Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/21-06-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 13-06-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2018

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Pl-x 1/2018). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 1/2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

5. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Comisia?

Domnul Varga.

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a fost sesizată în fond cu această dezbatere, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în scopul consolidării activității Avocatului Poporului de apărător al drepturilor omului în domeniul controlului constituțional și al unificării practicii judiciare, prevăzând, în esență, garanții suplimentare pentru mecanismul de prevenire a torturii, o serie de mijloace suplimentare pentru apărarea drepturilor unor categorii vulnerabile, reglementarea obligației instituțiilor rezidențiale de drept privat de a comunica sau, după caz, de a pune de îndată la dispoziția instituției Avocatului Poporului, în condițiile legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin, atunci când instituția Avocatului Poporului investighează posibile încălcări ale drepturilor categoriilor vulnerabile.

De asemenea, se urmărește consolidarea și consacrarea importanței activității Avocatului Poporului în domeniul controlului de constituționalitate și al unificării practicii judiciare.

Consiliul Economic și Social a dat un aviz motivat.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a dat un aviz nefavorabil.

Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, de asemenea, au dat un aviz favorabil.

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la acest proiect de act normativ.

Termenul pentru aprobarea și transmiterea punctului de vedere a fost 26 februarie 2018.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport de adoptare.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale, domnul Ion.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Vă mulțumesc.

USR nu poate abdica de la principiile sale.

În chestiunea pensiilor speciale și a acestor privilegii, de o astfel de natură, suntem absolut împotriva lor și acesta este motivul principal pentru care vom vota împotriva acestui proiect.

Este adevărat, există un mecanism pentru prevenirea torturii. Deja Avocatul Poporului are atribuții în acest sens.

Noua lege sau aceste modificări își propun să întărească instituția Avocatului Poporului, pe domeniul mecanismului de prevenire a torturii, dar aceasta va trebui, pe viitor, să nu transforme Avocatul Poporului în Avocatul Deținuților.

Trebuie să avem foarte mare grijă, este o instituție foarte importantă și nu trebuie să o abatem de la direcția sa. Avocatul Poporului trebuie să rămână avocatul tuturor cetățenilor acestei țări.

Am fost de acord cu întărirea acestei instituții, pe partea de contencios, astfel încât Avocatul Poporului să poată să-și desfășoare efectiv activitatea pe domeniul de contestare a actelor normative neconstituționale. Am văzut că nu o face și, ca atare, i-am oferit posibilitățile, printr-un amendament, ca pe viitor să atace toate acele dispoziții neconstituționale, să nu mai poată invoca pe viitor că nu a avut mijloace, resurse suficiente pentru a-și îndeplini acest atribut.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Andronache.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi începe prin a afirma că această propunere legislativă conține o serie de aspecte care trebuie într-adevăr reglementate și foarte bine că le reglementează. Cum ar fi, spre exemplu, completarea modului în care funcționează mecanismul pentru prevenirea torturii sau alte aspecte care țin de implementarea unor convenții la care România a devenit parte.

Dar - și vă întreb, stimați colegi din majoritate, - de ce întotdeauna trebuie să amestecați elemente care sunt utile și benefice societății, în procesul de legiferare, cu aspecte care duc în derizoriu acea reglementare?

Prin urmare, această propunere legislativă cuprinde și aspecte care sunt inacceptabile, cum ar fi, spre exemplu, reglementarea unei pensii speciale, inclusiv la nivel anticipat pentru Avocatul Poporului, aspecte care țin de modul în care Avocatul Poporului va fi salarizat de acum înainte.

Stăm și ne întrebăm retoric - oare acesta este trocul pentru care sesizările făcute către Avocatul Poporului, de către Partidul Național Liberal, pentru a ataca, a sesiza Curtea Constituțională cu privire la anumite ordonanțe de urgență, care în mod evident sunt neconstituționale, printre care ne referim și la cea care a amputat Pilonul II de pensii - acesta să fie oare trocul?

De aceea, domnule Avocat al Poporului, nu utilizați atribuția pe care legea v-o pune la dispoziție de a sesiza Curtea Constituțională.

Este interesant și ne întrebăm retoric: oare vă veți lua pensia din banii noștri din Pilonul II?

Mulțumesc.

Partidul Național Liberal va vota împotriva acestei propuneri legislative.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Tripa, vă rog.

Domnule Tripa?

Mulțumesc.

Nu mai sunt intervenții la dezbateri generale.

La articole? Nu.

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 3:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro