Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/29-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (PL-x 322/2017) și Propunerii legislative pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 527/2017). (rămase pentru votul final)
 
see bill no. 527/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

242. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, PL-x 322/2017; are raport de adoptare.

Colega noastră, doamna deputat Violeta Răduț, va prezenta raportul.

Dar veți prezenta și raportul de respingere al Propunerii legislative pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă; este vorba despre Pl-x 527/2017.

Vă mulțumesc, doamnă deputat. Aveți cuvântul.

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - PL- x 322/2017 și Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă - Pl-x 527/2017, trimise comisiei cu adresele PL-x 322/2017 și, respectiv, Pl-x 527/2017.

Ambele inițiative legislative au ca obiect de reglementare modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, în sensul majorării termenului în care persoanele private de libertate pot urma un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv, a municipiului București, de la 9 luni la 12 luni, dar nu mai puțin de 3 luni, până la ultima zi de executare a pedepsei ori a măsurii educative, sau până la data la care pot fi propuse pentru liberare condiționată ori pentru înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat.

Pentru ambele inițiative legislative, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Inițiativele legislative fac parte din categoria legilor organice.

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea, cu amendamente, a respectivului proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dacă sunt intervenții din partea colegilor?

Nu sunt intervenții.

Avem 3 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

La articolul unic, intervenții? Nu.

La articolul 66 alin. (4) dacă sunt intervenții? Nu.

Rămân la votul final.

Am revenit la ordinea de zi... suntem la PL-x 134.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 11:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro