Plen
Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2020
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.55/26-06-2020

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
22-09-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 03-06-2020 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 3 iunie 2020

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 336/2018). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 336/2018

Domnul Florin Iordache:

................................................

Poziția 1. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului; PL-x 336/2018.

Sunt 23 de amendamente admise și tot 23 de amendamente respinse.

Raport comun.

Domnul președinte Stănescu, raport comun Comisia pentru agricultură și Comisia juridică. Vă rog. Comisia pentru agricultură. Comisia juridică lucrează în paralel cu plenul acum.

Domnul Alexandru Stănescu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Avem un raport comun.

Comisia pentru agricultură și Comisia juridică au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, transmis cu adresa nr. PL-x 336/2018.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 mai 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 1.023 din 27 noiembrie 2017, a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, sub rezerva însușirii propunerilor și observațiilor transmise.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 17/2014.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu amendamentele admise, așa cum sunt redate în Anexa nr.1 și amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Dacă-mi permiteți, pentru Departamentul Legislativ, aș vrea să le dăm posibilitatea să facă rectificări și corelări de tehnică legislativă, dacă este cazul.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Înțeleg că Grupul USR, domnul Dehelean, are o chestiune pe procedură. Vă rog să faceți legătura cu domnul Silviu Dehelean.

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului USR, aș vrea să solicit retrimiterea acestui proiect pentru o perioadă de două săptămâni la Comisia juridică, întrucât, după cum rezultă chiar și din punctul de vedere al Guvernului din 2018, sunt unele prevederi care încalcă Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană și restrâng drepturi fundamentale... fără respectarea prevederilor Constituției... Mă rog, sunt mai multe aspecte pe care le-am ridicat.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Invit liderii grupurilor parlamentare să-și exprime... Păi, nu, nu, nu, pentru retrimitere! (Vociferări.)

Vă rog. Grupul PNL...

Grupul PSD. Vă rog, domnule Simonis, recomandați colegilor.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul parlamentar al PSD nu susține retrimiterea la comisie, prin urmare vom vota împotriva acestei propuneri.

Domnul Florin Iordache:

Grupul PNL?

Voci din sală:

Treceți mai departe!

Domnul Florin Iordache:

Bun.

UDMR?

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Suntem de acord cu retrimiterea.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

PNL, interveniți?

PMP?

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul PMP nu susține retrimiterea la comisie.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Mai sunt intervenții? Nu.

Să înceapă votul pentru propunerea USR de retrimitere.

(Vot electronic la distanță.)

Prin înțelegerea cu liderii grupurilor parlamentare, numai colegii din sală...

Vă rog. Exprimați-vă, ca să contabilizăm.

La votul final îi vom suna și pe colegii care n-au putut să voteze.

Vă rog. Da, domnule coleg.

Domnul Sergiu Cosmin Vlad (de la tribună):

Sergiu Vlad.

Pentru retrimitere.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mai departe.

Altcineva, dintre colegii din sală, care nu au putut vota?

Domnul Vass Levente (de la tribună):

Vass Levente, UDMR.

Pentru retrimitere.

Domnul Florin Iordache:

Mai este vreun coleg în sală care nu a putut vota? Nu.

Din 158 de colegi prezenți, 49 pentru, 100 împotrivă, 8 abțineri, un coleg nu a putut vota. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi.

Intrăm în dezbateri generale.

Din partea Grupului PNL, domnul Varga e prezent? V-ați înscris la cuvânt, domnule Varga.

Domnul Vasile Varga (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, domnule Varga!

Deci colegii care s-au înscris... Prin consens cu liderii grupurilor parlamentare, colegii care nu pot vota la proiecte în timpul dezbaterilor, nu-i mai luăm telefonic. Numai la votul final, cei care nu pot vota, numai la votul final pot interveni.

Deci rog stafful tehnic, resetați numai colegii care vor să intervină.

Discutăm la dezbateri generale.

Da, domnule Varga!

Domnul Vasile Varga (de la tribună):

Ce am constatat în această lege?

Schimbarea ordinii de exercitare a dreptului de preempțiune, incluzându-se între preemptori rudele de gradul I și a tinerilor fermieri.

Instituirea unor condiții cumulative pe care trebuie să le îndeplinească cumpărătorii persoane fizice și juridice.

Instituirea unei interdicții de vânzare a terenurilor pe o limită de 15 ani.

Reglementarea obligativității utilizării strict a terenurilor agricole pentru desfășurarea activităților agricole de proprietari, fie în regim de exploatare directă, fie prin încheierea unui contract de arendare.

Întrucât măsurile propuse, prin condiționarea domiciliului reședință și sediului în unitatea teritorială unde se află terenul extravilan scos la vânzare, au ca obiectiv indirect și restrângerea dreptului cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte a acordului privind spațiul economic european de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, acest proiect de lege încalcă prevederile Tratatului privind aderarea României la Uniunea Europeană, încalcă prevederile Tratatului privind aderarea României, ratificat prin Legea nr. 157/2005, mai precis actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgariei și României.

Lista menționată din protocol, ca măsuri tranzitorii pentru România, punctul 3, "Libera circulație a terenurilor", pe care legislația română le-a stabilit în acest domeniu, au încetat în termen de 5, respectiv 5 ani, 7 ani de la data aderării.

Totodată, învederăm faptul că exercitarea dreptului de proprietate nu se poate face în mod absolut izolat, ci în cadrul societății din care titularul face parte. Astfel, interesele titularului dreptului de proprietate pot veni în conflict cu interesele titularilor altor drepturi sau chiar intereselor generale ale societății.

Dobândirea în condiții restrictive a dreptului de proprietate, impunerea unor condiții de către cumpărător, cum sunt reședința, domiciliul, cu cel puțin un an înaintea înregistrării ofertei de vânzare pe raza administrativ-teritorială unde se află terenul, desfășurarea de activități agricole pe o perioadă de 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare, obținerea unui procent al veniturilor din activități agricole desfășurate pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, pentru o perioadă de trei ani, anterior acestui moment, pentru persoanele juridice, dincolo de caracterul lor incert și nepredictibil, conduc la schimbarea regimului juridic al dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și nu pot fi calificate, în opinia noastră, drept măsuri de constrângere a exercițiului unor drepturi și libertăți.

Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, concretizate cu titlu, de exemplu, prin Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 19 iulie 2013, și Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, Curtea va analiza, prin prisma unui test de proporționalitate, dacă astfel de limitare este justificată, dacă obiectul urmărit califică scopul reglementării ca fiind legitim, dacă limitarea este rezonabilă în raport cu obiectul urmărit și nu tinde la transformarea acestui drept în unul iluzoriu, teoretic, conform principiului proporționalității. Astfel, cum a reținut Curtea, prin Decizia nr. 662 din 2014, "orice măsură luată trebuie să fie adecvată, capabilă, în mod obiectiv, să ducă la îndeplinirea scopului".

Or, anumite condiții impuse de legiuitor persoanelor fizice sau juridice pentru cumpărarea terenului reprezintă o limitare în vederea dobândirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole situate în extravilan și, în consecință, este necesară efectuarea testului de proporționalitate pentru fiecare condiție în parte.

Tot potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, soluțiile legislative propuse nu trebuie să instituie o sarcină nerezonabilă și excesivă, în raport cu obiectul.

Mai mult, art. 44 alin. (2) din Constituție: "Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor numai..."

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați!

Domnul Vasile Varga (de la tribună):

"... în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică".

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Rog toți colegii și vorbitorii să ne încadrăm totuși, să ne respectăm unii pe alți și să ne încadrăm în timp.

Din partea Grupului USR, domnul Silviu Dehelean.

Se pregătește, de la PMP, Ionuț Simionca.

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul pe care-l avem astăzi în dezbatere este un exemplu despre ce se întâmplă atunci când ai un lucru defect și hotărăști că e cazul să-l strici și mai tare.

Din 2014 până în 2018, statul român nu a folosit niciodată dreptul de preempțiune, care este legiferat în favoarea sa prin Legea nr. 17, pentru a cumpăra teren extravilan.

Tot din 2014 până în 2018, în baza acestei legi, nu a fost constatată și sancționată nicio singură contravenție. Singura concluzie care se poate trage, în urma acestor date, este aceea că nicio instituție publică nu a supravegheat modul de aplicare a acestei legi.

Informațiile de mai sus sunt extrase dintr-un răspuns la o întrebare pe care am adresat-o Ministerului Agriculturii, în 2018, și este certitudinea mea că nu există niciun element care să ne spună că s-ar fi schimbat ceva în ultimii doi ani. Singurul lucru pe care a reușit să-l genereze Legea nr. 17 a fost birocrație.

Dacă până la adoptarea legii din 2014, o procedură de vânzare a unui teren necesita undeva la o săptămână, după Legea nr. 17 aceeași procedură durează cel puțin două luni, ca timp, și sunt necesare în jur de 10-15 documente obținute de la diverse instituții ale statului.

Dacă proiectul de astăzi va fi adoptat și va intra în vigoare în forma actuală, care este propusă, procedurile se vor transforma radical, și anume vânzarea unui teren extravilan va dura spre patru luni și vor fi necesare 20-30 de documente. Este convingerea noastră că orice lege trebuie să dea posibilitatea unei conformări voluntare cât mai simple pentru cetățeni, iar proiectul de astăzi eșuează lamentabil la acest capitol. Din pricina piedicilor birocratice se va genera un apetit pentru ocolirea legii și cumva disimulații în raporturile civile dintre părți.

Efectele vor fi: denaturarea circuitului civil, șubrezirea actelor încheiate de români și, probabil, undeva, pe un orizont de timp mediu spre lung, o serie de procese în instanțele din România.

În altă ordine de idei, la fel cum a spus și antevorbitorul meu, legea reușește să fie o colecție de încălcări ale Constituției, de paralelisme și neclarități terminologice.

Pe lângă cele invocate mai devreme, noi considerăm că restrânge și un drept fundamental, dreptul la proprietate, pentru că restrângerile operate prin prevederile propuse nu respectă condițiile din art. 53 din Constituție.

Sunt foarte mulți termeni neclari și impredictibili care pot fi folosiți în limbajul comun, dar care nu ar trebui să aibă nicio legătură cu rigorile unui text legislativ.

Pe lângă aspectele tehnice, este important să spunem și că, din punctul nostru de vedere, această lege sau modificările propuse astăzi nu restrâng achiziționarea terenurilor de către cetățenii săi. Este fals să credem așa ceva.

Excesul de proceduri și generarea de bariere birocratice va bloca, în primul rând, cetățenii și capitalul românesc. Nu putem să comparăm resursele materiale, logistice, de know-how, juridice și de răbdare pe care le au cei care vin să investească în România, față de cetățenii noștri.

Predictibil, primele victime ale acestui labirint legislativ vor fi exact cei a căror protecție se pretinde că se urmărește prin adoptarea acestei legi - fermierii români.

USR nu consideră că aceasta este calea pentru susținerea proprietății private românești și pentru dezvoltarea agriculturii. Considerăm că, comasarea terenurilor nu a fost niciodată obiectivul real al acestei legi și, în consecință, vom vota împotriva acestui proiect.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Grupul PMP, domnul Simionca. Vă rog să faceți legătura cu dumnealui. Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca (prin audioconferință):

Mă auziți?

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca (prin audioconferință):

Bună dimineața, domnule președinte!

Stimați colegi,

Această lege este o lege bine intenționată. Într-adevăr, inițiatorii au făcut niște greșeli, dar noi trebuie să ne gândim, în primul rând, la protejarea țării noastre și a terenurilor României. De prea mult timp România a fost vândută, terenurile României au fost vândute, de prea mult timp pădurile noastre au fost vândute și este momentul ca noi, parlamentarii, să facem ceva, în acest sens, pentru stoparea acestor vânzări.

Această lege aduce multe filtre și obstrucționează cumpărarea de terenuri agricole, și intenția legii a fost să protejeze fermierul român, să protejeze agricultorul român și să le dea șansa și oportunitatea fermierilor români, tinerilor fermieri să poată să-și cumpere terenuri, să poată să se dezvolte.

Partidul Mișcarea Populară va vota acest proiect legislativ, pe care noi îl considerăm necesar, și, într-adevăr, modificările care sunt necesare se pot face și ulterior. Nicio lege sau majoritatea legilor nu sunt perfecte, dar pot fi reparate, pot fi ajustate, pot fi amendate. Și cei care și-au dorit astăzi să retrimită legea la comisie sau la comisiile de specialitate trebuiau să se gândească cum să facă să fie prezenți la comisii, și când se dezbate legea în comisii să vină la comisii, să muncească și să-și depună amendamentele, pentru că noi trenăm de doi ani această lege, și în acești doi ani s-au vândut terenurile României străinilor.

Și noi, dacă suntem responsabili și vrem să ne protejăm țara, trebuie să votăm această lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Grupul UDMR. Domnul Szabó Ödön. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Szabó Ödön (de la tribună):

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Această lege este o lege mai bună decât cea pe care o avem în momentul de față în vigoare, din perspectiva noastră, atât în ceea ce privește dreptul de preempțiune, cât și limitarea unor posibile acumulări nejustificate, în care, practic, fermierii din România să aibă o concurență neloială pe piața internă.

În momentul de față eu cred că trebuie, totuși, să upgradăm puțin această inițiativă legislativă. Avem pe punctul 8 - și o să vă rog, domnule președinte, să-mi dați voie ca la punctul 8 marginal, la respinse, să susțin un amendament, întrucât noi suntem pentru susținerea fermelor mijlocii, care, practic, vin ca să nu lase să se depopuleze zona rurală, practic, vin ca să susțină fermele de până la 750 de hectare, practic, creând o clasă de mijloc a fermierilor în România, pentru că în momentul de față polarizarea începe să crească foarte mult, iar fermele și fermierii români cu potențial mare de investiție în zona agricolă sunt foarte puțini. Deci, dacă această polarizare este susținută de stat, în perioada următoare fermele mijlocii vor dispărea, cu atât mai mult fermele mici, și cu toții cred că avem nevoie - mai ales această pandemie a demonstrat - de o clasă de mijloc, inclusiv în zona fermierilor din România. Această lege în forma actuală ajută acest lucru, dar nu destul. Iar ceea ce au spus unii colegi de-ai mei mai înainte duce, practic, la desființarea acestei clase de mijloc a fermierilor din România.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Roman, vă rog, o chestiune de procedură.

Și apoi ultimul vorbitor, domnul Steriu, și începem dezbaterea pe articole. Vă rog, domnule Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Partidul Național Liberal va ataca la Curtea Constituțională a României acest proiect de lege, dacă el va trece astăzi de Parlament.

Unii n-au înțeles că nu mai putem să ne înfruptăm din ceea ce este al statului, să-l trecem către ADS-uri, iar după aceea să-l trecem către zona privată, către baronii latifundiari care au înțeles că după ce Dragnea a furat Belina nu e niciun fel de problemă să ne uităm, ca sursă de îmbogățire, spre terenurile pe care, prin metode ilicite, unii le-au luat tot din proprietatea statului.

Pe lângă chestiunile de constituționalitate prezentate de colegul de la UDMR... Atenție, stimați colegi, dreptul de preempțiune duce spre o zonă penală, pentru că, la modul în care ați gândit dumneavoastră acest proiect de lege, el nu este decât o dedicație, o dedicație pentru patru sau cinci mari latifundiari, iar chestiunea aceasta se va întoarce împotriva dumneavoastră. Vă spun cu toată bunăvoința. Gândiți-vă foarte bine, retrimiteți-l la comisie! N-ați fost de acord. Puteați să-l retrimiteți la comisie, să aveți o lege constituțională și o lege bună.

Domnule Stănescu, vă puteți supăra și vă înțeleg supărarea, însă vă spun un lucru... (Vociferări.) Vă înțeleg. Ieri, 56 sau 65 de hectare de pădure, astăzi discutăm despre chestiunea aceasta... Opriți-vă!

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Simonis și apoi domnul Steriu. Vă rog.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Domnule președinte,

Unii colegi au niște obsesii și nu fac altceva decât să le repete la nesfârșit.

Capitolul despre preempțiune a fost scris de cineva de la PNL, ca să fie foarte clar, amendament depus și votat în comisie, dar depus de PNL.

Pe de altă parte, să vii să spui nonșalant că ataci la CCR o lege care încearcă îngreunarea înstrăinării terenurilor... Știți foarte bine că sunt județe întregi din țară unde proprietarii nu mai sunt cetățeni români!

Prin această lege, tânărul fermier român va avea preempțiune atunci când cumpără un teren pe teritoriul României.

Știu că nu aveți nimic despre România în sângele dumneavoastră, dar măcar nu ne mai certați atâta! Veniți cu tot felul de obsesii, la nesfârșit, cu nu știu ce blaturi...

N-are importanță, oameni buni, putem, prin această lege, să se înstrăineze mai greu suprafața românească, suprafața de teren din România. Ce discutăm?! Ne referim la una, la alta, încercăm să denaturăm adevărul, atacăm la CCR tot ce-i bun pentru români?! Voi atacați la CCR! Măcar n-o mai spuneți nonșalant!

Domnul Florin Iordache:

Domnul Steriu. Vă rog.

Domnul Valeriu-Andrei Steriu (de la tribună):

Stimați colegi,

Cred că antevorbitorul de dinaintea domnului Simonis nu citise legea, nu știa toate aceste aspecte.

Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Legea nr. 17, cea pe care o modificăm astăzi. E o lege scrisă de Partidul Social Democrat în 2013, trecută în 2014; este o lege foarte bună care a oprit înstrăinarea terenurilor agricole din România.

În 2013, scopul Legii nr. 17 era următorul: asigurarea securității alimentare, protejarea intereselor naționale și exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național, stabilirea unor măsuri pentru reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și comasarea terenurilor, în vederea creșterii dimensiunilor fermelor agricole și constituirea exploatațiilor viabile economic.

Legea nr. 17 spunea foarte clar - contextul european. De altfel, a funcționat timp de 5 ani de zile fără să aibă niciun fel de rezervă din partea Uniunii Europene. Ea a fost propusă în 2013 în Guvern și a fost votată în 2014.

Să vă spun cum a fost votată.

221 de deputați - pentru.

Practic, toți deputații liberali au votat atunci pentru, alături de PSD, care a inițiat-o. Au fost voturi împotrivă doar din partea PDL. USR nu se născuse încă.

În cei aproape 4 ani de aplicare a acelei legi, 600.000 de hectare s-au vândut, în conformitate cu această lege, ridicând ferma medie românească de la 2,4 hectare la peste 4 hectare. Începem să contăm și noi în Europa, cu o medie consolidată.

Prețul terenurilor, da, s-a ridicat, aducând un patrimoniu mai important și României, și fermierilor, și aducând o circulație clară și predictibilă terenului agricol, asigurând posibilitatea de a folosi terenuri și în zona bancară, ca garanții. Și se obține astfel un capital de lucru suplimentar pentru fermieri.

Rezultatul l-am văzut în ultimii ani - producții agricole însemnate, mult mai bune. Evident, și cu un bun management în Ministerul Agriculturii, nu cum îl avem astăzi.

Actualul proiect vine cu niște calități suplimentare. Este scris de 160 de deputați și senatori din Partidul Social Democrat. Continuă stimularea consolidării pieței funciare, se schimbă însă ordinea de exercitare a dreptului de preempțiune, incluzându-i pentru prima oară și pe tinerii fermieri, așa cum sunt ei definiți în Uniunea Europeană.

Aduce, într-adevăr, condiții cumulative pentru cumpărători, persoane fizice sau juridice, pentru că dorim ca terenul acesta să fie folosit doar pentru agricultură, nu speculativ, cum s-a întâmplat în unele zone.

Instituie interdicții de vânzare pe o perioadă de 8 ani de la cumpărare. Sau îl poți vinde, dar plătind niște impozite suplimentare. Ca să nu-l mai cumperi astăzi cu un preț și să-l revinzi a doua zi făcând speculă.

Și pentru prima oară introduce un registru unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan. Acest registru, administrat de Ministerul Agriculturii, pentru prima oară va reuși să analizeze și să facă o situație clară a regimului de proprietate al acestor terenuri agricole. Să știm și noi cât capital românesc, cât capital străin, câți cetățeni români, câți cetățeni străini, câți cetățeni europeni sunt proprietari în România pe aceste terenuri.

Ce este foarte important. În ultimii 2 ani această lege a fost, în comisie, discutată cu toate structurile profesionale și asociative aparținând fermierilor. Toți - de la LAPAR, la PRO AGRO, la... - toți au trecut și și-au adus punctul de vedere, completând-o, analizând-o și, în final, validând-o.

Cum a mers punctul de vedere din partea Guvernului?

În 2018, pe o analiză de 7 pagini, Guvernul Partidului Social Democrat emite un punct de vedere favorabil, cu propuneri și recomandări care au fost incluse ulterior.

În urmă cu o lună, în 2020, Guvernul PNL menționează sec, fără nicio explicație, că nu susține acest proiect de lege, făcând doar o trimitere către Ministerul Agriculturii.

Ciudat, ministrul agriculturii, ca deputat, în 2014, a votat "da" pentru această lege.

Și e și domnul Nini Săpunaru, nu-l văd, aici, în sală, vorbește la telefon. Și dânsul a votat "da", ca președinte al Comisiei pentru agricultură, în urmă cu 4 ani.

Mă întreb dacă aceste puncte de vedere ale Guvernului Orban, pentru legi propuse de parlamentari, se adoptă în biroul premierului Orban, între sticle de bere, sticle de whisky și prin ceața fumului de trabuc. Că altfel nu-mi explic de ce nu o acceptă.

Înțelegem prin reacția aceasta, atât a PNL, cât și a USR, că nu le place să oprim înstrăinarea terenului român. Că doresc să continue exportul de muncitori pentru sparanghelul din Europa. Și asta este singura concluzie pe care o putem deduce.

Susținem în continuare această lege, cu toată ardoarea. Dorim în continuare ca terenul agricol al României să stea pentru români.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Intrăm în dezbaterea articolelor.

Rog colegii care au amendamente respinse, vom discuta pe amendamentele respinse. Cine dorește?

De la 1 la 10, dacă sunt intervenții?

Da, vă rog, domnul coleg, spuneți, care amendament? Să pot să-l supun discuției. (Vociferări.)

De la 1 la 10.

Vă rog.

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 8. Art. 41. alin. (1). "În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu își manifestă intenția de a cumpăra terenul, înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se poate face către persoanele fizice care au domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale - și aici vine completarea - sau pe o rază de 50 de km. față de amplasamentul terenului ce face obiectul ofertei de vânzare, stabilit pe o perioadă de cel puțin 5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare, cu condiția să nu aibă în proprietate o suprafață mai mare de 750 de hectare...".

Și ar fi alin. (2). "Se interzice achiziționarea de către societățile comerciale, înregistrate conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a terenurilor agricole care fac obiectul prezentei legi".

Vă mulțumesc. (Vociferări.)

Două.

Domnul Florin Iordache:

Este vorba de amendamentul de la poziția 8, care are două alineate. Amendament respins în Comisia juridică și în Comisia... (Vociferări.)

E amendament respins. Asta era... (Vociferări.)

Rog liderii să poftească la prezidiu puțin. (Consultări.)

Vom supune votului alin. (1) al art. 41.

Invit liderii grupurilor să precizeze poziția grupurilor parlamentare.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD nu va susține amendamentul UDMR. În consecință, va vota împotrivă.

Domnul Florin Iordache:

PNL?

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Partidul Național Liberal se va abține la acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

USR?

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Grupul parlamentar al USR nu susține acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

PMP? (Vociferări.)

Știu, UDMR susține.

Vă rog.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

PMP nu susține acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și, domnul Varujan Pambuccian, minoritățile?

Domnul Varujan Pambuccian (prin audioconferință):

Noi susținem amendamentul, pentru că e vorba de preempțiune pentru localnici.

Domnul Florin Iordache:

Da. Bun. Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Dacă dintre colegii din sală cineva nu a putut vota?

Da, vă rog, domnule coleg.

Domnul Csoma Botond (de la tribună):

Sunt deputat Csoma Botond, deputat al UDMR de Cluj.

Votez pentru amendamentul respins.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Mai departe.

Domnul Vass Levente (de la tribună):

Vass Levente - pentru.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Domnul Vlad-Emanuel Duruș (de la tribună):

Duruș Vlad - împotriva amendamentului.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Am finalizat.

Pentru - 29, împotrivă - 139, abțineri - 38. Amendamentul nu a trecut.

Dacă mai sunt... până la 10, dacă dorește cineva să intervină la amendamente?

Domnul Dehelean, vă rog.

Doriți să susțineți un amendament respins?

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Da, domnule președinte, vreau să susțin două amendamente respinse.

Cel de la poziția 7...

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Silviu Dehelean prin audioconferință):

... și cel de la poziția 10, care prevăd eliminarea art. 41 și art. 42.

Motivele le-am expus și mai devreme. Motive de încălcare a Constituției și a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Deci avem, la poziția 7, amendamentul USR, de eliminare și apoi de reformulare.

Invit liderii să-și prezinte poziția.

PSD.

Repet, amendament respins în comisii.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota împotrivă.

Domnul Florin Iordache:

PSD - împotrivă.

PNL.

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Noi ne vom abține la toate amendamentele care vor fi propuse la această reglementare, pentru că, în opinia noastră, reglementarea în sine este neconstituțională.

Mulțumim.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

UDMR?

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR se va abține.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt...

PMP.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

PMP votează împotrivă.

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Reamintesc, dau cuvântul colegilor la votul final, celor care nu se pot conecta.

Deci, domnul Chiriac sau ceilalți colegi, dacă nu vă puteți conecta, numai la votul final vă mai dau cuvântul.

Pentru - 22, împotrivă - 123, 62 de abțineri. Amendamentul a fost respins.

Dacă de la 10 până la...

Domnul Dehelean, vă rog.

La ce poziție mai susțineți un amendament?

Faceți legătura cu domnul Dehelean.

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Mă auziți?

Domnul Florin Iordache:

Vă aud.

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Da. La poziția 10.

Eliminarea art. 42, amendament respins.

Și pentru că mai devreme am uitat să spun, și USR va susține orice demers de sesizare a aspectelor de neconstituționalitate la Curtea Constituțională.

Domnul Florin Iordache:

Da. Bun. Să treacă, și apoi vedeți dacă atacați.

Bun.

Supun votului dumneavoastră.

Repet...

PSD.

Este amendament respins, la poziția 10.

Amendament USR, da, a fost respins.

Precizați-vă poziția.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota împotrivă.

Domnul Florin Iordache:

PSD - împotrivă.

PNL?

Se abține.

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Da.

E ultima oară când mai vin la microfon pe această reglementare.

Ne vom abține la toate amendamentele care vor fi.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

UDMR.

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vom vota împotrivă.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Împotrivă.

PMP?

Domnul Movilă.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Vom vota pentru respingerea lui.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Rezultatul votului - 24 pentru, 133 împotrivă, 47 de abțineri, un coleg nu a votat. A fost respins.

Mergem mai departe.

Dacă mai sunt colegi, de la 10 la 20, care doresc să intervină?

Domnule Dehelean, doriți în continuare?

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Nu, domnule președinte, n-am mai solicitat cuvântul.

Domnul Florin Iordache:

Păi, dacă nu doriți, de ce solicitați, domnule Dehelean?

Mergem mai...

Domnul Silviu Dehelean (prin audioconferință):

Dar nu am apăsat, a rămas din urmă.

Domnul Florin Iordache:

De la 10 la 23, dacă sunt intervenții? Nu. Bun.

În aceste condiții, rămâne la votul final. Are...

(Domnul deputat Vasile Varga solicită să ia cuvântul.)

Domnul Varga, vă rog.

Vorbitori din sală.

Domnul Varga, vă rog.

Și apoi domnul Simonis.

Numai puțin, domnule Varga.

Veniți... (Consultări.)

Da, în urma consultărilor, Grupul PSD, domnul Simonis.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Da.

Domnule președinte,

Am rugămintea să supuneți votului un amendament admis.

Și anume, la marginal 5, art. 41, vă propun eliminarea lit. d), cea care presupune că cumpărătorul unui teren trebuie să aibă studii în domeniul agricol.

Deci, la art. 41, eliminarea lit. d).

Domnul Florin Iordache:

Dar toți liderii grupurilor parlamentare, întreb, au fost de acord? Ca să nu mai supunem votului, da?

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Consens.

Deci, prin consens, art. ...

Domnul Florin Iordache:

Prin consens.

Deci, prin consens - pentru stafful tehnic -, lit. d) a art. 41 se elimină, da?

Mulțumesc.

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 28 septembrie 2020, 5:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro