Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2019 > 07-10-2019

Ședința Camerei Deputaților din 7 octombrie 2019

16. Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
    16.1 Constantin Codreanu  
 
consultă:

 

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

  ................................................

Dați-mi voie să revin la prima parte a celei de-a doua părți a ședinței și să dau cuvântul reprezentantului Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Înainte, domnul deputat Codreanu Constantin, pentru răspunsuri la întrebări.

Domnule deputat, vă rog să formulați din nou întrebarea, după care reprezentantul Ministerului Culturii dă răspunsul.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Este vorba despre o întrebare adresată ministrului culturii și identității naționale.

Obiectul întrebării: "Numărul de biblioteci din România care funcționează în regim de mediatecă, adică bibliotecă multimedia".

Și voi trece direct la întrebări. Sunt două.

1. Ce măsuri a întreprins Ministerul Culturii și Identității Naționale în ultimii 5 ani, în vederea transformării bibliotecilor publice în mediateci, adică biblioteci multimedia, ca formă de adaptare și adecvare la progres în domeniul transmiterii cunoștințelor și informațiilor?

2. Care este, pe județe și pe municipiul București, numărul de biblioteci care funcționează în regim de mediatecă, adică bibliotecă multimedia.

Mulțumesc.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

Mulțumesc frumos.

Domnul Mihai Gherghe, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Domnul Mihai Alexandru Gherghe (secretar de stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale):

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Parlamentul României, Camera Deputaților, cu nr. 8.536A din 03.09.2019, având ca obiect "Numărul bibliotecilor din România care funcționează în regim de mediatecă, bibliotecă multimedia", vă comunicăm următoarele.

Singura bibliotecă aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale este Biblioteca Națională a României, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin MCIN.

Sistemul național de biblioteci a fost descentralizat, conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată.

Responsabilitatea pentru buna desfășurare a activității bibliotecilor le revine atât autorităților centrale - Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerului Educației Naționale -, cât mai ales celor județene și locale, în cazul bibliotecilor județene, orășenești, comunale.

Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, bibliotecile publice comunale funcționează în subordinea autorităților locale.

Ministerul Culturii și Identității Naționale nu deține informații cu privire la spațiile aflate în patrimoniul consiliilor locale din România.

Ministerul Culturii și Identității Naționale a pus în dezbatere, în data de 15.03.2018, Proiectul "E-cultura: Biblioteca digitală a României", care a fost aprobat prin Hotărârea nr. 684 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente Proiectului "E-cultura: Biblioteca digitală a României."

Valoarea totală a proiectului de investiții este de 53.242 mii lei, inclusiv TVA, și se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni.

Proiectul "E-cultura: Biblioteca digitală a României" are două mari componente: dezvoltarea unei platforme informatice online, de catalog partajat și bibliotecă digitală numită "Culturalia", disponibilă tuturor instituțiilor culturale din România, precum și publicului larg.

A doua, digitizarea și expunerea online în biblioteca digitală a României, "Culturalia", a peste 550.000 de elemente digitale: texte, imagini, audiograme, videograme, obiecte digitale 3D. Termenul de bibliotecă în acest context este folosit în sens larg, reprezentând totalul dintre biblioteca tradițională, muzeu și arhivă.

Din luna septembrie 2018, Comisia Națională a Bibliotecilor și-a reluat activitatea, componența comisiei fiind stabilită prin ordin comun al Ministerului Culturii și Identității Naționale și Ministerului Educației Naționale - nr. 2.095 din 20.02.2018 la Ministerul Culturii și Identității Naționale și nr. 3.201 din 12.02.2018 la Ministerul Educației Naționale. Această comisie va analiza situația sistemului de biblioteci din România și va elabora un plan de acțiune în acest an.

Vă asigurăm, domnule deputat, de interesul nostru pentru a găsi cele mai bune soluții care să revitalizeze sectorul bibliotecilor din România.

Cu deosebită considerație, ministrul culturii, domnul Valer-Daniel Breaz.

Mulțumesc.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

Mulțumim frumos, domnule secretar de stat.

Dăm cuvântul domnului deputat dacă... Nu mai are întrebări.

Mulțumim frumos.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închisă această parte a doua a ședinței de astăzi, dedicată răspunsurilor orale și interpelărilor.

Mulțumesc frumos.

 

Ședința s-a încheiat la ora 17,30.