Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/29-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

19. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018 (PL-x 363/2017/2018). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 363/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

42. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018; PL-x 363/2017/2018.

Inițiatorii doresc? Nu doresc.

Raport comun, Comisia juridică și Comisia pentru administrație.

Domnul președinte Roman, vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Biroul permanent al Camerei Deputaților a hotărât trimiterea la Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a prezentei legi.

Suntem prima Cameră sesizată.

În data de 12 ianuarie 2018 a fost formulată sesizare de neconstituționalitate de către Președintele României. Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 53 din 7 februarie 2018, a declarat neconstituțională legea în ansamblul său.

În conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr. 308/2012 și nr. 619/2016, când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său, înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ. Cu privire la efectele Deciziei nr. 619/2016, "Curtea reține că, în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări".

Legea are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 215/2001, astfel încât ulterior constituirii consiliului local, validarea sau invalidarea unor mandate să se facă pe baza propunerii comisiei de validare prin ordin al prefectului, care se va emite în termen de două zile de la data înregistrării propunerii comisiei de validare. De asemenea, ședințele consiliului local/județean să se desfășoare legal în prezența majorității consilierilor locali/județeni în funcție, cu excepția situației în care în ședința respectivă se propune și validarea sau invalidarea unui sau a unor mandate de consilieri locali/județeni noi, dacă validarea ar asigura prezența majorității consilierilor locali în funcție.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au reexaminat legea în ședințe separate.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună spre dezbatere și adoptare un raport de respingere a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, legea face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Rămâne la votul final, nefiind intervenții. Are caracter organic.

Tot cu raport de respingere.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 5:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro