You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 08-04-2019

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2019

15. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (Pl-x 691/2018). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 691/2018

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Vă mulțumesc.

La poziția 8 am ajuns.

8. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile; Pl-x 691/2018; lege ordinară. Este respinsă de Senat, Suntem Cameră decizională.

Avem raport comun, Comisia pentru buget și Comisia pentru mediu, raport de adoptare și raport comun suplimentar al acestor comisii, tot de adoptare, distribuit în data de 26 februarie 2019.

Din partea comisiilor sesizate în fond?

Vă rog.

Domnul Sorin Lazăr:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modalitatea de restituire de către unitățile Trezoreriei Statului a sumelor virate eronat în contul de venituri bugetare reprezentând sume primite de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, la cererea scrisă a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management care a efectuat virarea eronată.

În urma reexaminării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților raportul de adoptare a Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Vă rog să mă scuzați! Domnul Neagu Nicolae, PNL. Am avut o hârtie exact peste listă. Scuze!

Domnul Nicolae Neagu:

Într-adevăr, în decursul timpului, s-au observat erori din punctul de vedere al unor plăți care au fost făcute din Trezoreria Statului, prin unitățile de management, către beneficiarii unor fonduri nerambursabile.

În definitiv, această ordonanță nu vine decât punctual să rezolve strict această problemă, motiv pentru care Grupul PNL va fi de acord cu ea.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Nemaifiind alte intervenții, trecem la dezbaterea propunerii legislative.

Dacă la titlu există obiecții, observații? Nu există.

Dacă în cadrul articolelor există observații sau obiecții? Nu există.

Propunerea legislativă rămâne pentru ședința de vot final.