You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 05-11-2018

Sittings of the Chamber of Deputies of November 5, 2018

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018 (PL-x 543/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 543/2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018; PL-x 543/2018; avem procedură de urgență și caracter ordinar; fără amendamente.

Reprezentantul Guvernului, vă rog, aveți cuvântul.

Mulțumesc.

Domnul Florin Horațiu Iura (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin acest act normativ se urmărește ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) încheiat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la data de 1 august 2018.

În baza aprobării Guvernului și a Președintelui României, la data de 1 august 2018 s-a semnat, la București, Acordul de împrumut între România și BIRD, un împrumut în valoare de 50 de milioane de euro.

Împrumutul a fost aprobat de Comitetul directorilor executivi ai băncii, la data de 24 iulie 2018.

Obiectivul principal este îmbunătățirea rezilienței în cazul dezastrelor și a infrastructurii de răspuns în situații de urgență.

Termenii financiari ai împrumutului sunt:

- maturitate de 8 ani, din care 6 ani, perioadă de grație;

- împrumutul va fi rambursat în perioada 1 noiembrie 2024-1 mai 2026, în 4 rate de capital;

- rata de dobândă - rata EURIBOR la 6 luni, - 0,27% + marjă fixă 0,5-5%;

- comision inițial - 0,25%, aplicat la suma împrumutului;

- comision de angajament - 0,25%/an, aplicat la suma neretrasă din împrumut, plătibil semestrial.

Susținem adoptarea acestui act normativ.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, domnul președinte.

Prezentarea raportului, vă rog.

Domnul Marius-Constantin Budăi:

Mulțumesc frumos, doamnă președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018.

În conformitate cu art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018, în valoare de 50 de milioane de euro.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018, în forma prezentată de Guvern.

Menționăm că, din cauza unei erori materiale, inițiatorul a prezentat pagina din Acord cu ștampila și semnătura necesară, care înlocuiește pagina corespunzătoare din forma înregistrată. Această pagină se regăsește în original, anexată la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc frumos.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Dezbateri generale?

Domnul Nicolae Neagu.

Domnul Nicolae Neagu:

Salutăm acest proiect și-l vom susține, pentru că orice venit în sensul îmbunătățirii rezilienței infrastructurii, ca răspuns în situații de urgență, este bine-venit, cu atât mai mult, cu cât acordul menționat vine într-o linie de finanțare accesibilă și necesară statului român.

Sperăm ca astfel de acorduri să ducă și la implementarea rapidă a celor constatate în ultimul timp, încât să evităm, pe cât posibil, orice fel de riscuri în spatele unor dezastre.

Deci vom susține acest proiect de lege.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.