casă de producție, mă duc la CNC cu un proiect, este declarat eligibil și finanțabil, primesc un purcoi de bani și mă angajez, prin acest contract cu Centrul Național al Cinematografiei sau cu Fondul Cinematografic, ca în timp de 10 ani de zile eu să restitui banii.

Niciodată, nici măcar un singur contract din cele câteva, poate mii de contracte în ultimii 20 de ani nu a restituit banii către statul român.

O anumită zonă din zona asta de influență a făcut inițiatorul să se gândească că ar fi mai bine să prelungească termenul, adică, timp de 20 de ani. Nici măcar un singur proiect cinematografic nu a returnat banii pe perioada de 10 ani de zile, cât spune contractul, iar acum ce facem? Hai, domnule, să le mai dăm încă 10 ani la dispoziție! De ce, dragii mei?

Pentru că toate contractele pe care producătorul de film le încheie cu statul român prin Centrul Național al Cinematografiei - prin CNC -, la toate aceste contracte există o clauză care spune următorul lucru. În situația în care pe perioada asta, de 10 ani de zile, tu, X casă de producție, nu restitui banii, nu mai ai dreptul să aplici.

În situația în care termenul este prelungit la 20 de ani, în intervalul celor 20 de ani poți să aplici de nenumărate ori. Și să mă ierte Dumnezeu, dragi colegi, dacă timp de 10 ani n-ai fost în stare să restitui banii statului român pe acest contract, mai vrei încă un proiect?

Atunci când sunt interese financiare - și cu asta închei, dragi colegi -, de fiecare dată, un anumit... o anumită zonă, un anumit mușuroi începe să... nu știu, zic eu, să convingă inițiatorii, guvernanții, că e bine să mărească sumele de bani, să mărească cuantumurile, să mărească termenul în care trebuie să se restituie acești bani.

Ca atare, majoritatea membrilor din Comisia pentru cultură a luat decizia cum că statul român, interesul statului român este acela ca termenul să rămână de 10 ani.

Vă mulțumesc.

Eu, personal, voi vota pentru această ordonanță de urgență.

Mulțumesc mult.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule președinte.

Lăsați mușuroaiele și legiferați cum credeți că e mai bine.

Domnul Marton Árpád.

Domnule Pașcan, n-ați vorbit?

V-a jignit urât de tot, domnul...

Poftiți, dacă a fost... după domnul Marton Árpád. Dacă a fost ofensator...

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nici grupul nostru parlamentar n-a susținut această idee, de a mări la 20 de ani acest interval. E evident, dacă în 10 ani n-ai reușit să dai niciun leu, nici în 20 de ani n-o să poți face.

Ceea ce e a spus domnul președinte al comisiei, iarăși, este corect. Mai există o prevedere - după cei 10 ani, toate drepturile de autor cad în ograda statului român. Deci, iată, iarăși, un interes al statului român să rămână 10 ani.

Dar este și asta adevărat - juriștii din sală știu că tot ceea ce s-a pornit pe baza unei legi, dacă modifici legea, nu poți să uiți, deci pentru toate semnăturile date pe o legislație trebuie să ai prevederi derogatorii pentru acele elemente care au intrat pe legislația în vigoare.

Ca atare, această variantă, soluție credem că este acceptabilă și vom vota pentru.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Pașcan, drept la replică.

Domnule Bacalbașa, am avut un vorbitor de la PSD, suntem în procedură de urgență.

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Domnule președinte de ședință,

Sigur că atât președintele comisiei, cât și colegul Márton Árpád au clarificat cum e cu povestea cu 10 ani.

Eu vreau să vă spun doar atât. Că o lege trebuie să fie echitabilă pentru toți și să se aplice în mod egal și nediscriminatoriu.

Or, prin amendamentul invocat de unul dintre colegii mei, tocmai aici se produce discriminarea. Adică noi consimțim că este normal să se rămână la termenul de rambursare de 10 ani, dar prin amendament acceptăm ca acele contracte care au fost încheiate pentru 20 de ani să rămână așa.

Adică pentru unii mumă - legea, pentru alții - ciumă. Acest lucru eu îl consider principial inacceptabil.

Și, de aceea, cu atât mai mult, o dată în plus, vom vota împotriva acestei legi.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

OK.

Vă rog, domnule Bacalbașa.

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa:

Ce s-a întâmplat în Comisia pentru cultură, legat de cinematografie - și de asta am abuzat de timpul colegilor - nu este atât o chestiune de bani, că unii câștigă niște bani și alții nu câștigă niște bani, ci este o problemă dureroasă și generală - a promovării valorilor în această țară.

Pentru că pe lângă paralele pe care le iau niște oameni este posibilitatea de a te implica în producția de film, care e un lucru costisitor.

Calendele grecești, că asta înseamnă rambursarea la 20 de ani, permite ca unii să facă filme în serie și alții, care poate sunt foarte talentați, dat fiindcă nu pot să se manifeste și nu putem ști cât de talentați sunt, să stea pe margine. Aici este problema dureroasă și aici a fost rolul Comisiei pentru cultură, în a rectifica o anumită gândire.

Și vreau să spun că ce se întâmplă în cinematografie se întâmplă în foarte multe domenii, inclusiv - eu, ca doctor, pot s-o spun - în chirurgia din România.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

La articole dacă vreți să interveniți? Da? Domnul Korodi Attila.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La amendamente respinse. Avem un amendament respins și aș dori să susținem adoptarea respectivă, pentru că în timpul dezbaterilor, în ședința de comisie, la art. 68 s-a eliminat o interdicție, dar aceasta nu este corelată cu capitolul care se referă la contravenții.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendamentul respins de la art. 68. Amendamentul respins de la poziția 68. Vă supun votului amendamentul respins de la art. 68... Vot.

Opriți votul, că iar nu ne înțelegem.

Am spus, domnule Dobre - este un amendament respins. Vă supun votului amendamentul. Logic, nu? Și votați cum credeți de cuviință. Eu supun votului amendamentul, nu altceva.

Vă rog, vot.

103 voturi pentru. Admis. 10 voturi împotrivă, 12 abțineri.

Vă rog să...

Domnule... dacă acest respins nu schimbă ceva la vreun admis, uitați-vă. Nu? Sigur? OK. Cum? E în regulă.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 15:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro