Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.2/09-01-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 20-12-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2017

9. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.9 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 306/2017). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 306/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

32. Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Vă rog, comisia.

Doamna Șotcan.

Microfonul la tribună!

Doamna Theodora Șotcan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților a fost înaintată spre dezbatere în fond Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în sensul ca statul să asigure finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și toți elevii din învățământul general obligatoriu de masă și special, de stat, particular și confesional acreditat. Se dorește în acest fel să se elimine situațiile discriminatorii în care se află unitățile private de învățământ special.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaților fiind primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 14 noiembrie 2017, comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 6 abțineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:

  • finanțarea învățământului special și special integrat este reglementată în mod distinct la art. 110 alin. (3) din Legea educației; de asemenea, tot prin prevederile Legii educației, se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial. Rezultă că finanțarea învățământului special, atât în cazul unităților de învățământ de stat, cât și în cel al unităților de învățământ particulare, nu se face în limitele și în baza costului standard per elev reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2016, ci conform art. 110 alin. (3) din Legea educației;
  • prevederile cuprinse în textul propunerii legislative presupun modificarea Capitolului VIII - Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar din Legea nr. 1/2011, în integralitatea acestuia;
  • adoptarea propunerii legislative ar schimba actuala modalitate de calcul, trecându-se de la finanțarea contractuală la finanțarea per elev, ceea ce în cazul de față nu ar fi în favoarea elevilor/preșcolarilor acestui tip de învățământ, conducând la subfinanțarea unităților școlare din învățământul special, întrucât unitățile de învățământ din această categorie au un număr mic de elevi/preșcolari.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

Da? Vă rog. Nu sunteți aici, domnule Balan.

Domnul Ioan Balan:

Stimați colegi,

Prin Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 se dorește reglementarea unei situații considerate de către inițiatori ca fiind discriminatorie, în care se află instituțiile private de învățământ special, față de cele de stat.

Finanțarea învățământului special, atât a unităților de stat, învățământ de stat, cât și a celor particulare, nu se face în limitele și în baza costului standard per elev/per preșcolar, reglementat prin H.G. nr. 136/2016, ci conform art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. Deși intenția poate fi una bună, considerăm că inițiatorii nu au luat în calcul toate actele normative care reglementează acest subiect.

Având în vedere cele de mai sus, Grupul parlamentar al PNL se va abține la votul acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, alte intervenții dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu.

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 17 april 2021, 21:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro