Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.46/09-06-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 20-05-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2020

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 128/2020). (rămas pentru votul final.)
 
see bill no. 128/2020

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

  ................................................

Intrăm pe dezbateri la punctul 11 - Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; PL-x 128/2020; procedură de urgență; caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor?

Este un singur inițiator, doamna Gorghiu Alina-Ștefania.

Nu cred că dorește să ia cuvântul.

Din partea comisiei, domnul Halici.

Sau doamna Moagher.

Da, vă rog.

Din partea aceleiași comisii.

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher (de la tribună):

Da.

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

În temeiul dispozițiilor art. 94 și ale art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ această inițiativă legislativă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în scopul reglementării executării la domiciliu a pedepsei închisorii.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei, membrii Comisiei juridice au examinat această inițiativă legislativă prin mijloace electronice în ziua de 19 mai 2020.

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți deputații conform listei de prezență.

În urma examinării inițiativei legislative și a documentelor anexate, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Simonis.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca să fie foarte, foarte clar.

Această inițiativă, depusă de curând de Partidul Național Liberal, prevedea ca pedepsele de până la 7 ani de închisoare, pedepse grele, așa cum vă spuneam mai devreme, să poată fi executate la domiciliu.

Nu știu dacă cei care au inițiat această lege se gândesc la actualii reprezentanți ai Guvernului, în tot felul de poziții, care dau tunuri în fiecare zi, făcând achiziții frauduloase în domeniul medical, și nu numai, și dacă cei care au inițiat această lege se gândeau să-i scape tocmai pe aceștia de închisoare. Pentru că altfel nu-mi explic de ce acum, după 3 ani, în care PNL a strigat ca din gură de șarpe împotriva oricărei modificări, de multe ori greșite, făcute în Parlament, modificări la Codul penal, cum au ajuns la putere, cum inițiază o astfel de lege prin care pedepsele mari să poată fi executate în vilele personale.

Important este altceva. Că deși declarativ s-au poziționat contra, după ce au depus această inițiativă, în tot acest interval nu s-a întâmplat nimic în Parlament, în sensul de a retrage sau de a respinge această inițiativă.

Partidul Social Democrat, reprezentanții săi din comisia de specialitate, ieri, au cerut în regim de urgență introducerea și respingerea acestui proiect în Comisia juridică, urmând ca astăzi, tot noi, să cerem introducerea și respingerea acestui proiect, de urgență.

Și cred că cel mai important lucru este că suntem conștienți de erorile trecutului, suntem extrem de conștienți că le-am făcut și suntem absolut dispuși să nu le mai facem niciodată și să blocăm aceste inițiative care ori de câte ori vin - dinspre PNL, mai nou - să le oprim și să le respingem, în regim de urgență, așa cum am făcut sau cum vom face astăzi.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă mulțumesc.

Domnul Roman, vă rog.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 december 2021, 9:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro