Tamara-Dorina Ciofu
Tamara-Dorina Ciofu
Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/22-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 10-04-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2019

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.29 Tamara-Dorina Ciofu - declarație politică având ca temă "Promovarea de politici publice în vederea creșterii gradului de integrare și de acces al populației rome la servicii de sănătate și educație";

Doamna Tamara-Dorina Ciofu:

"Promovarea de politici publice, în vederea creșterii gradului de integrare și de acces al populației rome la servicii de sănătate și educație"

Ziua internațională a romilor reprezintă, pentru România, un prilej de reflecție asupra acțiunilor și măsurilor adoptate până în prezent de autoritățile centrale și locale, pentru combaterea discriminării acestei etnii și pentru asigurarea integrării lor la toate nivelurile din societate. În ultimii ani s-au înregistrat rezultate pozitive, în special în domeniul sănătății și educației persoanelor de etnie romă care provin din comunități vulnerabile.

Istoria și cultura romilor constituie o parte indispensabilă a moștenirii europene, care se caracterizează prin diversitate. De aceea, membrii comunităților de romi trebuie să fie tratați în mod egal și să beneficieze pe deplin de drepturile care le revin în calitate de cetățeni europeni. Parlamentul și Guvernul au rolul de a asigura incluziunea minorităților noastre cele mai vulnerabile, astfel încât să se reducă decalajele socio-economice între zonele în care locuiesc preponderent cetățeni de etnie romă și cele în care sunt cetățeni de etnie română.

În vederea intensificării înlăturării percepțiilor și atitudinilor negative față de romi, la nivelul Uniunii Europene, Parlamentul European a aprobat în 12 februarie 2019 Rezoluția referitoare la necesitatea de a consolida cadrul legislativ al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor după 2020. În acest sens, s-a stabilit ca viitoarea Comisie Europeană să propună un set mai larg de domenii prioritare, obiective clare și obligatorii, termene și indicatori pentru monitorizarea și abordarea provocărilor specifice, care să reflecte diversitatea comunităților de romi și să aloce o finanțare publică substanțială în acest scop.

De asemenea, s-a decis să se implice într-o măsură mai mare reprezentanții romilor, ONG-urile și Rețeaua europeană a organismelor naționale de promovare a egalității, Equinet, în elaborarea cadrului strategic al UE, inclusiv printr-o procedură de consultare vizibilă și accesibilă, și să permită participarea semnificativă a acestora la punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea acestuia, precum și să consolideze asumarea responsabilității de către aceștia.

În același timp, s-a propus să se adopte o strategie de incluziune și diversitate a forței de muncă pentru participarea romilor la forța de muncă a instituțiilor UE.

La nivel parlamentar, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, am susținut întotdeauna alocarea de resurse umane și financiare pentru monitorizarea, sprijinirea și furnizarea unor orientări privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor.

În ceea ce privește comunitățile vulnerabile din zona rurală, în care trăiesc o mare parte a cetățenilor de etnie romă, am promovat o serie de inițiative legislative pentru creșterea accesului copiilor și femeilor la serviciile de asistență medicală comunitară, activitate care este realizată de asistenți medicali, mediatori sanitari și moașe.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 august 2020, 6:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro