Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 20-05-2020

Ședința Camerei Deputaților din 20 mai 2020

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 126/2020). (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 126/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011; Pl-x 126/2020.

Dacă inițiatorul dorește?

Doamna Mînzatu. Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Roxana Mînzatu (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am depus acest proiect de lege la finalul lunii martie, ca urmare a problemelor sesizate de Consiliul Național al Elevilor și vă mărturisesc că, așa cum este definit textul de lege, reprezintă sau reflectă contribuția Consiliului Național al Elevilor într-o mare măsură.

În acest text de lege cred eu că încercăm să aducem acolo unde trebuie, și anume, în Legea educației naționale, obligativitatea ca statul, prin Ministerul Educației și Cercetării, să se îngrijească, pentru toate generațiile de elevi - deci nu mă refer doar la generația 2020 - pentru toate promoțiile care se află în situații de vulnerabilitate și pentru toți dascălii, că au la dispoziție infrastructura necesară, și prevedem în textul de lege dotarea cu dispozitive conectate la Internet, de tip laptop sau tabletă, a tuturor elevilor vulnerabili și a tuturor dascălilor, cu aceste obiecte, așa încât ei să poată să acceseze școala online. Iată, școala online de acasă, în etape de criză, precum cea pe care o traversăm și acum, dar poate complementar activității educaționale din clasă și în viitor, și în alte momente în care se vor sista orele în clasă, pentru că, așa cum se vede, se poate ca astfel de etape să se repete.

Dreptul sau accesul la educație în mod echitabil și nediscriminatoriu este prevăzut în Constituția României, în mod general stipulat și în Legea educației naționale.

Noi, ca legiuitor, cred că trebuie să adoptăm acest proiect de lege prin care modificăm foarte suplu Legea educației naționale, în așa fel încât să ne asigurăm că de acum înainte fiecare guvern, indiferent de culoarea politică, va bugeta și se va asigura pentru fiecare generație că va face aceste achiziții de laptopuri și tablete, așa încât să nu se mai repete niciodată situația - care din punctul meu de vedere este tragică - din aceste două luni, în care nu știm - 250.000 de elevi, spune Ministerul Educației, 930.000 de elevi, spune IRES - nu știm câți sunt - au fost efectiv rupți de activitatea de la clasă, de dascăli, de colegii lor care, atâta școală online cât au făcut, au avansat. Nu știm câți copii vor abandona școala ca urmare a acestor luni de beznă, a acestor luni în care ei nu au avut posibilitățile materiale să intre în activitățile online. Și nu trebuie să permitem ca astfel de momente să se repete.

Eu, în calitate de ministru al fondurilor europene, în scurtul meu mandat de anul trecut, am avut onoarea să semnez contractul de finanțare cu fonduri europene în valoare de 50 de milioane de euro, pentru începerea realizării Bibliotecii școlare virtuale - EduLib -, un proiect în valoare de 50 de milioane de euro, care reprezintă un capăt al procesului educațional online. Este bine că investim bani europeni, dar trebuie să ne asigurăm că avem aceste dotări disponibile și la celălalt capăt, respectiv că avem dotările necesare pentru absolut toți elevii români care, dacă vor avea această șansă, de a avea tehnologia necesară pentru a fi în pas cu colegii lor, vor fi, în viitor, poate asistenții, infirmierele, medicii care ne vor salva vieți când vor mai fi crize precum cele de astăzi, și nu lucrători care poate să fie nevoiți să plece la muncă ieftină și la muncă abuzivă în afara țării.

Așa încât, fără a face confuzie între această lege, care este extrem de importantă, și trebuie să punem în Legea educației naționale obligativitatea de a ajuta copiii vulnerabili și dascălii, prin aceste dotări, și intervențiile punctuale în situații de urgență, ca cele pe care, în mod tardiv, înțeleg că Guvernul Orban încearcă să le ia, vă rog pe toți să votăm pentru acest proiect legislativ, și apoi la Camera decizională, la Senat, desigur, să avem un vot final.

Vă mulțumesc mult. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul președinte al Comisiei pentru învățământ.

Domnule Cîmpeanu, vă rog, prezentați raportul.

Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu (de la tribună):

Vă mulțumesc.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit, spre dezbatere pe fond, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011; Pl-x 126/22 aprilie 2020.

Propunerea legislativă, așa cum a precizat și doamna ministru, are ca obiect de reglementare completarea art. 70 și art. 94 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în vederea instituirii obligației Ministerului Educației și Cercetării de a asigura elevilor care îndeplinesc condiția pentru a primi bursă socială, precum și cadrelor didactice, dispozitive de tip laptop sau tabletă, conectate la Internet, astfel încât procesul educațional să se poată desfășura și online.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaților fiind primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din data de 12 mai 2020, comisia, cu 18 voturi pentru și 5 abțineri, a propus adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise din anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Doamna Iurișniți, de la USR. Și domnul Simionca, de la PMP.

Vă rog să faceți legătura cu doamna Iurișniți.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți (prin audioconferință):

Mulțumesc. Mă auziți?

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog!

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți (prin audioconferință):

Bună ziua tuturor și mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Știm foarte bine că în această perioadă de pandemie, iată, se pune în mișcare digitalizarea sistemului de învățământ românesc, dar nu putem să nu menționăm că art. 70 din lege prevede că statul, prin Ministerul Educației, era obligat să înființeze Biblioteca școlară virtuală, Platforma școlară E-learning, care include programe școlare, lecții pentru toate temele din programele școlare, ghiduri metodologice, exemple de probe de evaluare, de nouă ani de zile.

Deci dacă în ultimii nouă ani de zile guvernele care s-au perindat pe la putere - PSD, PNL -, toate vechile partide ar fi luat, ar fi respectat această obligație, ar fi luat în serios Legea educației, în momentul de față unitățile de învățământ ar fi utilizat această platformă digitală, școlile ar fi fost dotate, inclusiv catalogul online care încă nu există, pentru a permite astfel accesul profesorilor și al elevilor la instrumente digitale, în timpul sau în afara programului educațional, ori pentru cei care, din motive de sănătate, temporar nu pot frecventa școala. Și iată că în această perioadă de pandemie începem să ne mobilizăm.

Dacă am fi avut acest cadru legal predictibil și corect elaborat și dacă statul și-ar fi respectat obligațiile, am fi putut interacționa mult mai eficient în mediul online.

Cu alte cuvinte, actul educațional s-ar fi putut desfășura normal, prin intermediul acestei platforme de învățare-predare-evaluare.

Dar nu putem să nu uităm, de asemenea, că după șase săptămâni de suspendare a cursurilor, Ministerul Educației a aflat cu întârziere că sunt 250.000 de copii fără acces la învățarea online. A pus acest H.G. în dezbatere și a finanțat cu 150 de milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului.

Evident, încă tabletele nu au ajuns la copii și, așa cum spunea și inițiatoarea proiectului, nu știm exact cifra elevilor care sunt vulnerabili și care nu au acces la învățare în mediul virtual.

În acest context-limită al unei crize de sănătate publică la nivel mondial, USR atrage ferm atenția Guvernului Orban și ministrului Anisie că este absolut necesară respectarea art. 70 din Legea educației, finalizarea de urgență a Platformei E-learning, a Bibliotecii virtuale și a Catalogului online, atât cât e posibil până în toamnă. Dar nu se poate uita, de asemenea, modificarea de urgență a cadrului legislativ în ceea ce privește recunoașterea muncii la distanță, pentru că vorbim, prin această lege, de accesul cadrelor didactice și, de asemenea, asigurarea și pentru profesori a unui dispozitiv electronic, nu doar pentru elevi, pentru că și acest lucru este important.

USR deci a oferit deja o soluție legislativă, prin Programul "Euro 200". Noi deja în circuitul parlamentar avem un proiect de lege care prevede deja acest lucru, accesul elevilor la dispozitive electronice, prin modificarea indicelui de referință social de la 250 de RON, cât era încă din 2004, la 500 de RON. Deci am reactualizat legea care era "prăfuită" de atâția ani de zile și deși am atras atenția încă din luna aprilie, prin diferite interpelări, Ministerului Educației, nu s-a luat nicio decizie, nici măcar nu am primi răspunsurile la interpelări în timpul legal efectiv.

De asemenea, trebuie să menționăm că avem situații clare de vulnerabilitate. Institutul Național de Statistică spune clar că în mediul rural avem 49% din gospodării care nu au acces la învățarea online, sunt aceste cifre de la IRES, care spun că sunt peste 930.000 de copii care nu au acces la învățare, Institutul de Științe ale Educației, de asemenea, spune că sunt 64% dintre elevii din România care nu posedă dispozitive care să permită învățarea electronică și au acces limitat la Internet.

Nu putem uita profesorii - și aici se spune, prin studiul realizat de Organizația neguvernamentală "Human Catalyst", că mai mult de 68% din profesorii din 1.600 de școli sărace nu au acces la formări profesionale și resurse online.

USR, așa cum am spus, a venit deja cu o soluție legislativă, iar în privința criteriului pe care această lege îl prevede, acest criteriu al burselor sociale, USR nu-l consideră obiectiv. În Comisia pentru învățământ am ridicat această problemă, am și propus un amendament...

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, doamnă, vă rog!

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți (prin audioconferință):

... dezbătut. Da.

Și eu voi încheia spunând că acest criteriu al burselor sociale va fi modificat la Senat, prin amendamentele pe care le-am agreat împreună cu inițiatorii, iar ceea ce trebuie să precizăm este că anul acesta, 2020, trebuie să fie anului unei resetări reale, și nu mimate...

Domnul Florin Iordache:

Doamnă deputat, concluzionați, doamnă!

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți (prin audioconferință):

... în privința poziționării noastre față de educație.

Grupul USR va vota pentru acest proiect de lege, cu amendamentul precizat.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului PMP, domnul Simionca.

Se pregătește domnul Sorin-Dan Moldovan.

Dar vă rog să vă încadrați, domnule Simionca.

Domnul Ionuț Simionca (de la tribună):

Da. Eu o să fiu mai concis.

Într-adevăr, este un proiect legislativ bun, bine-venit mai ales în acest moment de pandemie. Au fost mulți elevi, mai ales din mediul rural, care nu au reușit să țină pasul cu cei din orașe și n-au reușit să urmeze cursurile. Dar noi știm că este și o hotărâre de Guvern care a dat 250.000 de tablete. Într-adevăr, acest proiect legislativ acoperă toți elevii care primesc o bursă socială, dar inițiatorul a presupus că cei care nu primesc acea bursă oarecum își permit sau au acces la Internet.

Eu cred că au fost uitați anumiți elevi - sau mai mulți elevi au fost uitați - și Grupul parlamentar al PMP consideră că ar trebui să fie incluși toți elevii, să nu fie niciun fel de discriminare.

Noi vom susține acest proiect legislativ, pentru că inițiatorul se gândește la viitor și probabil în perioada următoare ne vom mai întâlni cu momente grele și dificile și cu toții vom vota acest proiect legislativ.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Grupul PNL, domnul Moldovan.

Domnul Sorin-Dan Moldovan (prin audioconferință):

Domnule președinte...

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, vă rog!

Domnul Sorin-Dan Moldovan (prin audioconferință):

Cred că este o greșeală. Eu la Pl-x 147/2020 vreau să intervin. Am apăsat din greșeală...

Domnul Florin Iordache:

A, deci dumneavoastră vreți la cel cu propunerea de respingere.

Mulțumesc.

Vă dau cuvântul acolo.

 

Domnul Sorin-Dan Moldovan (prin audioconferință):

Da.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Nu mai sunt alte intervenții.

Avem patru amendamente.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 2 la 4, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final.

Și ultimul proiect, cu propunere de respingere.