Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.51/17-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 08-04-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2019

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 (PL-x 142/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 142/2019

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018; PL-x 142/2019. Este lege ordinară.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Doamna Claudia Gilia:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018.

Acordul conține prevederi referitoare la obiectul tratatului, respectiv terenurile folosite exclusiv pentru sediul misiunii diplomatice sau a oficiului consular, reședința șefului de misiune, condițiile dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, numai în condițiile legilor în vigoare în fiecare stat, exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce revin titularului dreptului de proprietate asupra clădirilor aflate pe terenurile dobândite, notificarea către cealaltă parte a intenției de a cumpăra, vinde, închiria sau transmite un dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra terenurilor, scutirea de la plata oricăror impozite și taxe, directe sau indirecte, aplicabile în cazul achiziționării de terenuri având destinația menționată în cuprinsul acordului, soluționarea divergențelor, intrarea în vigoare și valabilitatea acordului.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de lege, în forma inițiatorului.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc frumos pentru prezentare.

În cadrul dezbaterilor generale nu s-a înscris nimeni.

De asemenea, nu există amendamente admise sau respinse, astfel că, potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaților, proiectul de lege rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 2 mars 2021, 22:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro