Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 09-03-2020

Ședința Camerei Deputaților din 9 martie 2020

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (PL-x 341/2019). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 341/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

4. PL-x 341/2019 - Proiectul de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Raport comun, Comisia pentru tehnologia informațiilor și Comisia pentru industrii.

Cine prezintă?

Domnul Zainea.

Domnul președinte Zainea, vă rog, prezentați dumneavoastră raportul comun.

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

În temeiul dispozițiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul acesta de lege.

Prin punctul de vedere transmis, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, cu observații și propuneri.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu amendamentele admise redactate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse redactate în Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Avem 3 amendamente respinse. Dacă se susțin? Nu.

Avem 8 amendamente admise.

La titlul legii. Intervenții? Nu.

De la 2 la 8. Intervenții? Nu.

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Domnul Andronache, vreți să interveniți?

Vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Avem două solicitări.

Pe de o parte, ca punctele 13 și 14 din ordinea de zi să devină punctele 9 și 10. Vorbim aici despre PL-x 86/2020, pe punctul 9 și PL-x 87/2020, pe punctul 10.

Și prelungirea programului de lucru până la epuizarea punctului 10 din ordinea de zi.

Vă mulțumesc.