Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/29-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 454/2018). (retrimis comisiei)

Ședința a început la ora 16,14.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, înlocuit de domnul deputat Georgian Pop, și de domnul deputat Iulian Bulai, secretari ai Camerei Deputaților.

 

Domnul Florin Iordache:

Bună ziua, stimați colegi.

Vă rog să luați loc, să putem începe ședința de plen.

Declar deschisă ședința de astăzi și vă anunț că din totalul celor 329 de deputați, și-au înregistrat prezența, până în acest moment, 185.

Ordinea de zi pentru zilele de astăzi, 20, și mâine, 21, precum și programul de lucru au fost distribuite.

Dacă sunt observații la ordinea de zi?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Simonis, din partea Grupului PSD.

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă rog să supuneți votului următoarele propuneri - și anume, poziția 46 de pe ordinea de zi - PL-x 454/2018 - retrimitere la comisie, două săptămâni.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Stați puțin.

Deci este vorba despre PL-x 454, EUROCONTROL-ul, da?

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Da, PL-x 454/2018.

 
 

Domnul Florin Iordache:

PL-x 454, cu Ordonanța nr. 33.

Supun votului dumneavoastră ca proiectul de lege de la poziția 46 să fie mutat pe poziția 5 și să fie retrimis comisiei, două săptămâni. Să înceapă votul.

 
 

99 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Următoarea propunere, vă rog.

 
Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 602/2017). (retrimis comisiei)

Domnul Alfred-Robert Simonis:

PL-x 602/2017...

   

Domnul Florin Iordache:

La ce poziție?

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Poziția 259 pe ordinea de zi...

 
   

Domnul Florin Iordache:

Stați puțin...

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

... retrimitere la comisie, două săptămâni.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Este vorba despre completarea Legii nr. 76, da? PL-x 602/2017, da?

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

PL-x 602, da.

 
 

Domnul Florin Iordache:

PL-x 602 - îl aducem pe poziția 6 și îl retrimitem, două săptămâni, Comisiei pentru muncă. Să înceapă votul.

 
 

Mulțumesc.

103 voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, o abținere. S-a adoptat și această propunere.

Mai departe.

 
Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pl-x 404/2018...

 

Domnul Florin Iordache:

Ce poziție?

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Poziția 33 pe ordinea de zi.

Să fie adus pe poziția 241...

 
 

Domnul Florin Iordache:

Stați puțin. Este Pl-x 404?

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pl-x 404/2018.

 
 

Domnul Florin Iordache:

PL-x 404, da. Pentru completarea Legii nr. 80, da?

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Da.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Cu raport de la Comisia pentru apărare.

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Pe poziția 241.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da. Îl aducem mai în față, să poată fi discutat. Să înceapă votul.

 
 

101 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 35 de abțineri. S-a adoptat.

Mai departe.

 
 

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Și ultima propunere de modificare.

PL-x 322/2017, de la poziția 50, să fie adus pe poziția 241.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Poziția 50, unde sunt 3 proiecte, unul de adoptare. Este vorba despre Legea nr. 76, da?

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Nu. Două...

 
 

Domnul Florin Iordache:

Nu, 3 rapoarte avem. Avem 3 rapoarte, domnule coleg. Unul de adoptare și două de...

Da, un raport comun. Bun.

Să înceapă votul.

 
 

144 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 4 abțineri. Propunerea a fost adoptată.

Alte grupuri parlamentare dacă au propuneri de modificare a ordinii de zi? Nu.

Bun. În aceste condiții, intrăm în ordinea de zi.

Primul proiect.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018). (rămas pentru votul final)

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 126/2018.

Guvernul?

Vă rog. Ministerul Agriculturii.

Avem raport comun, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu.

 

Domnul Claudiu-Sorin Roșu-Mareș (secretat de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă salut, doamnelor și domnilor deputați.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2017 exceptează de la interzicerea pășunatului pe terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, în cazurile în care proprietarul animalelor domestice este și proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are un acord scris al deținătorului de teren.

Odată discutată în comisie, această ordonanță, au apărut anumite amendamente, iar raportul comun al celor două comisii este susținut și de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Comisiile? Cine prezintă raportul?

Comisia pentru agricultură.

Vă rog, domnule Dîrzu.

 
 

Domnul Ioan Dîrzu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - înregistrându-se o abținere și 5 voturi împotrivă - să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Ați prezentat raportul comun.

Începem dezbaterile.

Domnul Korodi, din partea UDMR.

Se pregătește domnul Simion, de la PSD.

 
 

Domnul Korodi Attila:

Bună ziua, stimați colegi.

Este un proiect de lege care aduce, după părerea mea, și după părerea noastră, îmbunătățiri semnificative - de exemplu, în domeniul despăgubirilor care trebuie efectuate de statul român, în cazul unor pagube sau daune provocate de animale sălbatice.

Este important ca aceia care au activități agricole sau țin o gospodărie, în momentul în care înregistrează pagube sau au probleme din punctul de vedere al capacității de muncă, dacă au pierderi financiare, acestea să fie suportate de statul român.

Eu cred că textul în proiectul de lege este bun.

Mai aduce un element pozitiv. Dacă sunt consilii județene care vor să ajute ca dinamica plăților să fie mai rapidă, mai bună, atunci pot să aibă un protocol de înțelegere cu Ministerul Mediului, cu privire la prefinanțarea daunelor și acoperirea acestor cheltuieli, după aceea, de către ministerul de resort.

Un alt element foarte important. Este prima dată când vorbim foarte deschis de daune provocate de atacul animalelor sălbatice asupra omului. Acestea pot fi daune care înseamnă incapacitate de muncă. Poate să fie și cazul, din nefericire, în care vorbim despre moartea unui om, iar atunci statul trebuie să finanțeze tot ce înseamnă costuri, dar trebuie să acopere și daunele morale.

Textul găsit în proiectul de lege este unul corect.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Grupul PSD, domnul Simion, vă rog.

 
 

Domnul Lucian-Eduard Simion:

Stimați colegi,

Pe lângă modificarea art. 23 din Legea nr. 407, aprobată prin Ordonanța de urgență nr. 105, prin care s-a modificat această perioadă a pășunatului pe terenurile deținute de proprietarii de animale sau cele pentru care au acordul scris al destinatarilor acestora, a apărut necesitatea, în urma dezbaterii în comisii, a amendării și altor articole din Legea vânătorii, astfel încât aceasta să răspundă problemelor actuale ridicate de administratorii de fonduri cinegetice, gestionari, asociații profesionale, Ministerul Pădurilor și Apelor.

Astfel, necesitatea de a asigura tratament egal pentru gestionarii privați ai fondurilor cinegetice a impus asigurarea legală a posibilității de cesionare a acestor fonduri, cu excepția RNP - Romsilva, ICAS și unitățile de învățământ.

Prin amendamentele introduse, impunem ca pagubele cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic să fie compensate direct și în cel mai scurt timp de Autoritatea Publică Deconcentrată pentru Silvicultură, autoritate care, prin organele sale teritoriale, poate să acționeze prompt. Iar în cazul în care se dovedește că gestionarul fondului cinegetic a omis să respecte obligațiile privind prevenirea pagubelor, Autoritatea Publică Deconcentrată pentru Silvicultură poate să recupereze sumele plătite.

Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație, cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, se suportă de administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare "Atenție, animale!" sau de conducătorul auto, în cazul existenței acestor indicatoare.

Acest proiect a făcut subiectul unor largi dezbateri la care au participat toți factorii interesați, în cadrul unei subcomisii pe care am coordonat-o, care a luat în discuție toate amendamentele depuse.

Nimic nu este perfect, dar cred că am lămurit majoritatea problemelor ridicate, realizând o concordanță între amendamente.

PSD va vota acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Grupul USR.

Domnule Zainea, vă rog.

 
 

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul USR se va abține de la vot. Nu suntem de acord cu modul în care se legiferează în acest moment în România. Practic, am plecat de la o ordonanță care reglementează modul în care se face pășunatul în România și am ajuns la modificarea Legii vânătorii.

Nu suntem de acord cu acest mod de lucru și ne vom abține de la vot.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da. Încă un vorbitor, domnul Magyar.

Vă rog, domnule coleg.

 
 

Domnul Magyar Loránd-Bálint:

Stimați colegi,

Grupul UDMR va vota acest proiect de lege. Considerăm că modificările aduse ajută utilizatorii terenurilor agricole. Am redus în mod semnificativ obligațiile acestora. Și considerăm că despăgubirile în modul acesta o să fie obținute mai ușor față de cum a mers până acum.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Nu mai sunt alte înscrieri la dezbateri.

Avem 19 amendamente admise și 7 amendamente respinse.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

La 2 marginal, la articolul unic, dacă sunt intervenții? Nu.

De la 3 până la 10 dacă sunt intervenții, la amendamente admise. Nu.

De la 11 la 19, la amendamentele admise, dacă sunt intervenții? Nu.

Am finalizat dezbaterile.

Rămâne la votul final; are caracter ordinar.

Bun. Trecem mai departe.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană (PL-x 147/2018). (rămas pentru votul final)

29. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană; PL-x 147/2018.

Dacă în numele inițiatorilor dorește cineva să intervină? Nu dorește.

Comisia pentru agricultură. Cine prezintă raportul?

Comisia pentru agricultură? Domnul Stănescu, domnul Dîrzu...

Comisia pentru agricultură?

Da, domnul Steriu.

Vă dau eu...

Este cu Programul de înființare a centrelor de colectare, domnule Steriu.

 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană, transmis cu adresa PL-x 147 din 26 martie 2018.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 20 martie 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană.

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi - înregistrându-se 4 abțineri - să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană, cu amendamentele admise și amendamentele respinse redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Mulțumesc.

Avem 13 amendamente admise și un amendament respins.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

2 marginal?

La 3 marginal, la art. 1 dacă sunt intervenții? Nu.

Articolul 2, cu cele 4 alineate. Intervenții? Nu.

Articolul 3? Nu sunt intervenții.

Capitolul II, art. 4. Dacă sunt intervenții? Nu.

Articolul 5? 6? 7? 8?

Articolul 9, cu cele 5 alineate. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Rămâne la votul final; are caracter ordinar.

Următorul.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 404/2018). (rămasă pentru votul final)

241. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Pl-x 404.

Dacă din partea colegilor noștri inițiatori dorește cineva? Nu.

Domnul Bejinariu.

Raportul Comisiei pentru apărare.

Vă rog.

 

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 80/1995, în sensul instituirii posibilității rămânerii în activitate a cadrelor militare cu stare corespunzătoare de sănătate, la cerere și cu acordul conducerii instituției din care fac parte, până la vârsta de 65 de ani, precum și modificarea limitelor de vârstă în grad până la care cadrele militare în rezervă pot fi menținute în funcție.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ această inițiativă.

Comisia pentru muncă a avizat negativ propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 920, a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și ale art. 118 din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În urma dezbaterilor, în ședințele din 7 și 13 noiembrie 2018, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele cuprinse în anexă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Avem 3 amendamente admise în raport.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

La articolul unic dacă sunt intervenții? Nu.

La articolul 86 alineatul (1) - se elimină și alin. (3) și alin. (4) se reformulează. Dacă mai aveți dumneavoastră intervenții? Nu.

Rămâne la votul final; are caracter organic; mâine, la ora 12,00.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 322/2017) și Propunerii legislative pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 527/2017). (rămase pentru votul final)

242. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, PL-x 322/2017; are raport de adoptare.

Colega noastră, doamna deputat Violeta Răduț, va prezenta raportul.

Dar veți prezenta și raportul de respingere al Propunerii legislative pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; este vorba despre Pl-x 527/2017.

Vă mulțumesc, doamnă deputat. Aveți cuvântul.

 

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - PL- x 322/2017 și Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - Pl-x 527/2017, trimise comisiei cu adresele PL-x 322/2017 și, respectiv, Pl-x 527/2017.

Ambele inițiative legislative au ca obiect de reglementare modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, în sensul majorării termenului în care persoanele private de libertate pot urma un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv, a municipiului București, de la 9 luni la 12 luni, dar nu mai puțin de 3 luni, până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative, sau până la data la care pot fi propuse pentru liberare condiționată ori pentru înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Pentru ambele inițiative legislative, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Inițiativele legislative fac parte din categoria legilor organice.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea, cu amendamente, a respectivului proiect de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dacă sunt intervenții din partea colegilor?

Nu sunt intervenții.

Avem 3 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

La articolul unic, intervenții? Nu.

La articolul 66 alin. (4) dacă sunt intervenții? Nu.

Rămân la votul final.

Am revenit la ordinea de zi... suntem la PL-x 134.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană (PL-x 134/2018). (rămas pentru votul final)

30. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană; PL-x 134/2018; caracter ordinar.

Inițiatorii doresc? Nu doresc.

Comisia pentru agricultură.

Domnule Steriu, lăsați-o pe doamna Moldovan și prezentați raportul.

Zona montană... suntem cu zona montană - investiții în zona montană - PL-x 134.

 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

PL-x 134/2018.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană, transmis cu adresa PL-x 134 din 19 martie 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană pentru perioada 2018-2020, în vederea facilitării accesului la finanțare pentru producătorii și crescătorii de animale din zona montană, în valoare totală de un miliard de euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi - 4 abțineri - să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu.

Sunt 13 amendamente admise.

La titlul legii, intervenții? Nu.

Capitolul I, intervenții? Nu.

Articolul 1?

Articolul 2?

Articolul 3?

Capitolul II, art. 4? 5? 6? 7? 8? 9?

Rămâne la votul final; are caracter ordinar.

Următorul.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional (PL-x 146/2018). (rămas pentru votul final)

31. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevilor din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional; PL-x 146/2018.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Raport comun, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație.

Comisia pentru învățământ, da?

A, Comisia pentru administrație. Bun.

Vă rog.

Este vorba de un raport suplimentar, doamnă, da?

 

Doamna Rodica Paraschiv:

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au primit, spre dezbatere în fond, proiectul de lege.

În ședința plenului Camerei Deputaților, din ziua de miercuri, 12 septembrie 2018, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de lege, comisiilor sesizate în fond, în vederea reexaminării și depunerii unui nou raport.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 509/2006, în sensul modificării sursei de finanțare, precum și al stabilirii unor reguli privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din învățământul primar de stat, privat și confesional.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din data de 20 martie 2018.

Pentru acest proiect de lege s-a întocmit un raport comun, în data de 8 mai 2018, prin care s-a propus, cu majoritate de voturi - 5 voturi împotrivă - adoptarea acestuia cu amendamentele admise.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut în ședința din data de 3 octombrie 2018.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte integrantă din raportul preliminar suplimentar.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 23 octombrie 2018 și, în urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 10 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și două abțineri, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise și respinse, prezentate în anexa care face parte integrantă din raportul preliminar suplimentar.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da.

Dezbateri generale.

Domnule Zisopol, vă rog.

Și apoi, domnul Romanescu.

 
 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Aplicarea legii, de-a lungul timpului, este cel puțin interesantă, în ceea ce privește modul în care s-a acordat finanțarea.

În anul școlar 2007-2008, finanțarea a fost asigurată de Ministerul Educației Naționale.

Începând de anul viitor, deci din anul 2008, finanțarea a fost asigurată din bugetele locale. Și ceea ce este foarte interesant, începând cu anul 2015 nu s-a mai asigurat finanțarea. Practic, modificările și completările la această inițiativă, la această propunere legislativă, își propun, toate acestea, să rezolve problemele pe care vi le-am amintit anterior.

De aceea, în acest context, membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale vor vota în favoarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnul Romanescu, Grupul PNL, și apoi domnul Ciuhodaru.

 
 

Domnul Cristinel Romanescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Inițiativa propune acordarea de miere de albine, ca supliment nutritiv pentru preșcolarii și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional. Aceasta nu constituie o măsură de reducere a abandonului școlar, iar unii copii pot fi alergici la miere și să nu știe acest lucru.

Mai mult, așa cum se prevede în textul legii, borcanul de miere de 250 de ml ajunge acasă și, practic, nu știm cine poate să-l consume.

PNL susține introducerea mesei la școală, care ar fi o măsură reală de reducere a abandonului școlar.

Programul actual "Cornul și laptele" și-a atins limitele, s-a transformat în multe locuri în risipă și nu mai servește scopului pentru care a fost creat.

Alimentația sănătoasă în școală poate combate abandonul școlar și stimula incluziunea socială, elevii pot fi educați în spiritul unui regim de viață sănătos.

PNL susține generalizarea Programului-pilot "Masă la școală", pentru că "pilotarea" lui în 50 de unități școlare a demonstrat că, acesta contribuie masiv la reducerea abandonului școlar. Este de neînțeles pentru noi decizia Guvernului de a se "pilota" acest program pentru un al treilea an și, între timp, să introducem, știu eu, miere de albine, păstârnac sau alte legume.

De aceea, acestea sunt motivele pentru care deputații PNL vor vota pentru respingere.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Ciuhodaru și se pregătește domnul Turcescu.

 
 

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu înțeleg de ce un program care în esență este bun ar trebui să fie respins. Și am fost printre primii care am propus în Parlamentul României acea inițiativă legislativă privind acordarea unei mese calde în școli, mai ales că pentru mulți copii din România este singura.

Acest proiect este un proiect bun, mai ales că vine cu reglementări foarte clare în ceea ce privește calitatea și modul cum va fi distribuită această miere, iar mierea polifloră este greu accesibilă pentru mulți dintre acești copii.

Eu sper să nu ne opunem proiectelor bune pentru sănătatea copiilor doar pentru că vin dintr-o parte a politicului sau alta, și că Parlamentul României va găsi cele mai bune soluții ca aceste programe să devină funcționale, nu să fie blocate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Turcescu, vă rog.

 
 

Domnul Robert-Nicolae Turcescu:

Grupul PMP va vota pentru acest proiect de lege. Și am să vă spun și de ce i-am rugat pe colegii mei să votăm în favoarea acestui proiect, pentru că, dincolo de beneficiile, sigur, pe care mierea de albine le poate aduce copiilor, mai este un lucru asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția - și o spun în calitate de apicultor amator.

Populația de albine în România zilelor noastre constituie, pentru agriculturi în special, și pentru apicultori mai ales, o îngrijorare continuă.

În România ultimilor ani, din cauza unor politici iresponsabile de folosire a tot soiul de substanțe date uneori din avion peste culturile de cereale, de floarea-soarelui, de porumb, de grâu, și așa mai departe, au fost decimate milioane și milioane de familii de albine. În urmă cu câțiva ani foarte mulți apicultori din România au plâns realmente, la propriu, au plâns văzând mii de stupi morți.

Din această perspectivă, așa cum am propus și colegilor din Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, mi-aș dori foarte mult să găsim formula prin care, neîncălcând, desigur, convențiile stabilite prin Tratatul Uniunii Europene, să încercăm să sprijinim apicultorii din România, în așa fel încât mierea de albine care va fi folosită pentru acest program să provină, dacă s-ar putea exclusiv, dacă nu măcar în cea mai mare parte, din producția internă. Ar fi un lucru extraordinar pentru apicultorii români, pentru că, în felul acesta, pe lângă faptul că apicultura românească ar beneficia de un sprijin, sunt convins că și autoritățile din Ministerul Agriculturii ar impune niște reguli mult mai stricte pentru felul în care sunt folosite în momentul de față substanțele despre care vă povesteam mai devreme și care au decimat - subliniez - milioane de familii de albine, în România ultimilor ani.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții din partea colegilor? Nu.

Avem 12 amendamente admise și un amendament respins.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 7 dacă sunt intervenții? Nu.

De la 8 la 12, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Următorul.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale (PL-x 434/2018). (rămas pentru votul final)

32. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale; PL-x 434/2018.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Și apoi Comisia pentru politică economică.

 

Domnul Florin Horațiu Iura (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale a fost creat cadrul legal prin care se autorizează Guvernul să aprobe negocierea drepturilor și obligațiilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice corespunzătoare înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională.

Prin adoptarea prezentului act normativ se propune eliminarea reprezentantului MAI din componența Comisiei interdepartamentale pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la nivelul și gradul de recuperare și angajare, precum și a modalităților de încasare a drepturilor și de plată a obligațiilor, respectiv asigurarea unei analize în cadrul comisiei, anual, a situației interne din toate statele debitoare României, precum și a posibilității de recuperare a drepturilor valutare din aceste țări. Respectiv, sintagma "Ministerul Economiei și Comerțului" se va înlocui cu sintagma "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat".

Susținem adoptarea prezentului act normativ în forma adoptată de către comisie.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Raportul comisiei - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Cine prezintă raportul?

A, dumneavoastră?

Vă rog.

 
 

Domnul Bogdan-Alin Stoica:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat prezentul act normativ.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, prezentul proiect de lege, cu un amendament admis, care este redat în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Din partea Grupului PNL, domnul Gheorghe Daniel Andrei, la dezbateri generale.

Vă rog.

 
 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această lege, pe care și noi, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, o vom vota, prevede, de fapt, un mecanism prin care statul să încerce să recupereze o serie de drepturi valutare care provin din relații de schimburi comerciale, desfășurate în special în perioada anilor '70 și a anilor '80, până la Revoluție, în timpul regimului comunist. Vorbim aici de niște drepturi valutare care au rezultat în urma unor relații cu o serie de state care au alt sistem social, unele din ele, majoritatea, de fapt, nici nu au cunoscut democrația după 1989, și care, unele dintre ele, chiar se găsesc într-un stadiu de izolare internațională sau, din păcate pentru destinul lor, s-au prăbușit după anii '90 și anii 2000.

Este o situație destul de complicată. Sperăm că Guvernul va reuși să identifice să zicem așa, firul acelor sume în valută pe care trebuie să le recupereze statul român. Întâi trebuie să ia contactul cu autoritățile din țările respective. Este o chestiune destul de complicată și la nivel diplomatic aici, este o chestiune care ține, în primul rând, de capacitatea statului român de a putea dezvolta legături cu niște națiuni, unele dintre ele care nu traversează deloc perioade propice pentru ceea ce înseamnă economia și relațiile comerciale, cu care România, de regulă, nu prea a mai avut legături de vreo 30 de ani.

Este o lege complicată, o lege care pur și simplu vine să creeze un cadru pentru ceva, ceva ce vedem mai departe.

Demersurile trebuie făcute pe mai multe căi, atât la nivel guvernamental, cât și nu numai, sunt și alte modalități prin care se poate intra în contact cu responsabilii de la vârful statelor respective.

Sperăm că Guvernul va fi în stare să găsească și măcar să recupereze acele sume, acele drepturi financiare pe care România le deține într-o serie de state terțe. Timp de 25-30 de ani, din păcate, România nu a reușit să recupereze mai nimic din toate aceste datorii pe care anumite țări din Asia, din Africa și din America Latină le aveau la adresa României.

Așadar, votăm această lege, dar măcar sperăm să aibă și anumite rezultate concrete care să se vadă în recuperarea măcar parțială a acestor drepturi valutare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Botez, Grupul USR.

Vă rog.

 
 

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege nu face decât să ne ajute cumva să ținem relațiile calde cu aceste state, de la care mai avem de recuperat niște bani. Sunt slabe șanse ca în viitorul apropiat să reușim să recuperăm ceva, dar este important ca aceste state să fie conștiente de faptul că ne dorim acele sume înapoi.

Noi, Grupul USR, vom vota pentru.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai aveți intervenții? Nu mai aveți intervenții.

Avem 5 amendamente admise. Imediat, să ajung la ele.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

Articolul 1. Intervenții? Nu.

Articolul 3? 4?

Rămâne la votul final.

Mulțumesc.

Mâine la ora 12,00 vot final.

Mai departe.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 (Pl-x 413/2018). (rămasă pentru votul final)

33. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 413/2018; caracter organic.

Colegii care au fost inițiatori doresc să intervină? Nu doresc.

Comisia pentru cultură?

Vă rog.

Comisia pentru cultură, vă rog, prezentați raportul.

 

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată cu această propunere legislativă, pe data de 2 octombrie 2018.

S-a solicitat aviz de la Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și de la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Până la data redactării raportului s-a primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La lucrările Comisiei au fost prezenți 12 deputați, din totalul de 15 membri ai comisiei.

A participat din partea ministerului domnul secretar de stat Ion-Ardeal Ieremia.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 504/2002, în sensul instituirii obligativității informării asupra numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenței domestice", în cadrul programelor de televiziune și de radiodifuziune care abordează tema violenței domestice.

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observații și propuneri, emis de Consiliul Legislativ și propune aprobarea legii, cu amendamentele admise, cuprinse în prezentul raport.

Dacă-mi permiteți, aș lua cuvântul și la dezbateri, ca coinițiator al legii.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnule coleg, ați terminat prezentarea raportului?

 
   

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Da.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Ați terminat prezentarea raportului. Acum vorbiți ca inițiator. Și o să o invit pe colega noastră de la UDMR, doamna deputat Éva-Andrea Csép.

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Colega noastră de la UDMR este inițiatorul principal. Eu sunt coinițiatorul acestei legi.

Legea este o prevedere foarte simplă.

Constatând că avem o problemă gravă în societate, respectiv violența domestică, și că avem un mecanism relativ eficient, respectiv "Telefonul verde pentru victimele violenței domestice", care este - statistica arată - apelat într-un număr nesemnificativ de cazuri, raportat la fenomenul violenței domestice. Și de aceea acest număr de telefon trebuie popularizat.

Unul din - credem noi - mijloacele eficiente prin care acest număr de telefon poate fi popularizat este acela ca în toate emisiunile de radio și televiziune în care este abordată tema violenței domestice, numărul acestui telefon, în cadrul emisiunilor de televiziune trebuie afișat și moderatorul trebuie să facă mențiunea că există acest telefon la care pot apela aceste victime.

Cam aceasta este prevederea. Se completează cu două, trei articole Legea audiovizualului.

Mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Florin Iordache:

O rog pe doamna Andrea Csép, ca și inițiator, și apoi domnul Ciuhodaru.

 
 

Doamna Csép Éva-Andrea:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Vorbim de un proiect de lege care pune în evidență existența unui număr verde, gratuit apelabil, pe care îl are ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Este o linie telefonică verde, disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, și este destinată în special victimelor violenței domestice.

Sunt angajați specialiști care sunt dispuși să ofere ajutor persoanelor care sunt în necaz, dar, totodată, multă lume nu are cunoștință despre existența acestui număr verde.

Inițiativa legislativă este o continuare a implementării Convenției de la Istanbul, deoarece credem că trebuie să facem tot posibilul ca acele persoane care sunt victime, să știe unde pot apela să ceară ajutor. Dar nu numai ei, ci și persoanele care au chiar printre prieteni, printre vecini sau colegi de serviciu, femei care sunt expuse abuzului aproape în fiecare zi, sau sunt nevoite să alerge de acasă, împreună cu copiii, în mijlocul nopții.

Proiectul de lege prevede ca în emisiunile de televiziune, dar și în cele de radio, când este vorba despre violența domestică, obligatoriu acest număr verde să fie afișat, pentru a veni în sprijinul victimelor și a le ajuta.

Este o inițiativă care a fost sprijinită de mai mulți colegi și, pe această cale, doresc să le mulțumesc colegilor din celelalte partide care au semnat acest proiect de lege. UDMR o va susține și credem că este nevoie de ajutorul tuturor ca să combatem violența domestică, mai ales că pe 25 noiembrie este Ziua internațională a combaterii violenței împotriva femeilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă colegă.

În continuare, domnul Ciuhodaru.

Se pregătește domnul Bulai și apoi doamna Bîzgan.

 
 

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bătaia nu-i ruptă din rai, dar tratez în fiecare zi, la Spitalul Clinic de Urgență "Nicolae Oblu" victimele violenței domestice. Și, într-adevăr, bariera educațională, bariera informativă este una dintre cele mai puternice în ceea ce privește prevenirea și protejarea acestor victime.

Chiar dacă acest număr de telefon există din 2015, nimeni nu știe de el sau prea puțină lume, așa că el este, dacă vreți, ca agheasma, nici n-ajută, nici nu strică, în astfel de situații.

Pe de altă parte, este bine că se face popularizarea acestui număr și sunt convins că foarte multe femei, și nu numai, agresiuni ale violenței domestice vor fi protejate și vor ști pe cine să sune și vor primi această orientare.

Dar, pe de altă parte, vă reamintesc că și viol înseamnă violență și că victimele agresiunilor sexuale, pedepsele pentru aceste agresiuni sexuale au fost scăzute, în urma noului Cod penal, și sper să-mi susțineți demersul legislativ prin care vrem pedepsirea aspră a acestor fapte abominabile.

Vreau toleranță zero pentru violență, indiferent de cum s-ar afla, și cred că această nouă lege va aduce un pic mai bine pentru cei care se află într-o astfel de situație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Grupul USR, domnul secretar Bulai.

Vă rog.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Stimate colege,

Violența este prezentă peste tot în România.

Avem violență pe stradă, avem violență verbală, poate și de altfel, în Parlamentul României, avem violență în familie.

Este trist că așa de multe persoane se confruntă cu un comportament de neexplicat, pentru a-și manifesta frustrările sau modul de a comunica.

Statistica, în România, este departe de a fi ideală. Avem o femeie agresată odată la 30 de secunde, în România.

Una din 10 femei este victimă a violenței domestice, în România.

În 2017, o femeie a murit, în România, la fiecare opt zile.

Mă bucur foarte mult că această inițiativă va putea reprezenta un instrument de ajutor față de aceste victime, care de cele mai multe ori sunt închise, li se îngrădește dreptul la a lua contact cu autoritățile sau cu o formă de ajutor care le-ar putea ajuta.

Avem nevoie de mai multe asemenea măsuri care să vină în întâmpinarea victimelor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna Bîzgan, vă rog.

 
 

Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral:

Dragi colegi,

Aș dori doar să felicit inițiatorul și pe ceilalți inițiatori ai legii, pentru că ajungem să rezolvăm probleme reale, la firul ierbii, prin modificări așa-zis simple, dar care până acum nu au fost realizate și care, într-adevăr, pot să modifice și să schimbe viața oamenilor.

În cazul acesta, ca și în cazul votului pe care l-am dat cu toții pentru modificările Legii nr. 217/2003, vă sunt și vă suntem cu toții recunoscători, pentru că, împreună cu această prevedere legislativă, înseamnă că am mai făcut un pas spre normalitate, un pas spre a recunoaște și a proteja dreptul oricărui cetățean din România să se dezvolte așa cum trebuie și la plin potențial.

Vă mulțumesc încă o dată și felicitări inițiatorilor. O propunere legislativă excelentă!

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

A fost lăudată această inițiativă de toți colegii.

Avem cinci amendamente admise.

Dacă la titlul legii, sunt intervenții? Nu.

Articolul unic, intervenții? Nu.

Articolul 17, intervenții?

După Capitolul III4, intervenții?

III5, intervenții? Nu.

Și la art. 90, intervenții?

Rămâne la votul final. Caracter organic.

Următoarea.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 387/2018). (rămasă pentru votul final)

34. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001; Pl-x 387/2018.

Dacă inițiatorii doresc? Nu doresc.

Comisia pentru administrație ...

   

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu(din sală):

Da.

 
 

Domnul Florin Iordache:

A, domnul Rodeanu.

Păi, nu v-ați...

Nicio problemă! Vă rog, am întrebat.

Vă rog, domnule Rodeanu.

 
 

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu:

Înainte de a depune acest proiect, am studiat fenomenul de migrație. Și acolo, în urma studiilor făcute, am văzut că România nu este afectată numai de o migrație spre exterior, spre celelalte state ale Uniunii Europene, cât și suportă un fenomen migraționist interior foarte interesant. Și am văzut, am analizat și am regăsit foarte mulți cetățeni care au plecat din centrele urbane mari spre centrele urbane mai mici. Acolo au găsit același confort în ceea ce privește serviciile sociale de care beneficiază, dar și o mai mare flexibilitate în ceea ce privește relațiile cu administrația publică locală. Și discutăm acum despre municipii, municipii de rang II, în jurul cărora se observă o dinamică economică mult mai accentuată ca în centrele urbane mari.

Și privind această situație, pusă într-un context al următorului exercițiu financiar 2020, în care cooperarea regională este unul dintre punctele importante de eligibilitate pentru a atrage finanțări europene, împreună cu ceilalți inițiatori am sugerat și am pus în context legislativ această inițiativă.

În principiu, municipiile de rang II pot dezvolta zone metropolitane - pe vechile prevederi legale doar cele de rang I puteau face acest lucru - ceea ce, în momentul de față, după ce această lege va fi promulgată, le va oferi acel confort informal de a discuta cu celelalte localități din jurul lor, de a construi planuri de dezvoltare metropolitană, care, la rândul lor, devine clar, în expunerea de motive, în raport de necesitate, identifică probleme și totodată propun și soluții.

Toate acestea, pentru a putea să absorbim mai multe fonduri și toate acestea pentru a intensifica relațiile dintre municipiile de rang II și localitățile perimetrale acestora.

Discuțiile care au avut loc în ceea ce privește amendamentele care au venit la acest proiect legislativ s-au finalizat cu un acord cu reprezentanții Guvernului.

Proiectul a primit avize favorabile și un raport favorabil din partea Comisiei pentru administrație publică. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Comisia pentru administrație?

Vă rog, doamnă.

 
 

Doamna Mariana-Venera Popescu:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa Pl-x 387/2018, din 17 septembrie 2018.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Consiliului Economic și Social a avizat favorabil.

Guvernul susține adoptarea, cu observații și propuneri de amendamente.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare includerea localităților de rangul II, respectiv a municipiilor de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități, în categoria unităților administrativ-teritoriale de bază care pot crea, împreună cu localitățile urbane și rurale învecinate, parteneriate voluntare, în scopul înființării de zone metropolitane.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în ședința din 30 octombrie 2018.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamnă.

La dezbateri generale, domnul Benga, USR.

Și se pregătește domnul Leoreanu.

 
 

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul acesta de lege este foarte bine venit, pentru că zonele metropolitane sunt critice pentru potențialul de dezvoltare și pentru parcursul de dezvoltare. Pentru că, ce se întâmplă, e foarte important să putem crea condiții, astfel încât o cât mai mare parte din populație să acceseze serviciile specifice zonelor urbane, și includerea municipiilor de rang II aici și posibilitatea de a-și potența amprenta urbană cu localitățile din jur este foarte importantă.

Vreau să atrag atenția la o statistică - una la mână - legată de spargerea urban-rural din România, care în momentul de față este la 55-45 și, cu excepția Sloveniei, nu există nicio țară din Europa dezvoltată care să aibă raportul urban-rural mai mic de 68-32.

Iar ceea ce înseamnă facilitățile noastre pentru concentrarea, pentru dezvoltarea zonelor metropolitane pentru, cumva, creșterea accesului la zonele urbane a locuitorilor din rural, facilitează accelerarea dezvoltării.

Mai mult decât atât, țin să precizez și următorul lucru. Există un raport al Băncii Mondiale, din cadrul ultimilor doi ani, legat de orașele-magnet din România, care, desigur, se referă, în principal, la zonele metropolitane din jurul marilor orașe care, mă rog, concentrează mai bine de trei sferturi din PIB-ul României, dar, într-o măsură similară facilitând dezvoltarea zonelor metropolitane din jurul orașelor mici, a municipiilor de rang II, putem să creăm un efect similar.

Mulțumesc frumos.

Grupul USR va vota pentru acest proiect de lege.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Grupul PNL.

Domnule Leoreanu, vă rog.

Și apoi domnul Ciuhodaru.

 
 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este un proiect de lege bun, care aduce, mai mult, în această fază, un salt cantitativ, în sensul că includerea localităților de rang II, a municipiilor de importanță interjudețeană, județeană și includerea acestora în rețeaua localităților care pot deveni unități administrativ-teritoriale care să creeze, împreună cu zonele periurbane, - UAT-uri urbane, rurale - o zonă metropolitană, este un lucru bun. Pentru că în aceste localități funcționează spitale, unități școlare, servicii de evidență informatizată a populației care deja deservesc cetățenii din zona acestor localități.

Este foarte importat că se creează o zonă informală, este foarte important că se creează parteneriate voluntare.

Din păcate, și calitativ ar trebui făcut un pas spre o funcționare mai bună a acestor zone metropolitane. Ele funcționează foarte greu și la nivelul localităților de rang I. În multe cazuri sunt aproape nefuncționale, iar în altele activitățile se desfășoară foarte greu, existând mai mult o pondere în dezvoltarea unor proiecte sociale.

Sperăm ca, din 2020, atunci când pot fi asigurate și mecanisme de finanțare a acestor zone metropolitane, acestea să devină eligibile, să poată să atragă fonduri privind dezvoltarea acestor microregiuni, să asigurăm și acest salt calitativ.

Dar, așa cum vă spuneam, este un prim pas și Grupul Partidului Național Liberal din Camera Deputaților va vota pentru susținerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnul Ciuhodaru și se pregătește domnul Simionca.

 
 

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul Social Democrat susține orice înseamnă dezvoltare și, practic, aici se șterg acele diferențe între centrele de rang I și centrele de rang II și sper ca odată pus în practică chiar să reprezinte o sursă de investiții.

Suntem prima Cameră sesizată și sper ca același lucru să se întâmple și la Senat. Și sper ca acest proiect de lege să aibă și rezultate practice, pentru că am văzut zone metropolitane care încă nu sunt la fel de eficiente; și Iașiul este, din păcate, una dintre ele.

Orice înseamnă un pas bun pentru fiecare cetățean trebuie votat.

Vă mulțumesc pentru susținerea acestui demers legislativ.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Simionca, vă rog.

 
 

Domnul Ionuț Simionca:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Un proiect bine-venit, eu sunt unul dintre inițiatorii și susținătorii acestui proiect legislativ, ajută la dezvoltarea zonelor metropolitane și Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară îl va susține.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Avem șase amendamente admise.

Dacă la titlul legii aveți intervenții? Nu.

Articolul I?

3 marginal? 4? 5? 6 marginal?

Rămâne la votul final, mâine la ora 12,00.

Acum urmează niște respingeri.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 (Pl-x 414/2018). (retrimisă comisiei)

35. Este vorba de Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 33 din Legea educației naționale nr. 1/2011; Pl-x 414/2018.

Dacă inițiatorii doresc să intervină? Nu doresc.

Comisia pentru învățământ.

Vă rog, doamnă.

 

Doamna Theodora Șotcan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa Pl-x 414 din 2 octombrie 2018, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 33 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 33 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit expunerii de motive, se preconizează acordarea posibilității elevilor din sistemul de învățământ profesional, tehnic și dual, cu vârsta de peste 16 ani, să încheie, la cerere, un contract de muncă part-time cu operatorul economic care are în derulare un parteneriat în învățământul dual.

De asemenea, absolvenții care au beneficiat de formare în învățământul profesional tehnic și dual, încheie prioritar un contract de muncă cu agentul economic, pe o perioadă minim egală cu cea a școlarizării.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 30 noiembrie 2018, comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:

- includerea unei obligații prin care absolvenții ar trebui să încheie un contract individual de muncă cu operatorii economici, echivalent cu perioada de școlarizare, ridică probleme de constituționalitate în ceea ce privește libertatea muncii;

- elevii care se înscriu în învățământul profesional, inclusiv dual, pentru continuarea învățământului preuniversitar obligatoriu, sunt minori, în principal absolvenți de clasa a VIII-a, cu vârsta de 14-15 ani. Având în vedere că aceștia sunt minori, contractul este semnat de un părinte/tutore/susținător legal, care este nevoit să-și asume obligații în numele unui minor;

- reglementările actuale privind admiterea în învățământul dual oferă o mare libertate în stabilirea probelor de admitere pe baza cerințelor operatorilor economici, facilitând selectarea unor candidați apți și motivați pentru a dobândi o calificare urmată de un loc de muncă;

- reglementările legale în vigoare sunt suficiente și acoperitoare în ceea ce privește posibilitatea încheierii unui contract de muncă part-time pe perioada studiilor sau cu normă întreagă, după absolvire;

- textul propunerii legislative este ambiguu, cuprinde precizări neclare și incomplete, nu explicitează conceptele utilizate, făcând dificilă aplicarea actului normativ.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Moldovan.

Vă rog, domnule Moldovan, din partea PNL.

 
 

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Criza forței de muncă este o realitate cu care se confruntă România. La început au plecat specialiștii, apoi am resimțit lipsa forței de muncă calificate, iar astăzi antreprenorii din România au mari dificultăți în a găsi forță de muncă necalificată.

Nu reprezintă niciun secret faptul că sistemul de educație nu este corelat cu cerințele pieței muncii. O rezolvare o reprezintă sistemul de învățământ dual, iar propunerea legislativă despre care discutăm acum și care a primit un raport de respingere în Comisia pentru învățământ nu face decât să ofere posibilitatea elevilor din sistemul dual să încheie un contract part-time, la cerere. Repet - la cerere -, nu ca o obligație, cum a prezentat colega mea.

Fiindcă Partidul Național Liberal este un susținător al sistemului de învățământ profesional și dual, Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva acestui raport de respingere.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnul Cupșa și... Nu mai vreți?

 
   

Domnul Ioan Cupșa (din sală):

Nu.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Zisopol.

Vă rog.

 
 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale nu vor susține această propunere legislativă.

Lucrurile sunt foarte simple și încerc să vă motivez de ce nu vom susține această propunere legislativă, prin intermediul art. 13 din Legea nr. 53/2003 - este vorba de Codul muncii.

Am să vă citesc câteva prevederi, ca să fie totul transparent și foarte clar.

1. Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Iată că ceea ce se propune prin intermediul inițiativei legislative există deja în Codul muncii.

2. Persoana fizică poate încheia un contract de muncă, în calitate de salariat, și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

3. Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

4. Încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă.

Și, în fine, 5. Încadrarea în muncă, în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani.

Aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărârea Guvernului.

Ca atare, iată câteva dintre lucrurile fundamentale care stau la baza deciziei Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Roman, vă rog.

 
 

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În 2013 eram vicepreședinte al Consiliului Județean Alba și demaram școala profesională germană în sistem dual de la Alba Iulia, a doua în țară, după cea de la Brașov, cunoscută ca Școala Kronstadt.

Am pornit dificil, într-un parteneriat public primărie-consiliu județean, șapte agenți economici, timid, fără mari puteri financiare, însă vreau să vă spun că anul trecut această școală profesională a devenit cea mai puternică, cel puțin din punct de vedere al concurenței, de la nivel județean și chiar regional.

De ce vă spun acest lucru? Pentru că ceea ce facem noi astăzi, prin respingerea acestei legi bune, foarte bune, pe care o susține inclusiv Guvernul, eu nu înțeleg, stimați colegi, despre ce vorbim aici?! Am auzit foarte mulți colegi care nu înțeleg de ce se întâmplă așa.

Vă întreb pe dumneavoastră: știți de ce respingem această lege?

Vă întrebăm pe dumneavoastră, e normal ca Guvernul dumneavoastră să vină să spună: "Oameni buni, e o lege bună!" și dumneavoastră să dați cu ea de pământ, în condițiile în care nu avem meșteri?

Avem colegi în Parlament, foarte mulți, care au calitatea de profesor universitar, de rector, și îi apreciem și îi stimăm.

Haideți puțin să ne uităm și la cei de la școala profesională, stimați colegi, pentru că o să ajungem o țară cu foarte mulți absolvenți de studii superioare și vedem și știm cu toții că nu mai avem meseriași. Asta se caută pe piața muncii și prin faptul că noi astăzi respingem o lege atât de importantă, înseamnă că suntem decuplați de lumea reală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnule Simionca, vă rog.

 
 

Domnul Ionuț Simionca:

Stimați colegi,

Noi avem nevoie de specialiști, avem nevoie de zugravi, de zidari, de oameni calificați care să facă treaba în România, pentru că nu mai sunt și știm cu toții că ne confruntăm cu o lipsă acută a forței de muncă.

Cred că e un proiect legislativ bun, eu l-am susținut, personal sunt unul dintre cosemnatari.

Noi o să votăm împotriva respingerii acestui proiect legislativ, pentru că avem nevoie de acești oameni și chiar dacă în contract se spune că cel care îl educă și îl duce pe acest tânăr să învețe o meserie, să semneze doi ani, să fie loial angajatorului care a investit în el, cred că este un lucru util și îi încurajează și pe cei care au companii și firme și vor să facă producție sau vor să aducă niște elevi să-i învețe o meserie, să investească în aceștia.

Noi o să votăm împotriva respingerii acestui proiect.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Domnul Seidler.

 
 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Stimați colegi,

Piața forței de muncă din România este într-o plină criză, și nu de azi, de ieri.

Învățământul profesional, tehnic și dual este unul dintre sursele de personal calificat de care România are nevoie.

Într-adevăr, unele formulări, poate, din legea propusă, sunt nefericite și, de aceea, pentru că, în substanță, România are nevoie de încurajarea învățământului profesional tehnic și dual, vă propun, în loc să respingem această lege, să o retrimitem la comisie, ca acolo să se găsească formularea potrivită din punct de vedere legislativ.

Așadar, propun retrimiterea la comisie - termen două săptămâni.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Deci ați solicitat retrimiterea, domnule coleg, da? Ca să știu ce supun la vot.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, propunerea USR de retrimitere la comisie. Să înceapă votul.

 
 

Pentru retrimitere - 51, împotrivă - 48.

A fost retrimisă. Termen - două săptămâni.

Mulțumesc.

Următoarea.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 470/2018). (rămasă pentru votul final)

36. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011; Pl-x 470/2018.

Comisia pentru învățământ, tot raport de respingere.

 

Doamna Theodora Șotcan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa Pl-x 470 din 15 octombrie 2018, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în sensul de a se stabili o nouă durată și o nouă componență a învățământului general obligatoriu, după cum urmează: învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior, filieră teoretică, tehnologică sau profesională.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 13 noiembrie 2018, comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:

- la art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011se vorbește de generalizarea învățământului liceal până în anul 2020, iar la art. 24 alin. (3) din lege se precizează din ce este format învățământul profesional și tehnic.

Pe cale de consecință, pentru coeziune normativă, în acord cu art. 61 alin. (22) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referirea la "filiera teoretică, tehnologică sau profesională" trebuie să se realizeze la art. 24, nu la art. 16.

De asemenea, în expunerea de motive, sunt incomplet precizate filierele liceale, prin absența filierei vocaționale, cât și posibilitatea separată a traseului școlii profesionale;

- propunerea referitoare la includerea învățământului secundar superior, care cuprinde învățământul liceal și învățământul profesional, în învățământul general obligatoriu, a fost preluată ca amendament în textul Legii pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018 - este vorba de Pl-x 447/2017/2018 -, având în vedere că cele două inițiative au același obiect de reglementare, respectiv modificarea art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, iar legea aflată în proces de reexaminare a fost deja adoptată de comisie, pe o etapă avansată a fluxului legislativ.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Rămâne la votul final cu propunere de respingere.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (Pl-x 7/2007/8.10.2007). (rămasă pentru votul final)

38. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; Pl-x 7/2007/8.10.2007.

Comisia juridică.

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Tănăsescu, de la Craiova.

 

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaților a sesizat Comisia juridică pentru reexaminarea acestui proiect legislativ.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține legea, întrucât aceasta a rămas fără obiect.

Membrii comisiei prezenți la dezbateri au reexaminat prevederile a căror reanalizare s-a solicitat în cererea de reexaminare de către Președinte și au hotărât, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 137 alin. (3) lit. c) din Regulamentul Camerei Deputaților, să respingă solicitările formulate de Președintele României în cererea de reexaminare și să adopte Legea de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificare și completarea Legii nr. 507/2004, întrucât aceasta a rămas fără obiect.

Pe cale de consecință, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport de adoptare a Legii de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006.

În raport cu obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Nu are amendamente.

Rămâne la votul final.

 
Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.446 din 29 mai 2018 (PL-x 528/2017/2018). (rămasă pentru votul final)

39. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 mai 2018; PL-x 528/2017/2018.

Dacă din partea colegilor noștri inițiatori dorește cineva? Nu dorește.

Comisia juridică.

Vă rog, doamnă vicepreședinte Tănăsescu.

 

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

De la Dolj, să nu uitați. Sau Craiova.

Raport asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 20 decembrie 2017.

În 22 ianuarie 2018 a fost formulată sesizare de neconstituționalitate de către Președintele României. Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 104/2018, a declarat neconstituțională legea în ansamblul său.

În conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr. 308/2012 și nr. 619/2016, când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său, înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ.

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins inițiativa.

Comisia juridică a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Rămâne și această reexaminare la votul final, mâine, la ora 12,00.

Următoarea.

 
Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.535 din 28 iunie 2018 (PL-x 282/2016/2018). (rămasă pentru votul final)

40. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iunie 2018; PL-x 282/2016/2018.

Domnul Solomon...

A... sau nu, cine prezintă?

Doamna Violeta Răduț, da, din partea Comisiei pentru muncă.

Raport comun, Comisia pentru muncă...

Sunteți de serviciu astăzi, da? Am înțeles.

Raport comun, Comisia juridică și Comisia pentru muncă, doamna deputat Violeta Răduț, de la Alexandria.

 

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate prin adresa PL-x 282/2016/2018 din 10 octombrie 2018, cu reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României.

Curtea Constituțională, prin decizia menționată anterior, a constatat că dispozițiile legii sunt neconstituționale.

Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 7/2006, în sensul stabilirii în mod expres că prevederile art. 44, 73 și 731 se aplică și personalului de specialitate din cadrul Autorității Electorale Permanente.

De asemenea, au fost introduse prevederi noi, în scopul clarificării unor aspecte privind ocuparea posturilor de conducere și pensionarea funcționarilor publici parlamentari.

Astfel, în urma examinării, Curtea Constituțională admite sesizarea de neconstituționalitate și, prin Decizia nr. 298/2018, constată că legea, în ansamblul său, este neconstituțională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins legea.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea legii, având în vedere decizia Curții Constituționale mai sus menționată.

În funcție de obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor organice.

În urma reexaminării legii și a documentelor însoțitoare, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a legii.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Raport de respingere.

Domnul Seidler, vă rog.

 
 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Ca norocul... vom respinge acest proiect de lege.

Și vom respinge prin aceasta încă o idee, de a acorda, din păcate, pensii speciale, celor de la Autoritatea Electorală Permanentă, de data aceasta.

Iarăși din păcate, cei de la Autoritatea Electorală Permanentă sunt o nouă categorie privilegiată în statul român.

Vor beneficia de fapt de pensii speciale, cu toată respingerea de astăzi, pentru că printr-un alt proiect de lege acest lucru va deveni posibil.

Reîntăresc mesajul Uniunii Salvați România, de a abroga toate pensiile speciale, pentru că sunt o injustiție socială, în ciuda a ceea ce ați intenționat, cel puțin declarativ, prin însuși numele Ministerului Muncii, așa cum l-ați modificat.

Repet, pensiile speciale sunt o injustiție socială și vom fi mereu împotriva lor.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da. Domnul Simionca, vă rog.

 
 

Domnul Ionuț Simionca:

Voiam doar să spun, domnule președinte, că sunt în asentimentul colegului de la USR.

Noi, cei din PMP, am făcut și un proiect legislativ prin care vrem să anulăm toate pensiile speciale.

Și credem că nu merită nimeni pensii speciale; doar veteranii de război și văduvele veteranilor de război. Altfel, orice alt fel de pensii speciale este un furt.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Bun. Rămâne la votul final, propunere de respingere; caracter organic.

Următoarea, tot caracter organic.

 
Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.432 din 21 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 6 iulie 2018 (PL-x 359/2016/2018). (rămasă pentru votul final)

41. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 432 din 21 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 6 iulie 2018 (PL-x 359/2016/2018.

Inițiatorii doresc să intervină? Nu.

Doamna Tănăsescu, vă rog.

Tot de la Craiova. Colegă cu doamna Olguța, nu?

   

Doamna Alina-Elena Tănăsescu (din sală):

Da. Normal, domnule președinte.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles. E de bine.

 
 

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Tot de la Craiova sunt.

Raport asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 4 octombrie 2017.

A fost formulată sesizare de neconstituționalitate, iar Curtea Constituțională a constatat că legea criticată contravine principiului bicameralismului și a declarat neconstituțională legea în ansamblul său.

Senatul a examinat inițiativa legislativă în noua formă, care este alcătuită din forma inițială plus amendamentele admise în cele două Camere, inclusiv amendamentele noi, introduse în Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională.

Ulterior, Senatul a respins această lege, iar Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a hotărât adoptarea unui raport de adoptare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006.

Din nou a fost formulată sesizare de neconstituționalitate, iar Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea în ansamblul său.

În aceste condiții, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, un raport de respingere a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

În raport cu obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu.

Nu mai sunt alte intervenții. Mergem mai departe.

Ultima reexaminare cu propunere de respingere. Este vorba de...

 
Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018 (PL-x 363/2017/2018). (rămasă pentru votul final)

42. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018; PL-x 363/2017/2018.

Inițiatorii doresc? Nu doresc.

Raport comun, Comisia juridică și Comisia pentru administrație.

Domnul președinte Roman, vă rog.

 

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Biroul permanent al Camerei Deputaților a hotărât trimiterea la Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a prezentei legi.

Suntem prima Cameră sesizată.

În data de 12 ianuarie 2018 a fost formulată sesizare de neconstituționalitate de către Președintele României. Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 53 din 7 februarie 2018, a declarat neconstituțională legea în ansamblul său.

În conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr. 308/2012 și nr. 619/2016, când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său, înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ. Cu privire la efectele Deciziei nr. 619/2016, "Curtea reține că, în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări".

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 215/2001, astfel încât ulterior constituirii consiliului local, validarea sau invalidarea unor mandate să se facă pe baza propunerii comisiei de validare prin ordin al prefectului, care se va emite în termen de două zile de la data înregistrării propunerii comisiei de validare. De asemenea, ședințele consiliului local/județean să se desfășoare legal în prezența majorității consilierilor locali/județeni în funcție, cu excepția situației în care în ședința respectivă se propune și validarea sau invalidarea unui sau a unor mandate de consilieri locali/județeni noi, dacă validarea ar asigura prezența majorității consilierilor locali în funcție.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au reexaminat legea în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună spre dezbatere și adoptare un raport de respingere a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, legea face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Rămâne la votul final, nefiind intervenții. Are caracter organic.

Tot cu raport de respingere.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (PL-x 425/2018). (rămas pentru votul final)

43. Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene; PL-x 425/2018.

O rog pe colega noastră, Violeta Răduț, să prezinte raportul Comisiei pentru muncă. Repet, un raport de respingere.

 

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 425/2018, din 3 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru stabilirea condițiilor de aplicare a prevederilor art. 11 și 12 din Anexa VIII la Partea I, precum și ale art. 39 alin. (2) din Partea a II-a, ale Regulamentului nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai acestor Comunități, precum și a unor dispoziții speciale aplicabile temporar funcționarilor Comisiei.

Prin acest proiect de lege se urmărește reglementarea procedurii de calcul și de transfer a drepturilor de pensie ale funcționarilor Uniunii Europene, către sistemul de pensii al Uniunii Europene, respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor Uniunii Europene dobândite în România, precum și procedura de transfer către România a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcționarilor Uniunii Europene, dobândite în sistemul de pensii al Uniunii Europene.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 27 iunie 2018.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt inter...

Domnul Seidler, vă rog, v-am văzut.

Grupul USR, domnul Seidler.

 
 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Stimați colegi,

Prin acest proiect de lege de fapt se încearcă transpunerea în legislația națională a unui regulament european.

Sigur, acest lucru, tehnic, nu e neapărat necesar, pentru că regulamentul se aplică în mod direct, oricum, în legislația națională.

Problema este una de filosofie, dacă vreți. Pentru că vorbim despre sistemul de pensii și despre transferul unor drepturi ale unor funcționari europeni, de cetățenie română, de altfel, din sistemul național românesc către cel al Uniunii Europene și invers.

Problema e una de filosofie, cum vă spuneam, pentru că cele două sisteme de pensii funcționează pe două gândiri total diferite.

Din păcate, România rămâne cu un sistem de pensii care se bazează exclusiv pe generații, pe transferabilitate de drepturi între generații.

Dar, din păcate, având în vedere trendurile demografice și rata de imigrație, România va rămâne în curând fără bani - acest lucru este previzibil, de altfel -, fără bani pentru sistemul actual de pensii.

Rămâne așadar să aplicăm oricum acest regulament și să ne reformăm noi sistemul nostru de pensii.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da, domnul Solomon, vă rog.

Domnul președinte al Comisiei pentru muncă.

Înțeleg că ce e afară nu e bun și pentru noi.

 
 

Domnul Adrian Solomon:

Da, e bine ce e afară. Problema este că acest regulament nu este altceva decât statutul funcționarilor publici parlamentari europeni și ai celorlalte comunități.

Prin urmare, statutul funcționarilor europeni este unul. Sistemul de pensii din România este cu totul altul.

Într-un articol al acelui statut se vorbește despre posibilitatea transferului drepturilor de pensie. În sistemul Bismarck, care se aplică în România de atâția ani de zile și pe care nu avem de gând încă să-l schimbăm, se vorbește despre solidaritate între generații, despre contribuții la sistemul de pensii, iar drepturile de pensie se constituie de-abia în momentul în care îndeplinești toate condițiile - vârstă de pensionare, stagii de cotizare și toate lucrurile acestea.

Nimeni dintre dumneavoastră de aici, ca persoane active și contributori la sistemul de pensii, nu poate spune astăzi că are un drept de pensie, decât dacă va avea 65 de ani, va avea stagiul maxim sau minim de cotizare, după caz.

Prin urmare, ceea ce se dorea prin transferul contribuțiilor la sistemul de pensii, care au și dispărut, s-au volatilizat, pentru că ele nu se acumulează, sunt constituite în sume care se plătesc celor în plată astăzi. Nu avem niciunul cont, în afară de Pilonul 2, nu avem niciunul cont în sistemul de pensii. Ce ar fi putut să transfere oamenii aceștia?

Noi știm și cine stă la baza acestei legi și a acestei inițiative introduse pe sub nasul Guvernului de niște funcționari sau lăsată moștenire de alți demnitari ai Guvernului Cioloș.

Este, dacă vreți, o încercare de a fura din banii, și așa puțini, cum spune colegul nostru, ai sistemului de pensii, și de a face pensii grase în sistemul acumulativ din Parlamentul European.

Este inadmisibil ca această inițiativă să ajungă măcar pe masa noastră, dar să mai și discutăm despre ea. (Aplauze.)

 
 

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final; caracter organic; raport de respingere.

Următorul.

Am ajuns la PL-x 132. Suntem la poziția 44 pe ordinea de zi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență...

Mă uitam că mai încape acest proiect până la ora 18.00.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil (PL-x 132/2018). (rămas pentru votul final)

44. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil; PL-x 132/2018; are caracter ordinar.

Domnule secretar de stat, vă rog.

Și apoi Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură.

 

Domnul Ion-Ardeal Ieremia (secretar de stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale):

Domnule președinte,

Potrivit prezentului proiect, sumele de bani colectate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, se vor restitui donatorilor integral din Contul de disponibilități deschis la Trezoreria Statului sau din conturile deschise la instituțiile de credit, până la data de 31 decembrie 2018, în condițiile, termenele și conform procedurii stabilite prin hotărârea Guvernului.

Totodată, costurile aferente restituirii acestor sume vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Față de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Raport, Comisia pentru buget și Comisia pentru cultură.

Vă rog, domnule coleg.

 
 

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci și Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă au fost sesizate prin adresa PL-x 132 din 28 martie 2018, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurului patrimoniului cultural național mobil.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 14 martie 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

S-a avut în vedere avizul, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil - e vorba de opera lui Constantin Brâncuși, "Cumințenia Pământului" -, în condițiile respingerii, prin Legea nr. 19/2017, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016.

Costurile aferente restituirii acestor sume, indiferent de mijloacele prin care acestea au fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Comisiile au analizat proiectul de lege în ședințe separate.

Comisia pentru buget, în 27 martie - 23 de deputați prezenți din cei 25. Comisia pentru cultură, în 23 octombrie, în prezența a 12 deputați din cei 15 membri ai comisiei.

La Comisia pentru cultură și la Comisia pentru buget, a participat, din partea Ministerului Culturii, domnul secretar de stat Ion-Ardeal Ieremia.

În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate..., în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Pașcan.

Și apoi, domnul Bulai.

Și închidem ședința, că a venit ora 18,00.

 
 

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Bună seara, distinși colegi.

În esență, acest act normativ vine să clarifice felul în care se restituie sumele aferente acestei campanii de achiziție a "Cumințeniei Pământului" a lui Brâncuși, a operei extraordinare, și clarifică subiectul legat de comisioanele bancare aferente, adică cine le suportă; până acum nu era stabilit.

Sigur, este normal să-și primească banii înapoi cei care au donat. Eu le mulțumesc și îi felicit.

Din păcate, iată, în spatele acestui demers care a avut exclusiv un caracter propagandistic, nu există niciun răspunzător. Fiindcă s-au alocat resurse semnificative privitoare la felul în care s-a făcut publicitate, la materialele care s-au creat în acest sens, la campania promovată foarte intens prin mass-media.

Deci iată acele cheltuieli, plus altele pe care le face astăzi, prin restituirea sumelor către donatori, Guvernul României - comisioanele aferente acestor sume. Și nu sunt tocmai mici.

Dar, din păcate, vedem sau, mai bine zis, nu vedem, că există vreun răspunzător, cineva responsabil pentru această irosire a banului public.

De aceea, eu cred că s-ar cuveni să fim mult mai responsabili în a gestiona banul public, în a-l administra. Iar cei care contribuie într-un fel sau altul la irosirea acestuia s-ar cuveni să dea socoteală. Nu înțeleg de ce nu dă nimeni socoteală astăzi.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Bulai.

Și se pregătește domnul Roman.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul "Cumințenia Pământului" a fost un proiect bun. Proiectul făcea parte din cadrul proiectelor destinate Centenarului. Este imperios ca acești bani să fie redați cetățenilor.

Trebuie să rezolvăm. Trebuie să încercăm să recreăm un cadru de a reda încrederea, în ideea de subscripție publică. Patrimoniul României trebuie să fie pe primul loc în lista priorităților României, nu trebuie să renunțăm la acest patrimoniu.

Mă bucur că în final s-a găsit o cale de a rezolva această problemă.

Sper la mai multe proiecte cu o finalitate mult mai bună totuși decât acest proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Roman, ultimul vorbitor. Și închidem ședința.

 
 

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Dacă tot luăm banii înapoi, cei care am făcut donații, o să vă rog să dăm dovadă de un alt gest de solidaritate.

Zilele trecute, primarul municipiului Alba Iulia a deschis public o aplicație prin care toți românii de bună-credință pot dona pentru organizarea Centenarului Marii Uniri în Capitala Marii Uniri, în capitala de suflet, Alba Iulia.

Lansez un apel către toți parlamentarii, indiferent de opțiunea politică. Să acceseze această aplicație și să ne asigurăm că această donație ajunge pentru români, nu pentru Alba Iulia.

Vreau să vă spun, cu bucurie, că ieri Monumentul Unirii de la Alba Iulia a fost finalizat. Din păcate, momentul a coincis chiar cu scoaterea afară din Guvern a ministrului Ivașcu.

Eu, personal, vreau să-i mulțumesc ministrului culturii pentru că într-un timp foarte, foarte scurt a reușit să ducă acest obiectiv până la capăt.

Din păcate, a existat o înțelegere... sau, din fericire, a existat o înțelegere între autoritățile publice locale și Guvernul României, reprezentat de doamna Dăncilă. A existat o înțelegere ca anumite fonduri să fie folosite, de la nivel local, urmând a fi realocate de către Guvernul României, din Fondul de rezervă al Guvernului.

De zile întregi, primarul municipiului Alba Iulia sună la Cabinetul prim-ministrului și doamna Dăncilă nu e de găsit.

Și, prin urmare, am apelat la această soluție, ca fiecare român să poată acoperi ceea ce doamna Dăncilă a promis, dar a uitat să facă.

Închei prin a vă ruga să vă uitați pe această aplicație și, cei care simțiți că puteți face acest gest, să-l faceți. Pentru că sărbătoarea de la Alba Iulia nu este doar a albaiulienilor, este a românilor de pretutindeni.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Două precizări. Ce vreți importanță mai mare decât că ministrul culturii este senatorul de Alba, domnul senator Breaz, iar banii pentru Monumentul Unirii, cele 33 de milioane au fost alocate de Guvern.

Deci pentru construcția monumentului, 33 de milioane au venit din partea Guvernului.

Vă mulțumesc.

Declar ședința închisă.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,02.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 11:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro