Plen
Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.146/19-10-2018

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 10-10-2018 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2018

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (PL-x 423/2018). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 423/2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România; are caracter ordinar; ne aflăm în procedură de urgență; PL-x 423/2018.

Are 102 amendamente admise și 6 amendamente respinse.

Din partea Comisiei pentru muncă sau din partea Comisiei pentru apărare, prezentarea raportului.

Domnule Eugen Bejinariu, vă rog.

Domnul Eugen Bejinariu:

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, prin adresa PL-x 423/2018 din 3 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 și a Ordonanței Guvernului nr. 25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei Uniunii Europene nr. 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă de PR.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 5 iulie 2018.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

În ședința din 19 septembrie 2018, Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege, cu amendamente.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în ședința din 26 septembrie 2018 și a hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege, cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexele care fac parte din prezentul raport comun.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnule deputat, propuneți și timpul afectat dezbaterii, vă rog, fiind procedură de urgență.

Domnul Eugen Bejinariu:

Zece minute.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Timpul afectat dezbaterilor - 10 minute.

Vot, vă rog.

Adoptat cu 102 voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere.

Mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul Simion Lucian-Eduard.

Vă rog.

Domnul Lucian-Eduard Simion:

Stimați colegi,

O directivă europeană, și anume, Directiva nr. 801/2016 a Parlamentului European, a impus modificări esențiale în legislația care reglementează regimul străinilor în țara noastră.

Prin proiectul de lege prezentat, s-au implementat o serie de măsuri care privesc tratamentul străinilor aflați în situații de ședere legală, dar și prevenirea imigrării ilegale.

S-au introdus definiții noi, precum "elevul străin", "studentul străin", "stagiarul străin", "cercetătorul străin", "lucrătorul au pair", care este străinul încadrat în muncă temporară la o familie gazdă pentru care s-au stabilit condiții de intrare, de ședere, de formare profesională, voluntariat, cercetare, schimb de elevi sau programe educaționale.

Au fost, de asemenea, reglementate unele aspecte cu privire la căutarea unui loc de muncă pentru studenți, cercetători, asigurând un tratament egal cu proprii cetățeni, condiții de intrare și de ședere a membrilor de familie ai resortisanților, precum și drepturile lor în ce privește studiile, formare profesională și cercetarea.

În acest moment, România se confruntă cu o criză majoră pe piața forței de muncă. În zona activităților care nu necesită o pregătire specializată, nu necesită studii superioare, se înregistrează cea mai mare criză de forță de muncă. Firmele de construcții se plâng că nu mai există forță de muncă. Agricultorii se plâng că nu mai pot angaja zilieri.

În urmă cu zece luni, am înregistrat o inițiativă legislativă care are ca scop facilitarea accesului pe teritoriul României a cetățenilor statelor vecine non-UE care corespund nevoilor de ocupare a forței de muncă.

Sunt mulțumit că am reușit să pun în discuția Parlamentului un astfel de subiect care, după părerea mea, este de strictă actualitate.

Am pornit de la condițiile impuse de directivele europene, și anume, ocuparea locurilor de muncă înalt calificate se face pe baza unui prag salarial impus care trebuie să fie de cel puțin 1,5 ori mai mare decât salariul mediu brut în statul membru în cauză.

România are legiferat, în momentul de față, de patru ori salariul mediu anual brut și condiția de salariu mediu brut impus tuturor celorlalte categorii de lucrători - indiferent... sezonieri, transfrontalieri, cu contract pe perioadă determinată, nedeterminată - ține de politica statului.

Față de aceste prevederi, vreau să remarc faptul că prin acest proiect de lege s-au acceptat două amendamente de maximă importanță care elimină discriminarea creată între salariații români și cei străini, conform principiului - "La muncă egală, salariu egal".

Astfel, alături de colegii mei din Comisia pentru muncă, sunt inițiator la amendamentele care coboară salariul de încadrare al lucrătorului străin, necalificat, de la salariul mediu brut la salariul minim brut, iar pentru lucrătorii înalt calificați, de la patru salarii medii brute la două salarii medii brute.

Proiectul de lege rezolvă, alături de implementarea măsurilor adoptate la nivelul Uniunii Europene, și unele probleme care țin de piața actuală a forței de muncă românești, răspunzând cerințelor angajatorilor.

Cu siguranță, va trebui să punem în discuție și crearea, în limitele impuse de normele Uniunii Europene, a unor facilități pentru muncitorii sezonieri și transfrontalieri.

Avem nevoie acută de măsuri care să permită accesul facil pe piața forței de muncă românești a acestor categorii care vizează sectoare economice vitale ale economiei: agricultură, turism, construcții.

Eliminarea vizelor, în momentul de față, pentru cetățenii moldoveni și ucraineni, deschide oportunități de cooperare economică pe mai multe planuri, inclusiv în domeniul angajării forței de muncă în România.

Consider că această propunere legislativă va aduce beneficii economiei românești și va crea oportunități de colaborare mai strânse, în special cu statele vecine, constituind o mare oportunitate pentru populația de etnie română din Moldova, Ucraina și Serbia.

Vă rog să acordați votul dumneavoastră acestui proiect.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Doamna Mara Calista.

Vă rog.

Doamna Mara-Daniela Calista:

Mulțumesc frumos, doamnă președinte de ședință.

Într-adevăr, este o problemă extrem de importantă, în România, problema crizei forței de muncă, o criză care nu avea o soluție, în lumina faptului că cetățeni non-UE care trebuiau să vină și-și doreau să vină în România să lucreze, să cerceteze, să învețe, aveau această problemă.

A sesizat foarte bine interlocutorul meu, mai devreme, câteva modificări extrem de importante, solicitate atât de mediul public, cât și de mediul privat, în ceea ce privește salarizarea acestor persoane care, de altfel, a fost reglementată prin acest proiect de lege.

Partidul Național Liberal va susține adoptarea acestui proiect, cu atât mai mult cu cât, de altfel, o serie de senatori ai Partidului Național Liberal au inițiat un astfel de proiect, care deși a avut un raport negativ în Senat, el se regăsește sub formă de amendamente în cadrul proiectului pe care îl discutăm astăzi, aici.

Mulțumesc frumos.

Și Grupul Partidului Național Liberal, susțin încă o dată, va vota pentru acest proiect.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Movilă.

Domnul Petru Movilă:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Vom vota acest proiect de lege.

Sigur, sunt clarificările necesare, ca urmare a noilor situații apărute în special în urma valului masiv de imigranți. Însă văd că antevorbitorii au adus în atenție o temă foarte importantă - criza de forță de muncă în România.

Este important că reglementăm accesul pe piața muncii a unor cetățeni din țări non-EU, însă vreau să vă reamintesc că, de mai bine de șase luni, Partidul Mișcarea Populară are depus un proiect de lege privind integrarea pe piața muncii a cetățenilor de etnie română din țările non-UE - și ne referim la Moldova, Ucraina, Serbia, Kazahstan și alte țări, în special din spațiul sovietic, unde sunt sute de mii de cetățeni de etnie română, fie că sunt sub titulatură de români sau de moldoveni.

Așa că vă rog, doamnă președinte - și, îmi pare rău, nu văd niciun lider sau vicelider de la Grupul parlamentar al PSD - corelați și propunerile noastre legislative, chiar dacă sunt de la opoziție, corelați-le cu ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că sunt idei bune! Inserția pe piața muncii este mult mai ușoară, mult mai facilă pentru etnicii români de oriunde din altă parte, din Europa, decât o mulțime de străini, fie că vin din țări musulmane, din țări arabe sau mai știu eu de unde din altă parte.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Doamna Csép Éva.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Stimați colegi,

Problema forței de muncă este o problemă prezentă în fiecare zi și problema cea mai mare este că nu putem să ne gândim strategic și începem de la vârsta cea mai fragedă și ducem, prin procesul de învățământ, mai departe... și suportul acestor tineri care, ajungând pe piața muncii, au sau nu au șansa de a avea o meserie și de o practica.

Credem că este foarte important să avem forță de muncă calificată în România, dar, totodată, trebuie să acordăm și salarii corespunzătoare acestei pregătiri... și să nu ajungem la momentul în care peste 3.500.000 lucrează în afara granițelor țării și chiar nici nu vor să se reîntoarcă în țara noastră, deoarece primesc niște bani din care trăiesc mult mai bine decât aici acasă.

Deci cred că strategic trebuie să investim în învățământ, în învățământul dual, în învățământul profesional, pentru că ar trebui să punem accent mult mai mare.

Pe de altă parte, forța de muncă, garantarea forței de muncă este primordială pentru România, pentru că ajungem să avem bani pentru investiții și nu mai avem cu cine să le facem. Firmele de construcții nu mai au oameni cu care să lucreze și să construiască, eventual, autostrăzi. Deci cred că această posibilitate pe care o acordă această propunere legislativă, cât de cât va ajuta, dar pe termen lung.

UDMR va susține acest proiect de lege.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

(Doamna deputat Camelia Gavrilă solicită să ia cuvântul.)

Doamnă Gavrilă,

Este procedură de urgență și, potrivit Regulamentului... un singur vorbitor din partea fiecărui partid.

Vă mulțumesc.

Nu mai sunt alte intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Urmăriți raportul și marginalul.

Din 10 în 10 le voi lua, având 102 amendamente admise.

Dacă de la 1 la 10 sunt obiecții? Nu sunt. Adoptate.

De la 11 la 20, obiecții? Nu. Adoptate.

De la 21 la 30, obiecții? Nu. Adoptate.

De la 31 la 40, obiecții? Nu. Adoptate.

De la 41 la 50, obiecții? Nu. Adoptate.

De la 51 la 60, obiecții? Nu sunt. Adoptate.

De la 61 la 70, obiecții? Nu sunt. Adoptate.

De la 81 la 90, obiecții? Nu sunt. Adoptate.

De la 91 la 102 dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 25 mai 2019, 0:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro