Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/13-03-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 09-03-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2020

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 341/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 341/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

4. PL-x 341/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Raport comun, Comisia pentru tehnologia informațiilor și Comisia pentru industrii.

Cine prezintă?

Domnul Zainea.

Domnul președinte Zainea, vă rog, prezentați dumneavoastră raportul comun.

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

În temeiul dispozițiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul acesta de lege.

Prin punctul de vedere transmis, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, cu observații și propuneri.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu amendamentele admise redactate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse redactate în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Avem 3 amendamente respinse. Dacă se susțin? Nu.

Avem 8 amendamente admise.

La titlul legii. Intervenții? Nu.

De la 2 la 8. Intervenții? Nu.

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Domnul Andronache, vreți să interveniți?

Vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Avem două solicitări.

Pe de o parte, ca punctele 13 și 14 din ordinea de zi să devină punctele 9 și 10. Vorbim aici despre PL-x 86/2020, pe punctul 9 și PL-x 87/2020, pe punctul 10.

Și prelungirea programului de lucru până la epuizarea punctului 10 din ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 1 december 2021, 7:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro