Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/21-06-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 13-06-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2018

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (PL-x 215/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 215/2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate; în procedură de urgență.

Vă rog, Comisia pentru buget.

Domnul Nosa.

Domnul Iuliu Nosa:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională pentru acest proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 11 aprilie 2018.

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil, cu amendamente, al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare îmbunătățirea cadrului juridic în materia relaționării cu asociațiile românilor de pretutindeni care vor contribui la reabilitarea unor imobile - școli, biserici, centre de informare -, relevante pentru păstrarea identității culturale, spirituale și lingvistice românești.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege amintit.

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2, iar cele admise în Anexa nr. 1.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Neagu, dezbateri generale.

Domnul Nicolae Neagu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Pe scurt, nu vom susține acest proiect de lege, mai corect spus, ne abținem. Dar motivația principală derivă din "Cenușăreasa", definită acest Minister al Românilor de Pretutindeni, în contextul Centenarului Marii Uniri Naționale.

Și de ce spun aceasta? Încă din momentul în care am bugetat acest minister, au fost discuții și s-a suplimentat fondul ministerului. În același timp, s-a cerut o evidență, o transparență a acțiunilor, implicit pe diaspora, cu atât mai mult cu cât știm eforturile pe care ar trebui să le facem, cel puțin pe zonele sensibile; vorbim de Basarabia, Bucovina sau Valea Timocului.

Nu avem în acest moment niciun rezultat, ci, dimpotrivă, încercăm în continuare, majoritatea, să venim cu modificări - spunem - pe cadrul juridic, dar nu ținem cont și de amendamentele unor colegi de-ai noștri care, reprezentanți fiind ai diasporei din acele zone, vin cu lucruri extrem de pertinente.

Acesta este motivul pentru care Partidul Național Liberal se abține de la a susține această ordonanță de urgență.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Dobrovie.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

Mulțumesc, domnule președinte.

USR va susține acest proiect. De ce? Pentru că aduce niște clarificări și niște corecții necesare, privind unele cheltuieli care până acum nu erau eligibile - cheltuieli pentru reparații de sedii, cheltuieli pentru reparații de clădiri necesare, în care să se desfășoare activitățile românilor de pretutindeni, și astfel vine în sprijinul comunităților.

Până în acest moment aceste cheltuieli nu erau eligibile, pentru că se considera că dacă li se mărește valoarea, ele vor fi active financiare și nu vor putea să intre la această eligibilitate.

Ca urmare, USR susține acest proiect. Ne-am dori, evident, să fie mai puține ordonanțe de urgență și să se facă legea bună de la început, adică modificarea Legii nr. 321/2006, dar este foarte important ca aceste sedii să fie finanțate.

Avem la Cernăuți, de exemplu, Casa Memorială "Aron Pumnul", despre care discutăm de foarte multă vreme și care trebuie reabilitată și adusă în condiții bune, astfel încât să găzduiască un muzeu și să fie cu adevărat un loc de o importanță deosebită pentru românii de pretutindeni.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Codreanu.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Fără a-l contrazice neapărat pe colegul nostru de la PNL, totuși Partidul Mișcarea Populară va susține acest proiect de lege, fiind conștienți de faptul că este un demers legislativ care vine cu întârziere, din păcate.

Din fericire, el totuși vine și îmbunătățește relația pe care o avem noi, ca stat, cu comunitățile noastre din afara granițelor țării.

Vreau să le mulțumesc colegilor de la Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și celor de la Comisia pentru buget, finanțe, pentru faptul că au admis o parte dintre amendamentele propuse spre dezbatere.

Dar au rămas câteva momente importante, pe care trebuie să le discutăm în cele ce urmează.

Și voi reveni la această tribună cu câteva dintre amendamentele care se regăsesc la cele respinse.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

La articole? Nu. Vot final.

(Domnul deputat Constantin Codreanu solicită să ia cuvântul.)

Da, la articole.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc.

Da, la marginal 1, art. 1. Este o modificare minoră.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La respinse?

Domnul Constantin Codreanu:

La respinse, sigur.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Textul integral este următorul.

"Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și financiar în limita bugetului aprobat și în condițiile prezentei legi, cu scopul de a susține, în conformitate cu dreptul internațional, protejarea și promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea... dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor".

Modificarea, cum spuneam, este una minoră și prevede suplimentarea acelei finanțări nerambursabile, cu posibilitatea de acordare de ajutoare materiale.

Cel mai bun exemplu care îmi vine în minte în acest moment este o campanie pe care am promovat-o în Republica Moldova - "100.000 de cărți pentru Centenar". Și am reușit să ducem cărți cu ajutorul editurilor din România și din Republica Moldova, în unități de învățământ din Republica Moldova.

Altfel spus, schimbarea minoră de care vorbeam, ajutorul material, să poată fi utilizată și de minister. Și aici ne referim, de exemplu, la bunuri ca: mobilier, aparatură de birou sau la aceleași cărți, de care vorbeam anterior.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendament respins, vot.

57 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas respins.

Vot pentru forma inițială.

85 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, o abținere. A rămas în forma inițială.

Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Marginal 4 - "Implementarea directă - derularea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin structurile sale interne și/sau subordonate, inclusiv în cooperare cu entități de drept public din România și/sau structurile lor subordonate, precum și cu entități de drept privat, conform legislației în vigoare, a unor programe, proiecte sau acțiuni proprii, în sprijinul românilor de pretutindeni".

Modificarea față de textul inițial este adăugarea sintagmei: "entități de drept privat".

În acest sens, un alt exemplu pe care îl am este o solicitare pe care am primit-o din partea celei mai mari edituri din cele două state românești, Editura "Litera", care a venit cu o propunere de a ajuta Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să editeze o serie de materiale, inclusiv pentru comunitățile istorice, inclusiv pentru diaspora economică.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendament respins, vot.

51 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. Respins.

Vot pentru forma inițială.

90 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Adoptat în forma inițială.

Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Și, în logica celorlalte două amendamente precedente, marginal 7. "Se pot acorda finanțări nerambursabile și alte forme de sprijin material și altor entități juridice care au ca scop general obținerea unui profit, cu condiția ca activitatea concretă care este susținută financiar sau material să nu genereze profit".

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendament respins, vot.

54 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. Respins.

Vot pentru forma inițială.

87 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat în forma inițială.

Domnul Constantin Codreanu:

Marginal 8. Este un amendament care prevede sau care urmărește de fapt debirocratizarea relației pe care o are ministerul cu beneficiarii proiectului. Și spune următoarele: "Finanțările nerambursabile destinate programelor, proiectelor sau acțiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora, putându-se desfășura pe parcursul mai multor ani calendaristici, și se asigură anual, potrivit acordului de finanțare".

Am un exemplu și în acest sens. Este vorba de un post de televiziune din Republica Moldova, acolo unde propaganda rusească face ravagii - "10 TV Unirea TV" se cheamă, care este pus în situația de a depune în fiecare an proiecte noi de aprobare, pentru a-și putea desfășura activitatea.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendament respins, vot, vă rog.

55 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Vot pentru forma inițială.

86 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă. Adoptat în forma inițială.

Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Și ultimul. Marginal 9. Iarăși, o modificare minoră, care de fapt urmărește, să zic, eliminarea unei suspiciuni care există, cu privire la așa-numiții abonați la fondurile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Textul amendamentului este următorul: "existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului, după caz".

Pentru că sunt organizații nonguvernamentale care nu au surse de finanțare proprii și care ar vrea, de ce nu, să se numere printre beneficiarii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

Vot pentru amendamentul respins?

58 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă. Respins.

Vot pentru forma inițială?

92 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Adoptat în forma inițială.

Domnul Dobrovie?

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

La marginal 5, la art. 2 lit. i) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins": "... monitorizarea - o funcție continuă care folosește colectarea sistematică de date privind anumiți indicatori specifici, stabiliți de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni împreună cu instituțiile de resort din România, în vederea punerii la dispoziția proiectului sau acțiunii și a părților interesate de la nivelul unei intervenții în curs de desfășurare a indicatorilor care arată evoluția și nivelul de îndeplinire a activităților...".

Deci ideea este foarte clară. Există niște indicatori specifici, să fie clar stabiliți de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pentru ca monitorizarea să se realizeze corespunzător și prin reprezentanții misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și instituțiilor culturale române.

Totodată, monitorizarea și controlul trebuie să se facă și ulterior implementării programului sau acțiunii, atunci când specificul activității o permite.

Vă rog să supuneți votului.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot pentru amendament respins.

41 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, 5 abțineri. Respins.

Vă rog, vot pentru forma inițială.

93 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă. Adoptat în forma inițială.

Da. Nu mai sunt intervenții la articole. Acum chiar că merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 16 january 2022, 21:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro