Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2019 > 11-12-2019

Ședința Camerei Deputaților din 11 decembrie 2019

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local (PL-x 339/2019). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 339/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; PL-x 339/2019.

Îl rog pe domnul vicepreședinte Călin, de la Dolj, să ne prezinte raportul Comisiei pentru administrație. Și Craiova, ca să știți.

Domnul Ion Călin:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbatere și avizare pe fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ avizează favorabil.

Consiliul Economic și Social avizează, de asemenea, favorabil.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, în vederea corelării cu legislația actuală în domeniul achizițiilor publice, precum și al concesiunilor de lucrări și de servicii.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au luat hotărârea, în unanimitate de voturi, să adopte Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, în forma adoptată de Senat.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă doresc colegii să intervină? Nu doresc să intervină.

Bun. Rămâne la votul final, neavând amendamente.