Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 13-06-2018

Ședința Camerei Deputaților din 13 iunie 2018

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.5 Dan-Răzvan Rădulescu - declarație politică intitulată "Cultura calității în unitățile de învățământ preuniversitar din România";

 

Domnul Ben-Oni Ardelean:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar al USR, domnul Dan-Răzvan Rădulescu.

Domnul Dan-Răzvan Rădulescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Declarația mea politică de astăzi se intitulează "Cultura calității în unitățile de învățământ preuniversitar din România".

Doamnelor și domnilor deputați,

La solicitările de până acum adresate miniștrilor educației în ultimul an și jumătate, despre activitatea ARACIP din 2006 până în prezent, am primit răspunsuri evazive, bazate pe materiale întocmite de ARACIP, în care se autolaudă activitatea acestei instituții.

Deși autoritățile care ar trebui să verifice, la propriu, ce face această agenție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale nu au nicio curiozitate legată de un real management al calității educației în România, la firul ierbii lucrurile nu stau deloc ca în rapoartele oficiale.

După atâția ani de existență în lumea educației din România și cu atâtea "realizări" - proiecte europene, conferințe, mese rotunde, formări de mii de oameni din sistem -, școlile și grădinițele din România încă nu au înțeles ce înseamnă o cultură a calității, nici ce este managementul calității în educație - nu doar "asigurarea" calității. Chiar, s-a întrebat vreun ministru al educației cum "asigură calitatea" ARACIP?

Cine are curiozitatea să întrebe și să analizeze puțin această problemă poate să descopere, cu tristețe, că mare parte din ceea ce declară, la nivel oficial, ARACIP, pe teren nu mai este la fel de roz. Mulți dintre membrii CEAC - Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, obligatorie în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din România - au urmat cursuri de formare ori au participat la sesiuni de prezentare, cunosc conținutul legislației naționale specifice ori chiar sunt colaboratori ai ARACIP, dar nu cunosc instituția responsabilă de acordarea autorizării/acreditării pentru școli/calificări profesionale; pentru cei mai mulți, ARACIP acordă autorizarea sau acreditarea. Răspunsul corect este Ministerul Educației Naționale. Din păcate, este vorba despre un mesaj eronat, lansat și utilizat în sistem chiar de ARACIP, pentru a-și întări, artificial, imaginea și importanța.

Nu se cunoaște rolul inspectoratelor școlare județene în asigurarea și evaluarea calității. În legislația specifică nu se prevede un rol clar al inspectoratelor școlare în această zonă. Din practica evaluărilor și activităților derulate până în momentul actual, inspectoratele nu sunt implicate concret în dezvoltarea culturii calității în școli. Cei mai solicitați sunt inspectorii de discipline tehnice; în unele județe, observatorii care participă la vizitele de evaluare externă sunt inspectorii de la învățământul alternativ. Nu există, la niciun inspectorat școlar, un inspector care să aibă în totalitate în răspundere asigurarea și evaluarea calității în educație în unitățile de învățământ din județ.

Chiar dacă profesorii participă la diferite simpozioane, conferințe, cursuri de formare despre asigurarea și evaluarea calității în educație, din păcate, nu primesc răspunsuri la toate întrebările legate de acest proces.

O altă problemă se referă la monitorizarea efectelor cursurilor de formare. Nu se știe cine o realizează, când și în ce condiții. Realitatea, una alarmantă, este aceea că se derulează cursuri "pe bandă rulantă", însă fără urmări notabile, vizibile.

CEAC realizează activități neprevăzute în legislația specifică. Mai trist este că, în urma inspecțiilor ori vizitelor de evaluare ale experților colaboratori ARACIP, situația nu se schimbă, fiindcă nici măcar aceștia nu stăpânesc această temă, extrem de importantă, actuală și care la nivel internațional cunoaște o reală dezvoltare.

Așadar, stimați decidenți din educația din România, când se va face ordine reală, astfel încât să existe măcar bazele sănătoase ale unor transformări reale și utile educației românești? Când vom fi competitivi pe piața educațională internațională?

Mulțumesc.

Dan Rădulescu, deputat al USR Prahova.

Domnul Ben-Oni Ardelean:

Mulțumesc.