Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/29-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

14. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 470/2018). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 470/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

36. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011; Pl-x 470/2018.

Comisia pentru învățământ, tot raport de respingere.

Doamna Theodora Șotcan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa Pl-x 470 din 15 octombrie 2018, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, în sensul de a se stabili o nouă durată și o nouă componență a învățământului general obligatoriu, după cum urmează: învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cuprinde învățământul primar, învățământul gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior, filieră teoretică, tehnologică sau profesională.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 13 noiembrie 2018, comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 8 abțineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele motive:

- la art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011se vorbește de generalizarea învățământului liceal până în anul 2020, iar la art. 24 alin. (3) din lege se precizează din ce este format învățământul profesional și tehnic.

Pe cale de consecință, pentru coeziune normativă, în acord cu art. 61 alin. (22) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referirea la "filiera teoretică, tehnologică sau profesională" trebuie să se realizeze la art. 24, nu la art. 16.

De asemenea, în expunerea de motive, sunt incomplet precizate filierele liceale, prin absența filierei vocaționale, cât și posibilitatea separată a traseului școlii profesionale;

- propunerea referitoare la includerea învățământului secundar superior, care cuprinde învățământul liceal și învățământul profesional, în învățământul general obligatoriu, a fost preluată ca amendament în textul Legii pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 528 din 17 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 3 august 2018 - este vorba de Pl-x 447/2017/2018 -, având în vedere că cele două inițiative au același obiect de reglementare, respectiv modificarea art. 16 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, iar legea aflată în proces de reexaminare a fost deja adoptată de comisie, pe o etapă avansată a fluxului legislativ.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Rămâne la votul final cu propunere de respingere.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 4:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro