Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.54/22-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 10-04-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 10, 2019

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România (PL-x 118/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 118/2019

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Începem cu primul punct de pe ordinea de zi, cel de la poziția 5, unde rămăsesem. Era o amânare.

4. Și anume, Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România; PL-x 118/2019.

Dau cuvântul reprezentantului minorității sârbe, inițiator.

Domnul Slavoliub Adnagi:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România pe data de 27 ianuarie este foarte importantă pentru minoritatea pe care o reprezint în Parlamentul României, deoarece Sveti Sava, adică Sfântul Sava, este personalitatea centrală a istoriei, culturii, a spiritualității și bisericii sârbești.

Sveti Sava, pe numele lui secular Rastko Nemanici, vlăstar al Dinastiei Nemanjiæ, a trăit în jurul anului 1200. A ctitorit multe biserici și mănăstiri, cea mai importantă fiind Mănăstirea Hilandar, de pe Muntele Athos. A înființat școli și spitale, a scris primul Cod de legi, "Nomocanonul", a creat o valoroasă operă literară, preponderent religioasă, reușind să lumineze și să apropie poporul sârb de religia creștină.

De ce este important? Pentru că anul acesta se împlinesc 800 de ani de la acordarea independenței pentru Biserica Ortodoxă Sârbă, obținută în anul 1219, de la Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului de către Sfântul Sava, care a devenit primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Serbiei.

Sfântul Sava a fost sanctificat în 1236, imediat după moartea sa, iar în timpul celor cinci secole de ocupație otomană a fost simbolul unității sârbilor și revoltelor, fapt ce i-a determinat pe ocupatorii otomani, în anul 1595, să-i ardă moaștele pe dealul Vracear, lângă Belgrad. Pe acel loc poporul sârb a construit Catedrala închinată celui care le-a dat crucea la care să se închine, limba pe care s-o vorbească, litera pe care s-o scrie și drumul pe care să-l urmeze.

La șase secole după moartea sa, Sfântul Sava a fost declarat sfânt ocrotitor al școlilor și elevilor.

Cultul personalității și al moștenirii spirituale și materiale lăsate de Sfântul Sava poporului sârb dăinuie de opt secole, Sfântul Sava fiind personalitatea care a dăruit sârbilor spiritul și puterea, determinante în ceea ce privește supraviețuirea Bisericii Ortodoxe Sârbe și a sârbilor, ca popor, în pofida tuturor vâltorilor istoriei.

Înălțimile lumești și cerești pe care le-a atins Sfântul Sava se datorează și universalității spiritului său, care a oblăduit oameni de diferite naționalități - români, greci, gruzini, bulgari și alții, în timpul deceniului petrecut în Mănăstirea Hilandar și în alte mănăstiri de pe Muntele Athos și a călătoriilor cu scop misionar și diplomatic pe care le-a întreprins la Ierusalim, la locurile sfinte și în Orientul Apropiat.

Astăzi, sârbii din întreaga lume sărbătoresc, la 27 ianuarie, Ziua Sfântului Sava, sărbătoare dedicată părintelui spiritul al poporului sârb, care reprezintă și astăzi flacăra înțelepciunii, a speranței, iubirii și credinței întru Hristos.

Această lege va contribui la păstrarea și punerea în valoare a culturii și tradițiilor sârbe din România, la promovarea imaginii României în lume, privind promovarea diversității culturale și a bunei conviețuiri din țara noastră, precum și privind acordarea tuturor drepturilor, libertăților cetățenești și a sprijinului de care au nevoie minoritățile naționale din România.

Prin votul dumneavoastră, veți putea contribui la realizarea acestor deziderate.

Stimate colege și colegi deputați,

Împreună cu noi sunt conducătorii Bisericii Ortodoxe Sârbe din România, Preasfinția Sa Episcopul Luchian și Preacucernicul Părinte Vicar Marinco Marcov, pe care vă invit să-i salutăm. (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Dau cuvântul reprezentantului Secretariatului de Stat pentru Culte, domnului Opaschi.

Domnul Victor Opaschi (secretar de stat, Secretariatul de Stat pentru Culte):

Stimate domnule președinte,

Stimate doamne și domni deputați,

Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a susține, de la tribuna Camerei Deputaților, Legea privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România, inițiată de domnul deputat Slavoliub Adnagi.

Ca secretar de stat pentru culte, am avut ocazia de a colabora îndeaproape cu reprezentanții comunității sârbe din România, organizați, din punct de vedere religios, în Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara.

Am încercat, de-a lungul timpului, să susținem cât mai multe proiecte ale Episcopiei Sârbe, nu doar în ceea ce privește reabilitarea unor importante lăcașuri de cult, monumente istorice, cum este Mănăstirea Baziaș, dar și proiecte sociale, educaționale și culturale, menite să pună în valoare specificul cultural, religios și etnic al sârbilor din România.

Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara, cu o istorie și o tradiție ce coboară până în secolul al XVI-lea, este una dintre comunitățile care, reunind identitatea etnică cu cea religioasă, a știut să-și construiască și să-și păstreze propria tradiție. Ea a păstrat, totodată, deschiderea către celelalte comunități etnice și religioase, în acord cu tradiția multietnică și pluriconfesională care face din Banatul românesc un model european de conviețuire multiculturală.

Zona Banatului poartă amprenta unor numeroase și valoroase monumente, cum ar fi mănăstirile și bisericile, dar și școlile, bibliotecile și alte instituții culturale sârbești.

De-a lungul unei fericite conviețuiri, cultura română și cea sârbească din Banat nu s-au resorbit una în cealaltă, nici nu au intrat în concurență, ci s-au îmbogățit reciproc în jurul credinței ortodoxe.

Dialogul lor constant poate servi drept un bun exemplu de coeziune socială și dezvoltare regională, în actualul context european, când avem șansa de a prezenta Europei modelul românesc de conviețuire interetnică și interreligioasă, un model pașnic incluziv, consensual și mai ales democratic.

Reuniți în cadrul Episcopiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara, parte integrantă și recunoscută a Bisericii Ortodoxe Sârbe, sârbii din România au șansa de a-și păstra limba și tradițiile comunitare, identitatea proprie, participând în mod direct, prin intermediul fiecărei comunități, parohii sau mănăstiri, la viața spirituală și socială a națiunii române și la edificarea viitorului nostru comun.

Întreaga suflare sârbească a fost și este puternic amprentată de moștenirea și memoria Sfântului Sava, cel care constituie matricea identitară a sârbilor de pretutindeni.

Sfântul Sava nu este doar sfântul emblematic al poporului sârb, ci poate fi socotit un integrator cultural, educațional și social al sârbilor de pretutindeni.

Consider că, în special în această perioadă în care România exercită Președinția Consiliului Uniunii Europene, avem cu toții datoria de a celebra pluralismul etnic și religios care caracterizează țara noastră și mai ales de a ne propune să promovăm o pedagogie a pluralismului, într-o Europă în care discursurile antisemite, xenofobe și extremiste sunt în creștere.

Din punct de vedere juridico-politic, regimul general al cultelor din țara noastră, centrat pe principiul libertății religioase, impune egalitatea între cele 18 culte religioase, ceea ce înseamnă că nu putem vorbi, în România, de minorități religioase.

Regimul politic din țara noastră este unul dintre cele mai avansate, în privința recunoașterii drepturilor minorităților naționale și a eforturilor de incluziune socială și culturală pe care Guvernul României și autoritățile publice le susțin, iar legea care este supusă dezbaterii finale și votului astăzi este încă un pas firesc pe drumul democratizării.

Ca secretar de stat pentru culte, susțin cu toată deschiderea consacrarea zilei de 27 ianuarie, ca Ziua Sfântului Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România, considerând că acesta nu este doar un gest de deferență al întregului popor român față de contribuția comunității sârbe la devenirea noastră ca națiune modernă și europeană, ci mai ales un pas înainte pe care-l facem pe drumul consolidării unui regim politic mai consensual și mai democratic.

Vă mulțumesc mult pentru atenție. (Aplauze.)

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră emoționantă.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei.

Domnul Ibram Iusein.

Comisia întâi!

Domnul Iusein Ibram:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 martie 2019.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 27 ianuarie ca Ziua Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România.

Autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora, societatea civilă sau persoane fizice ori juridice pot organiza sau participa la programe și manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau științific, consacrate promovării minorității sârbe din România.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni și/sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

În urma examinării proiectului de lege, a avizelor favorabile ale comisiilor avizatoare menționate și al Consiliului Legislativ, precum și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Pe această cale, aș vrea să-i mulțumesc domnului secretar de stat Opaschi, care a fost mereu aproape și lângă noi și ne-a sprijinit în Comisia pentru drepturile omului.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dau cuvântul domnului Zisopol Dragoș Gabriel, reprezentant al minorităților naționale.

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Înaltpreasființiile Voastre,

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

În calitate de vicelider al Grupului parlamentar al minorităților naționale, îmi revine deosebita plăcere și onoare să vă adresez câteva cuvinte, din partea grupului nostru, cu prilejul dezbaterii Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Așa cum s-a discutat aici, în plenul Camerei Deputaților, Sveti Sava reprezintă o personalitate centrală a istoriei, culturii, dar mai ales a spiritualității și a bisericii sârbești.

Dintotdeauna poporul român a fost legat, prin creștin-ortodoxie, de toate celelalte popoare, reprezentând un exemplu elocvent. Și vă spun asta și în calitate de președinte și deputat al Uniunii Elene din România.

Cunosc foarte bine ce înseamnă această legătură care dintotdeauna a legat popoarele noastre și le va lega.

Știu foarte bine și din partea grecilor, care au spus și au subliniat întotdeauna un lucru foarte important: rolul sârbilor în această zonă extraordinar de fierbinte a Europei, în Balcani, ca și rolul nostru, este acela de a găsi pacea și integritatea, pentru a construi o Europă unită.

Sfântul Sava a fost declarat sfântul ocrotitor al școlilor și al elevilor de către cneazul Serbiei, un lucru foarte important și în ceea ce mă privește, ca profesor universitar cu peste 30 de ani vechime în învățământul românesc. Școala este elementul esențial!

Iată de ce vreau să-l felicit pe colegul nostru, reprezentantul sârbilor în Parlamentul României, pentru că a ales o personalitate care unește școala - elementul fundamental al clădirii unei națiuni - și creștin-ortodoxia, în cazul de față, elemente, așa cum spuneam, fundamentale pentru dezvoltarea unui popor.

El a dăruit Bisericii Ortodoxe Sârbe și poporului sârb spiritul și forța vitală, atât de necesare pentru a depăși greutățile, de-a lungul istoriei.

Iată de ce, această personalitate, așa cum specificam și anterior, este cea care a reușit, prin intermediul istoriei, să lege trecutul de prezent și, cu siguranță, de viitorul acestei minorități extraordinare.

Pentru celebrarea acestei sărbători - este vorba de instituirea Zilei Sveti Sava -, vor avea loc diferite evenimente aici, în România, legate de păstrarea valorilor minorității sârbe, de promovarea diversității culturale, dezvoltarea parteneriatelor culturale și sociale cu Republica Serbia, punerea în valoare a contribuției minorității sârbe la viața culturală și socială din țara noastră.

De aceea, doamnelor și domnilor, Grupul parlamentar al minorităților naționale va vota în favoarea acestei propuneri legislative și sperăm s-o facem împreună, cu toții.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului Bichineț Corneliu, reprezentantul Grupului PMP.

Domnul Corneliu Bichineț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să-l felicit pe reprezentantul sârbilor în Parlamentul României pentru această inițiativă legislativă pe care Partidul Mișcarea Populară o va susține.

Sfântul Sava este pentru sârbi ceea ce este Sfântul Andrei pentru români. Amândoi au arătat popoarelor noastre dreapta credință.

M-am bucurat că un reprezentant al etniei turcilor a fost cel care a citit acest text. Vedeți ce este ironia istoriei? După ce 500 de ani turcii au trecut prin foc și sabie, cum se spune, și poporul nostru, și pe sârbi, iată, dumneavoastră, întindeți ramura de măslin.

Felicitări și dumneavoastră, și sârbilor, și românilor, în mod special!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Eugen Nicolicea:

Dau cuvântul domnului Dobrovie Matei-Adrian, Grupul parlamentar al PNL.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau și eu să-l felicit pe reprezentantul minorității sârbe din Parlamentul României pentru această inițiativă extrem de benefică.

Trebuie să-i cinstim pe sfinți. Sfântul Sava nu este doar o mare personalitate în Serbia, ci este un sfânt important pentru întreaga ortodoxie.

De asemenea, aș vrea să remarc că o inițiativă atât de bună - m-aș bucura să o văd implementată și în Parlamentul Serbiei. Mi-aș dori ca, în baza Protocolului din 2012, să avem și noi, românii, un reprezentat al minorității române în Parlamentul Serbiei, astfel încât să se poată propune o lege similară, la fel de bună în Parlamentul Serbiei, poate de cinstire a Sfântului Apostol Andrei.

De asemenea, m-aș bucura foarte mult ca în curând să avem un serviciu comun religios, în limbile română și sârbă, în Timoc.

Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări, din suflet, colegului de la minoritatea sârbă pentru un proiect foarte bun și care onorează o mare personalitate și un mare sfânt.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Eugen Nicolicea:

Dau cuvântul domnului Iancu Iulian, reprezentantul Grupului PSD.

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Aș vrea să-mi permiteți să încep felicitându-l pe colegul nostru, domnul Slavoliub Adnagi, pentru această inspirată propunere de a transforma într-o sărbătoare națională sărbătoarea dedicată unui sfânt al Ortodoxiei, spunându-vă că este sfântul care spunea: "Voi nu sunteți cetățeni ai acestui pământ, voi sunteți cetățeni ai cerului și orice veți face, veți gândi, veți înfăptui, vi se va înscrie în suflet și în ADN și veți transmite urmașilor voștri".

Nu este vorba doar de acest sfânt, este vorba și despre fiul lui, el fiind fiul unui voievod, refuzând confortul și viața liniștită a unui fiu de voievod, acceptând o viață în afara deșertăciunii lumești.

Dar, pe lângă Sfântul Sava, Sfântul Nicolae Velimirovici reprezintă pentru noi toți un simbol al felului în care pot fi reprezentate popoarele în cele mai grele momente de încercare.

Ca atare, prin această sărbătoare, dumneavoastră aduceți în fiecare an în actualitate setul unic de valori pe care ar trebui cu toții să-l avem, atunci când încercăm să ne reprezentăm sau încercăm să dăm soluții celor mai grele momente. Este singurul set de valori care contează, dovadă că, în afară de ctitoria menționată, mai sunt încă cinci mănăstiri în Muntele Athos, la care Sfântul Sava este ctitor. Dar alături de cine? Alături de Sfântul Ștefan cel Mare, alături de Mihai Viteazul, alături de Alexandru Lăpușneanu, pe care-i găsim în icoane și în imagini în mărime naturală, în aceste mănăstiri, demonstrând că atât poporul român, cât și poporul sârb, au asumat împreună acest unic set de valori care ar trebui să fie călăuză pentru fiecare dintre noi.

Vă felicit și doresc în continuare mult succes, în numele nostru, al tuturor colegilor, poporului sârb și dumneavoastră, pentru această inspirată alegere ca sărbătoare.

Domnul Eugen Nicolicea:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului Băișanu Ștefan-Alexandru, Grupul ALDE.

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îl felicit pe colegul nostru, deputatul minorității sârbe, pentru această propunere.

Aș vrea să-i spun și dumnealui, și aș vrea să transmit și un mesaj către Ministerul de Externe, și nu numai, faptul că în Serbia trăiesc foarte mulți români, unii dintre ei își spun "vlahi". Există o colaborare pozitivă între noi și românii de acolo.

Îmi aduc aminte cu mare drag momentele în care mergeam cu - Dumnezeu să-l odihnească! - Adrian Păunescu la sărbătorile Cenaclului "Lumina", din Serbia, acolo unde ne-am întâlnit cu foarte mulți români care simt și trăiesc românește și care se înțeleg foarte bine cu sârbii, și cred că ar trebui să găsim oportunități pentru a-i ajuta pe românii noștri de acolo și, așa cum a spus și un coleg de-al meu mai înainte, să găsim posibilități de reciprocitate la nivelul minorității sârbe din România și minorității române din Serbia.

Felicitări încă o dată!

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Neexistând amendamente, potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaților, nu se mai trece la dezbaterea pe articole și se trimite la plen pentru votul final.

Deci este aprobată. Conform Regulamentului, votul final va decide.

Și îi felicit pe inițiatori pentru acest proiect de lege care va întruni, probabil, unanimitatea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 13:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro