Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 18, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/30-06-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 18-06-2020 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 18, 2020

9. Prevederile din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 396/2019, L489/2019) referitoare la indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor; (rămasă pentru votul final);
 
see bill no. 396/2019

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

  ................................................

8. Prevederile din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 396/2019, L489/2019) referitoare la indemnizația pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Raportul Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Pentru prezentare, dau cuvântul domnului deputat Valeriu Steriu, din partea Comisiei pentru statut.

Domnul Valeriu-Andrei Steriu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra prevederilor art. 1341 alin. (3) lit. f) din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia permanentă a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor a fost sesizată spre dezbaterea în fond a prevederilor din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea taxei pe veniturile din indemnizațiile pentru limită de vârstă obținute de foștii deputați și senatori.

Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au avizat favorabil proiectul de lege.

Membrii comisiei au examinat prevederile art. 1341 alin. (3) lit. f) din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, menționate mai sus, în ședința online din 18 iunie 2020, la lucrările comisiei fiind prezenți 10 membri din totalul de 11.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, prevederile art. 1341 alin. (3), lit. f) din Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în forma propusă de inițiatori.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri?

Pe procedură. Vă rog, domnule Andronache.

Pe urmă, domnul președinte Barna.

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru că a fost contestată procedura, mi se pare absolut normal să iau cuvântul și să lămuresc această chestiune, mai ales că ni s-a indicat în mod expres, de către Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 153/2020, calea de urmat.

Dar, până la momentul respectiv, cu privire la procedura întoarcerii unei legi la prima Cameră sesizată, site-ul Senatului are procedura legislativă detaliată și o să-mi permit să citesc prima dată de pe site-ul Senatului, care spune așa.

"După adoptarea sau respingerea de către prima Cameră sesizată, proiectul de lege se trimite celeilalte Camere, care va decide definitiv. De la această regulă stabilită de art. 75 alin. (2), este stabilită o excepție. Astfel, potrivit art. 75 alin. (4) și alin. (5) din Constituție, în cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care potrivit Constituției intră în competența decizională a primei Camere sesizate, prevederea este definitiv adoptată, dacă și cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgență".

Asta scrie pe site-ul Senatului.

Însă suntem într-o situație specială.

Și cu privire la această situație specială, domnule președinte, o să vă rog să-mi dați voie să citez din Decizia Curții Constituționale nr. 153/2020, care se referă exact la aceeași chestiune reglementată, cu privire la pensii, ca urmare a legii adoptate anterior, unde Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat exact acest lucru - că reglementarea referitoare la statutul deputaților și al senatorilor nu a fost adoptată de plenul comun.

Curtea s-a pronunțat pe această chestiune.

Și este bine să cităm întru totul din această decizie, pentru a lămuri definitiv această problemă și să fim de acord cu toții că procedăm conform deciziei Curții.

De aceea, am nevoie de puțin mai mult timp și vă rog să-mi lăsați timpul necesar, fiind pe procedură, să dau citire tuturor motivelor expuse în această decizie, astfel încât să fim pe deplin lămuriți.

Nu durează mai mult de 5 minute.

Deci suntem la Capitolul 2 din această decizie, Decizia nr. 153/2020 - "Criticile de neconstituționalitate referitoare la nerespectarea procedurii parlamentare de adoptare a legilor".

Respectiv... "Susținerile privind încălcarea dispozițiilor art. 65 alin. (2) lit. j) și art. 75 alin. (1) cu referire la art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituție, în ceea ce privește dispozițiile vizând statutul deputaților și senatorilor și cele referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor".

"Curtea Constituțională - arată la paragraful 69 - a statuat că, în urma revizuirii Constituției din anul 2003, procedura de adoptare a legilor organice și ordinare s-a modificat în mod radical, în sensul că fiecare Cameră a Parlamentului a fost înzestrată cu o anumită competență, iar sesizarea Camerelor a fost supusă unui regim constituțional strict reglementat de art. 75 din Constituție".

Practic, s-a conceptualizat noțiunea de Cameră de reflecție și cea de Cameră decizională, tipologii de Camere expres calificate ca atare prin Constituție, în funcție de domeniul de reglementare."

La paragraful 70 se spun următoarele - "Desigur că pot exista reglementări care să privească mai multe domenii, sens în care Curtea Constituțională a reținut că în ceea ce privește competența de a dezbate și a adopta proiectele de lege și propunerile legislative, potrivit dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituție... acestea stabilesc calitatea de primă Cameră sesizată, respectiv Cameră decizională, în funcție de materia de reglementare care face obiectul legiferării". În practică se pot ivi situații în care unul și același act normativ - și suntem în această situație - să cuprindă dispoziții care aparțin mai multor domenii de reglementare, care intră în competența decizională a ambelor Camere. Pentru astfel de situații, sunt aplicabile dispozițiile art. 75 alin. (4) și alin. (5) din Constituție". Întrucât criteriile de partajare a competențelor celor două Camere, precum și modalitatea de soluționare a unor eventuale conflicte de competențe sunt strict prevăzute în Legea fundamentală, fiecare Cameră a Parlamentului este obligată să aplice întocmai dispozițiile art. 75 din Constituție.

Aplicând aceste considerente de principiu... Curtea reține că reglementarea drepturilor magistraților, între care și dreptul la pensie, privește statutul profesiilor respective. Iar în acest sens Curtea a reținut că ele se subsumează... art. 73 alin. (3) lit. l) din Constituție, acest din urmă text constituțional cuprinzând toată sfera de reglementare a relațiilor sociale privitoare la justiție. Or, nu este de conceput ca unele elemente ce țin de statutul judecătorilor să fie reglementate printr-o lege organică adoptată de Senat în calitate de Cameră decizională, iar altele de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională".

Și acum ajungem la paragraful 72, referitor la statutul deputaților și al senatorilor.

"Tot astfel, câtă vreme prin legea criticată sunt modificate și dispoziții ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, prin dezbaterea separată în Senat și, respectiv, în Camera Deputaților, au fost încălcate dispozițiile art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituție, care impun ca stabilirea statutului... stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi... să se facă în ședință comună a Camerelor Parlamentului. În acest sens, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat, reținând următoarele: «...Curtea constată că aceasta privește statutul deputaților și senatorilor, domeniu de reglementare care, potrivit art. 73 alin. (3) lit. c) din Constituție, este rezervat legii organice, iar adoptarea unei asemenea legi... se face în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, conform art. 65 alin. (2) lit. j) din Constituție»".

Concluzia - Paragraful 73 din Decizia pe care am citat-o mai devreme.

"Față de considerentele enunțate, Curtea constată că sunt întemeiate criticile referitoare la nerespectarea ordinii de sesizare a Camerelor Parlamentului cu privire la modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și nerespectarea obligației de a dezbate reglementările privitoare la drepturile deputaților și ale senatorilor în ședința comună a celor două Camere...".

Stimați colegi,

Stimate colege,

Curtea a venit și a spus foarte clar prin această decizie, Decizia nr. 153/2020, că reglementările care fac referire la statutul deputaților și senatorilor, numai acele reglementări trebuie adoptate într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului.

În ce situație suntem? Suntem exact în această situație.

Ca atare, eu vă fac o sugestie. Nu este neapărat obligatorie.

Dar sugestia mea este ca în raport să se specifice că, prin adoptarea acestui paragraf care a fost discutat în Comisia pentru statut, se respectă Decizia Curții Constituționale nr. 153/2020.

Și, așa cum am spus și prima dată, tocmai prin procedura pe care o aplicăm acum respectăm deciziile Curții Constituționale, respectăm art. 75 din Constituție și, pe cale de consecință, procedura este și regulamentară, și constituțională.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnule deputat, vă mulțumesc pentru lămuriri.

Am o sesizare și eu. Dacă rămâneți, după program, vreau să o depun împotriva domnului Orban, cu starea asta de alertă, să vă aruncați un ochi pe ea, să nu fi greșit ceva.

Domnule președinte Barna, vă rog.

Vă mulțumesc anticipat, domnule Andronache.

Domnul Ilie Dan Barna (de la tribună):

Domnule președinte,

USR luptă pentru desființarea... sau, mă rog... s-a ajuns la impozitarea pensiilor speciale, de patru ani.

Dumneavoastră, în tot acest timp, ați făcut diverse variante de simulacru de rezolvare a problemei.

Unde suntem astăzi?

S-a adoptat ieri o lege pentru impozitarea pensiilor speciale. A trecut de Camera Deputaților, trecuse de Senat, și-a încheiat procedura parlamentară. Pleacă la promulgare la președinte.

Ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce faceți dumneavoastră astăzi, prin această prevedere - pentru că nu apare nicăieri că ar fi o lege, dar să spunem că are natură de lege - prin această prevedere... este exact ca într-un film de Sergiu Nicolaescu, unde băgați un pachet de dinamită la temelia constituțională a acestei legi, asigurându-vă că, respectiv Curtea Constituțională va respinge această lege, și în felul acesta se creează un cârlig foarte puternic - pentru că l-am ascultat pe domnul Andronache, i-am auzit argumentele - dar, în realitate, Curtea Constituțională a fost consecventă în interpretarea că dacă avem situații de suprapunere legislativă, aceea este o situație de neconstituționalitate. Soluția care ar fi existat și care ar fi putut fi aplicată... da, într-adevăr, pentru deputați și senatori trebuie o reglementare de plen comun, numai că această reglementare trebuia într-o lege distinctă, nu în Legea aceasta nr. 396, de ieri. Practic noi, ieri, am încheiat Legea nr. 396, și-a încheiat procedura parlamentară, acum venim și îi mai agățăm niște "zurgălăi" pe care Curtea Constituțională să-i observe, și în felul acesta ne asigurăm încă de acum că tot demersul, toată bucuria de ieri a cetățenilor, de fapt se va întoarce de la Curtea Constituțională. Și fiecare demers de genul acesta - pentru că asta este ironia, spunem... "lasă, că o reparăm peste o lună, că ne mai zice Curtea un pic și peste o lună mai tragem o dată..." - fiecare demers, prin care Curtea Constituțională are ocazia să respingă eliminarea sau să aprobe impozitarea pensiilor speciale, nu face decât să crească frustrarea și revolta cetățenilor și să-i facă să înțeleagă că Parlamentul și clasa politică de fapt nu vrea soluționarea acestei probleme. Aici suntem astăzi!

Și închei foarte simplu, pentru că până la urmă suntem la un pariu de argumente juridice. Dumneavoastră spuneți că devine mai constituțională cu această reglementare, noi spunem că această reglementare pur și simplu "dinamitează" orice credibilitate de constituționalitate a legii.

Și atunci, domnule Simonis, domnule Orban, domnule Ciolacu, dacă Curtea Constituțională va respinge, pe acest temei, acest demers legislativ, aștept demisia dumneavoastră! Simplu, democratic, corect!

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Eu zic la următoarea ședință să băgăm și "Fără penali în funcții publice", să vedem dacă e constituțional sau nu și o aștept și eu pe-a dumneavoastră! (Vociferări.) Și o aștept și eu pe-a dumneavoastră pe urmă!

Domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

O idee bună, domnule președinte!

Poate rezolvăm și treaba asta, pentru că văd că unii doar o clamează, dar nu reușesc s-o ducă până la capăt! De gândit! Bună idee, oricum!

Mă așteptam ca domnul Barna să-i mulțumească colegului meu jurist, Gabriel Andronache, pentru pledoaria gratuită făcută de la tribuna Parlamentului. Colegul meu a citat doar din decizii ale Curții Constituționale.

Eu înțeleg că "Fără penali în funcții publice" înseamnă, în primul rând, să respecți Constituția, legile țării, să respecți CCR și deciziile CCR.

Văd că ce e scris alb pe negru nu mai e clar, dar așa e când politica e mai importantă decât argumentele.

Astăzi, stimați colegi, asistăm la un moment istoric, pentru că noi ne-am întors fața spre popor, am auzit vocea poporului, care ne-a spus: "Tăiați pensiile speciale!".

Prin liderii de grup de la PNL și PSD, susținuți de toate partidele politice, am dus această voce în lege, printr-un amendament, iar astăzi închidem un proces început ieri, prin care impozităm și pensiile parlamentarilor sau taxăm pensiile parlamentarilor, mai corect spus, cu 85%, ceea ce înseamnă dreptate socială.

Ca să înțeleagă toată lumea, cu tot respectul față de colegii de la USR, dacă dânșii ar fi votat "împotrivă" sau "abținere", ieri, în comisie, dacă dânșii ar fi votat "abținere" sau "împotrivă", ieri, în plen, discursul domnului Barna, de astăzi, era deplin justificat. Am uitat de Comisia pentru statut!

Dar, atât timp cât parlamentarii USR au votat ieri pentru impozitare, în comisie, în plen și la comisia de astăzi, dânșii, practic, și-au asumat acest demers politic.

Pe de altă parte, m-am uitat ieri, după ședința de plen, cum reprezentanții USR au umplut, practic, mediul online că: "Ura, victorie, nu mai sunt pensii speciale...!" și e reușita Domniilor Lor.

Bun, acum, dincolo de faptul că a fura munca altora, e urât... e urât să furi munca altora... trebuia măcar să fii corect! Astăzi, practic, ați revenit la aceeași retorică, în care veniți și spuneți: "Era mai bună abrogarea!". Sigur, susținem și treaba asta! V-am spus de la bun început că votez orice proiect de lege de impozitare și de abrogare, atât timp cât este constituțional! Numai că, dacă făceam ceea ce ne cerea domnul Barna, astăzi, practic blocam ceea ce ieri am decis în unanimitate, pentru că v-a explicat domnul Andronache că astăzi trebuia să intervenim în ședință comună pe Statutul senatorilor și deputaților. (Vociferări.)

Domnule coleg,

Ați bătut câmpii destul!

Sunteți, din păcate, un ageamiu și un manipulator care n-ați înțeles nimic!

Vă spun doar atât. Astăzi, ca urmare a amendamentului depus de PNL și PSD, nu mai avem pensii speciale, așa cum erau înainte, pentru parlamentari, ci vom avea pensii speciale impozitate cu 85%!

Dacă asta vă deranjează, aveți curajul, ieșiți în fața românilor, spuneți că voi militați pentru pensii speciale, așa cum ați votat pentru Curtea de Conturi, și atunci sunteți cu adevărat îndreptățiți să spuneți: "Voi sunteți mai morali decât alții!". Până atunci, vă rog frumos să nu fiți ipocriți și să nu mințiți oamenii!

Pentru că votul rămâne, votul există și, îmi pare rău, ați căzut și astăzi între scaune. Poate atunci când se face apel la responsabilitate politică noi înțelegem.

În cazul dumneavoastră cred că trebuie să facă apel la maturitate politică!

Doamne ajută!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc.

(Domnul deputat Liviu-Ionuț Moșteanu solicită să ia cuvântul.)

Nu v-a pronunțat numele! (Vociferări.)

Nu v-a pronunțat numele!

Am încheiat dezbaterile.

Vă rog să vă pregătiți pentru...

A, doriți?

 

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu (de la tribună):

Domnul Roman m-a jignit...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnule deputat, vă rog frumos, nu v-am dat cuvântul! (Vociferări.)

Domnule deputat...

Vă rog, tăiați microfonul! (I se oprește microfonul.)

Domnul Simonis și apoi domnul secretar al Senatului, de la USR. Și am încheiat dezbaterile.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Practic, astăzi, după ce în ultima lună și jumătate, la inițiativa Partidului Social Democrat, am avut mai multe întâlniri cu toți liderii grupurilor parlamentare din Camera Deputaților, pentru a identifica mecanismele constituționale de diminuare, impozitare drastică a pensiilor speciale, ieri, în Camera Deputaților, am votat impozitarea acestor pensii cu 85%, cu voturile tuturor grupurilor parlamentare, inclusiv cu voturile USR, astăzi, în Comisia pentru statut, în unanimitate de voturi, am dat un raport pentru a impozita și pensiile parlamentarilor, nu doar celelalte pensii, cu toate voturile, deci în unanimitate, inclusiv cu voturile USR, și astăzi avem în față un proiect care în câteva minute poate fi votat, prin care toate pensiile speciale din România vor fi impozitate cu 85%.

Spunea un domn care vorbea mai devreme că sub această lege este un pachet de dinamită.

Oameni buni, ați spus-o dumneavoastră, pentru că ați votat ieri, în plenul Camerei Deputaților, ați votat astăzi în Comisia pentru statut și am impresia că veți vota și astăzi această lege, pe care nu v-o doriți, pe care ați încercat s-o retrimiteți comisiei, pentru că, de fapt, vă e teamă să vă asumați în fața publicului faptul că nu doriți impozitarea pensiilor parlamentarilor, altfel nu-mi explic. Spunea același domn că nimeni din România nu crede că USR susține pensiile speciale.

Domnilor, nici eu n-am crezut asta!

Dar după zilele astea, de ieri și de astăzi, în care ba votați, ba nu votați, ba spuneți că-i bine, ba vă răzgândiți și cereți retragerea de pe ordinea de zi a proiectului prin care se impozitează pensiile parlamentarilor, nu pot să cred decât faptul că vă doriți în continuare ca singurii oameni din România care să beneficieze de pensii speciale neimpozitate să fie parlamentarii, că altfel nu înțeleg! (Vociferări.)

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnule secretar?

Domnul George-Edward Dircă (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Într-adevăr, un discurs furibund!

Ipocrizie și minciună, asta s-a întâmplat astăzi de la această tribună, citind decizii ale Curții Constituționale, pe care le-ați deturnat de la scopul lor!

Dacă eliminam pensiile speciale, așa cum USR își dorește, da, trebuia s-o facem în plen comun.

Atunci când le-am introdus, da, trebuia să le facem în plen comun. Dar aplicarea unui impozit nu aduce atingere dreptului la pensie specială a parlamentarului! Faptul că impozitezi nu trebuie supus votului plenului comun și, atenție, discutăm despre o lege, despre Codul fiscal.

Arătați-mi și mie când vreodată Codul fiscal a fost adoptat în procedură în plen reunit? Și știm la fel, domnule coleg, de la care aveam foarte mari pretenții, că fiecare lege trebuie să fie modificată prin aceeași procedură prin care ea a fost adoptată.

Deci, dacă ieri ați făcut un lucru bun și ați impozitat pensiile speciale cu 85%, astăzi faceți un lucru greșit și transformați neconstituțional proiectul pe care l-ați făcut ieri, a cărui procedură parlamentară s-a încheiat și asupra căruia nu mai aveți votul nici măcar să-l aduceți în discuție astăzi. Acel proiect de lege trebuie să fie pe masa domnului președinte al Senatului și a domnului președinte al Camerei Deputaților, pentru a-l semna și a-l trimite la promulgare. Și veți observa că, da, USR are dreptate!

USR trăiește!

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 29 november 2021, 20:51
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro