You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 08-04-2019

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2019

21. Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.  
  21.2 Mariana-Venera Popescu

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Dau cuvântul doamnei Mariana-Venera Popescu, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Doamna Mariana-Venera Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Interpelarea este adresată doamnei ministru Ecaterina Andronescu, Ministerul Educației Naționale.

Stimată doamnă ministru,

Prin modificările succesive aduse Legii salarizării bugetarilor - Legea nr. 153 din anul 2017 -, respectiv prin ordonanțele de Guvern nr. 91 din 2017, nr. 41 din 2018, nr. 114 din 2018, în prezent, în ceea ce-i privește pe angajații din învățământ, atât din cel universitar, cât și din cel preuniversitar, la venitul actual al tuturor angajaților din sistem se adaugă 25% din diferența dintre salariul brut din decembrie 2018 și salariul brut prevăzut în Legea salarizării unitare pentru anul 2022.

Pe lângă aceste creșteri salariale, profesorii primesc 10% în plus la salariu, spor de suprasolicitare neuropsihică, care s-a calculat începând cu 1 decembrie 2018.

De acest spor beneficiază doar personalul de predare. Acesta nu se acordă și personalului de conducere, îndrumare și control, deși și acesta are rol de predare, ajungându-se astfel în situația în care personalul de predare are venituri mai mari decât personalul de conducere.

Fiind vorba de același loc de muncă, în condiții similare, chiar cu o responsabilitate și o încărcare neuropsihică mai mare, în ceea ce privește personalul de conducere, consider că ne aflăm în fața unei situații discriminatorii care trebuie corectată de urgență.

Având în vedere situația prezentată mai sus, vă rog să-mi comunicați în scris următoarele:

- Dacă Ministerul Educației Naționale consideră că situația semnalată mai sus trebuie corectată;

- În cazul unui răspuns afirmativ - care sunt soluțiile propuse de dumneavoastră pe această speță?

Vă mulțumesc.

Deputat Mariana-Venera Popescu.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Vă mulțumesc.