Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 24-10-2018

Ședința Camerei Deputaților din 24 octombrie 2018

  1. Declarații politice și intervenții ale domnilor deputați:
  1.91 Biró Rozália-Ibolya - declarație politică despre egalitatea de gen;

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Doamna Biró Rozália-Ibolya:

Pornind de la procentajul de 21% a prezenței populației României la Referendumul național dedicat modificării art. 48 alin. (1) din Constituție inițiat de Coaliția pentru familie, care a cumulat 3 milioane de semnături în favoarea acestui demers, fiind prima inițiativă cetățenească de modificare a Constituției postdecembriste, situație care se poate justifica prin considerarea acestui aspect de o importanță mai scăzută, ca inițiator al mai multor acte normative privind realizarea egalității de gen și de tratament între femei și bărbați, precum și pentru prevenirea, reducerea și eliminarea violenței împotriva femeilor, dar și a Grupului multisectorial de lucru pentru egalitate de gen, am considerat că organizarea unei conferințe parlamentare dedicată acestor tematici este extrem de importantă pentru întreaga societate românească.

Astfel, la data de 16 octombrie a.c., în parteneriat cu Institutul European pentru Egalitate de Gen între Femei și Bărbați, EIGE, am organizat Conferința intitulată "România spre Președinția Consiliului Uniunii Europene - egalitate pentru o societate dezvoltată!", dedicată implementării Obiectivului al 5-lea de dezvoltare durabilă al Agendei 2030 a Națiunilor Unite - "Realizarea egalității de gen și emanciparea femeilor și a fetelor", agendă pe care România a adoptat-o alături de celelalte 193 de state membre ale ONU, precum și ca urmare a recomandărilor Convenției de la Istanbul pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, obiective prioritare aflate pe agenda Comisiei Europene și a Națiunilor Unite.

Reunind înalți oficiali din conducerea Parlamentului și Guvernului, parlamentari din cadrul comisiilor de specialitate, reprezentanți guvernamentali cu responsabilități în problematica abordată, ai mediului academic, ai ONG-urilor care activează în această sferă tematică și specialiști ai EIGE, cărora li s-a alăturat doamna Zita Gurmai, raportor al UE pentru implementarea recomandărilor Convenției de la Istanbul, un specialist de renume, cu experiență și expertiză vastă în problematica abordată de conferință, evenimentul a oferit cadrul instituțional pentru un schimb valoros de opinii, informații și bune practici pentru o colaborare multisectorială, care să asigure promovarea și aplicarea legilor pentru prevenirea, reducerea și eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor, pentru împuternicirea femeilor și promovarea acestora în funcții de conducere, pentru atingerea cotelor de gen și reducerea diferențelor de remunerație între femei și bărbați, obiective care trebuie atinse pentru a asigura egalitatea de gen, prioritate asumată de Uniunea Europeană.

Având în vedere studiile și analizele comparate, elaborate de EIGE, conform cărora prin ocuparea locului 25 din totalul de 28, față de 26 deținut anterior în ierarhia Indexului Egalității de Gen a statelor membre UE, România a realizat un progres nesemnificativ raportat la media UE.

Domeniile în care țara noastră a înregistrat progrese notabile, conform experților EIGE, sunt: salariile, studiile, accesul pe piața muncii și sănătatea.

Astfel, în privința salariilor egale pentru muncă egală, în România se menține o discrepanță de 6% între femei și bărbați, în detrimentul femeilor.

În ceea ce privește accesul la studii, România a înregistrat progrese semnificative, numărul celor cu studii medii și superioare a crescut considerabil mai ales în rândul femeilor.

La capitolul accesul pe piața muncii, inegalitățile s-au menținut, rata femeilor angajate fiind de 57%, comparativ cu 70% pentru bărbați.

Un alt indicator la care România nu înregistrează progrese este alocarea timpului pentru activități sociale, numărul femeilor care au responsabilități zilnice în gospodărie fiind mai mare decât al bărbaților, 46%, comparativ cu 25%.

În ceea ce privește accesul femeilor la funcții de conducere, România a înregistrat o creștere, datorită balanței de gen în cadrul Guvernului, unde 24% sunt femei, iar în Parlament doar 19%.

Fenomenul violenței împotriva femeilor persistă încă în România.

30% dintre românce au fost victime ale violenței, iar dintre acestea 59% suferă fizic consecințele violenței.

Costurile pe care România trebuie să le plătească din cauza existenței acestui fenomen, al violenței împotriva femeilor, reprezintă 9 milioane de euro pe an.

Conform studiului elaborat de EIGE, România se situează în mod considerabil sub media UE, fiind necesare eforturi substanțiale și o abordare holistică a problematicii egalității de gen.

Pornind de la toate aceste date statistice, referitoare la progresul României în ceea ce privește egalitatea de șanse și violența împotriva femeilor, dialogul inițiat în cadrul lucrărilor Conferinței a coagulat voința celor prezenți care au semnat o declarație finală referitoare la 12 măsuri care trebuie urmărite și implementate. Prin asumarea textului Declarației, semnatarii și-au luat angajamentul de a fi motorul schimbării, pe plan național.

Am convingerea că partidele politice și organizațiile de femei ale partidelor politice trebuie să conlucreze în mod eficient pentru un dialog permanent, în vederea promovării inițiativelor menite să realizeze egalitatea între femei și bărbați, respectarea drepturilor și demnității umane, într-o societate românească pe care ne-o dorim cu toții, modernă și dezvoltată.