You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 20-03-2019

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2019

13. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 29 ianuarie 2019 (Pl-x 569/2017/2019). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 569/2017

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

122. Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 29 ianuarie 2019; Pl-x 569/2017/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul? Nu dorește.

Din partea Comisiei sesizate în fond.

Doamna Aida Căruceru.

Doamna Aida-Cristina Căruceru:

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (8) pct. 2 lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în sensul introducerii în sfera faptelor ce constituie abateri disciplinare a încălcării normelor în materia conflictului de interese.

Legea a fost adoptată de Senat.

La data de 16 iulie 2018, legea a fost trimisă la promulgare Președintelui României.

Președintele României a formulat o sesizare de neconstituționalitate la data de 2 august 2018.

Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că dispozițiile articolului unic pct. 2 - cu referire la art.75 alin. (1) sunt neconstituționale și respinge ca neîntemeiată obiecția de neconstituționalitate și constată că dispozițiile articolului unic pct. 1 - cu referire la art. 57 și pct. 2 - cu referire la art. 75 alin. (2) sunt constituționale.

Legea face parte din categoria legilor organice.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă dorește să ia cineva cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea legii.

Dacă există obiecții cu privire la titlu legii? Nu.

Cu privire la articolele...? Nu.

Legea rămâne la votul final.