Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 9, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.119/19-07-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 09-07-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 9, 2018

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 390/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 390/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice; PL-x 390/2018.

Comisia pentru administrație și Comisia pentru apărare. Cine?

Domnul Bejinariu. Vă rog.

Domnule Suciu, vă rog să vă invitați colegii în sală, să pot supune la vot, că nu avem 165.

V-am invitat, domnule Bejinariu. Vă rog.

Domnule Bejinariu, vă rog, prezentați raportul comun al celor două comisii.

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice,

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 18 iunie 2018.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu Adresa nr. 473/16 mai 2018; avizul favorabil al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, transmis cu nr. 45/10 mai 2018.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010, în scopul actualizării legislației naționale, care transpune prevederile Directivei Consiliului 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege mai sus menționat, în forma adoptată de Senat.

De asemenea, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, să-și însușească raportul preliminar al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și să aprobe un raport comun de adoptare.

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, în conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de lege.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu are amendamente. Rămâne la votul final.

Invit liderii grupurilor... (Vociferări.) Păi, nu mai am....

Stimați colegi,

Haideți să introduceți cartelele. Rog colegii să ia loc în bancă. Introduceți cartelele, să vedem dacă suntem 165 de colegi în sală. Să facem un vot de control. Ați luat loc, da?

Vă rog, vot de control. Să înceapă votul.

148. Tot nu suntem în cvorum.

Deci suntem 148. Nu suntem în cvorum.

Mai încercăm mai târziu. (Râsete.)

Rog liderii de grup...

Repet, nu pot susține un proiect de hotărâre. Trebuie să fim minimum 165 în sală.

Invit liderii de grup la prezidiu. O să vă solicit o pauză de consultări de 30 de minute, până ne vin rapoarte, că nu avem în acest moment. (Consultări.)

În urma consultării cu colegii lideri de grup, pauză 30 de minute. Ne vedem la 17,20.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 1:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro