Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/29-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 126/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 126/2018.

Guvernul?

Vă rog. Ministerul Agriculturii.

Avem raport comun, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu.

Domnul Claudiu-Sorin Roșu-Mareș (secretat de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă salut, doamnelor și domnilor deputați.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2017 exceptează de la interzicerea pășunatului pe terenul agricol, între 6 decembrie și 24 aprilie, în cazurile în care proprietarul animalelor domestice este și proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are un acord scris al deținătorului de teren.

Odată discutată în comisie, această ordonanță, au apărut anumite amendamente, iar raportul comun al celor două comisii este susținut și de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Comisiile? Cine prezintă raportul?

Comisia pentru agricultură.

Vă rog, domnule Dîrzu.

Domnul Ioan Dîrzu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - înregistrându-se o abținere și 5 voturi împotrivă - să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Ați prezentat raportul comun.

Începem dezbaterile.

Domnul Korodi, din partea UDMR.

Se pregătește domnul Simion, de la PSD.

Domnul Korodi Attila:

Bună ziua, stimați colegi.

Este un proiect de lege care aduce, după părerea mea, și după părerea noastră, îmbunătățiri semnificative - de exemplu, în domeniul despăgubirilor care trebuie efectuate de statul român, în cazul unor pagube sau daune provocate de animale sălbatice.

Este important ca aceia care au activități agricole sau țin o gospodărie, în momentul în care înregistrează pagube sau au probleme din punctul de vedere al capacității de muncă, dacă au pierderi financiare, acestea să fie suportate de statul român.

Eu cred că textul în proiectul de lege este bun.

Mai aduce un element pozitiv. Dacă sunt consilii județene care vor să ajute ca dinamica plăților să fie mai rapidă, mai bună, atunci pot să aibă un protocol de înțelegere cu Ministerul Mediului, cu privire la prefinanțarea daunelor și acoperirea acestor cheltuieli, după aceea, de către ministerul de resort.

Un alt element foarte important. Este prima dată când vorbim foarte deschis de daune provocate de atacul animalelor sălbatice asupra omului. Acestea pot fi daune care înseamnă incapacitate de muncă. Poate să fie și cazul, din nefericire, în care vorbim despre moartea unui om, iar atunci statul trebuie să finanțeze tot ce înseamnă costuri, dar trebuie să acopere și daunele morale.

Textul găsit în proiectul de lege este unul corect.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Grupul PSD, domnul Simion, vă rog.

Domnul Lucian-Eduard Simion:

Stimați colegi,

Pe lângă modificarea art. 23 din Legea nr. 407, aprobată prin Ordonanța de urgență nr. 105, prin care s-a modificat această perioadă a pășunatului pe terenurile deținute de proprietarii de animale sau cele pentru care au acordul scris al destinatarilor acestora, a apărut necesitatea, în urma dezbaterii în comisii, a amendării și altor articole din Legea vânătorii, astfel încât aceasta să răspundă problemelor actuale ridicate de administratorii de fonduri cinegetice, gestionari, asociații profesionale, Ministerul Pădurilor și Apelor.

Astfel, necesitatea de a asigura tratament egal pentru gestionarii privați ai fondurilor cinegetice a impus asigurarea legală a posibilității de cesionare a acestor fonduri, cu excepția RNP - Romsilva, ICAS și unitățile de învățământ.

Prin amendamentele introduse, impunem ca pagubele cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic să fie compensate direct și în cel mai scurt timp de Autoritatea Publică Deconcentrată pentru Silvicultură, autoritate care, prin organele sale teritoriale, poate să acționeze prompt. Iar în cazul în care se dovedește că gestionarul fondului cinegetic a omis să respecte obligațiile privind prevenirea pagubelor, Autoritatea Publică Deconcentrată pentru Silvicultură poate să recupereze sumele plătite.

Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație, cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, se suportă de administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare "Atenție, animale!" sau de conducătorul auto, în cazul existenței acestor indicatoare.

Acest proiect a făcut subiectul unor largi dezbateri la care au participat toți factorii interesați, în cadrul unei subcomisii pe care am coordonat-o, care a luat în discuție toate amendamentele depuse.

Nimic nu este perfect, dar cred că am lămurit majoritatea problemelor ridicate, realizând o concordanță între amendamente.

PSD va vota acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Grupul USR.

Domnule Zainea, vă rog.

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul USR se va abține de la vot. Nu suntem de acord cu modul în care se legiferează în acest moment în România. Practic, am plecat de la o ordonanță care reglementează modul în care se face pășunatul în România și am ajuns la modificarea Legii vânătorii.

Nu suntem de acord cu acest mod de lucru și ne vom abține de la vot.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Încă un vorbitor, domnul Magyar.

Vă rog, domnule coleg.

Domnul Magyar Loránd-Bálint:

Stimați colegi,

Grupul UDMR va vota acest proiect de lege. Considerăm că modificările aduse ajută utilizatorii terenurilor agricole. Am redus în mod semnificativ obligațiile acestora. Și considerăm că despăgubirile în modul acesta o să fie obținute mai ușor față de cum a mers până acum.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Nu mai sunt alte înscrieri la dezbateri.

Avem 19 amendamente admise și 7 amendamente respinse.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

La 2 marginal, la articolul unic, dacă sunt intervenții? Nu.

De la 3 până la 10 dacă sunt intervenții, la amendamente admise. Nu.

De la 11 la 19, la amendamentele admise, dacă sunt intervenții? Nu.

Am finalizat dezbaterile.

Rămâne la votul final; are caracter ordinar.

Bun. Trecem mai departe.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 9:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro