Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/29-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale (PL-x 434/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 434/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

32. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale; PL-x 434/2018.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Și apoi Comisia pentru politică economică.

Domnul Florin Horațiu Iura (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale a fost creat cadrul legal prin care se autorizează Guvernul să aprobe negocierea drepturilor și obligațiilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice corespunzătoare înregistrate în conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională.

Prin adoptarea prezentului act normativ se propune eliminarea reprezentantului MAI din componența Comisiei interdepartamentale pentru analiza și avizarea ofertelor referitoare la nivelul și gradul de recuperare și angajare, precum și a modalităților de încasare a drepturilor și de plată a obligațiilor, respectiv asigurarea unei analize în cadrul comisiei, anual, a situației interne din toate statele debitoare României, precum și a posibilității de recuperare a drepturilor valutare din aceste țări. Respectiv, sintagma "Ministerul Economiei și Comerțului" se va înlocui cu sintagma "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat".

Susținem adoptarea prezentului act normativ în forma adoptată de către comisie.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Raportul comisiei - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Cine prezintă raportul?

A, dumneavoastră?

Vă rog.

Domnul Bogdan-Alin Stoica:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat prezentul act normativ.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale, republicată.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, prezentul proiect de lege, cu un amendament admis, care este redat în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Din partea Grupului PNL, domnul Gheorghe Daniel Andrei, la dezbateri generale.

Vă rog.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această lege, pe care și noi, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, o vom vota, prevede, de fapt, un mecanism prin care statul să încerce să recupereze o serie de drepturi valutare care provin din relații de schimburi comerciale, desfășurate în special în perioada anilor '70 și a anilor '80, până la Revoluție, în timpul regimului comunist. Vorbim aici de niște drepturi valutare care au rezultat în urma unor relații cu o serie de state care au alt sistem social, unele din ele, majoritatea, de fapt, nici nu au cunoscut democrația după 1989, și care, unele dintre ele, chiar se găsesc într-un stadiu de izolare internațională sau, din păcate pentru destinul lor, s-au prăbușit după anii '90 și anii 2000.

Este o situație destul de complicată. Sperăm că Guvernul va reuși să identifice să zicem așa, firul acelor sume în valută pe care trebuie să le recupereze statul român. Întâi trebuie să ia contactul cu autoritățile din țările respective. Este o chestiune destul de complicată și la nivel diplomatic aici, este o chestiune care ține, în primul rând, de capacitatea statului român de a putea dezvolta legături cu niște națiuni, unele dintre ele care nu traversează deloc perioade propice pentru ceea ce înseamnă economia și relațiile comerciale, cu care România, de regulă, nu prea a mai avut legături de vreo 30 de ani.

Este o lege complicată, o lege care pur și simplu vine să creeze un cadru pentru ceva, ceva ce vedem mai departe.

Demersurile trebuie făcute pe mai multe căi, atât la nivel guvernamental, cât și nu numai, sunt și alte modalități prin care se poate intra în contact cu responsabilii de la vârful statelor respective.

Sperăm că Guvernul va fi în stare să găsească și măcar să recupereze acele sume, acele drepturi financiare pe care România le deține într-o serie de state terțe. Timp de 25-30 de ani, din păcate, România nu a reușit să recupereze mai nimic din toate aceste datorii pe care anumite țări din Asia, din Africa și din America Latină le aveau la adresa României.

Așadar, votăm această lege, dar măcar sperăm să aibă și anumite rezultate concrete care să se vadă în recuperarea măcar parțială a acestor drepturi valutare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Botez, Grupul USR.

Vă rog.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege nu face decât să ne ajute cumva să ținem relațiile calde cu aceste state, de la care mai avem de recuperat niște bani. Sunt slabe șanse ca în viitorul apropiat să reușim să recuperăm ceva, dar este important ca aceste state să fie conștiente de faptul că ne dorim acele sume înapoi.

Noi, Grupul USR, vom vota pentru.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai aveți intervenții? Nu mai aveți intervenții.

Avem 5 amendamente admise. Imediat, să ajung la ele.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

Articolul 1. Intervenții? Nu.

Articolul 3? 4?

Rămâne la votul final.

Mulțumesc.

Mâine la ora 12,00 vot final.

Mai departe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 11:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro