Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 24-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020

13. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27 (PHCD 10/2020). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 10/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Poziția 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei COM(2020)27; PHCD 10/2020.

Domnul președinte Tîlvăr, vă rog.

Domnul Angel Tîlvăr (de la tribună):

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Și îi salut și pe toți colegii mei din țară.

În ședința noastră am adoptat raportul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - pregătirea Conferinței privind viitorul Europei.

Am avut în vedere proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru industrii și servicii, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, al Comisiei pentru muncă și protecție socială, al Comisiei pentru învățământ, al Comisiei pentru cultură, al Comisiei pentru apărare, al Comisiei pentru politică externă, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, precum și nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe.

În acest context, am luat în discuție și am avut în vedere și fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților și analiza realizată în cadrul comisiei noastre.

Astfel, în principal - și voi citi, așa cum am convenit, doar trei dintre punctele pe care le avem cuprinse în raportul final.

Am susținut obiectivul conferinței legat de revigorarea democrației europene, prin implicarea mai largă a cetățenilor în procesul decizional de la nivelul Uniunii.

Totodată am subliniat că un sector european puternic al educației reprezintă o condiție de bază pentru o piață unică solidă și diversificată.

Și am atras atenția asupra absenței obiectivelor concrete măsurabile și fezabile.

Domnule președinte,

Vreau să vă informez că opinia a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 28 aprilie 2020 și a fost adoptată în unanimitate.

Supunem aprobării plenului Camerei Deputaților opinia în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Da, domnule deputat, la dezbateri generale vreți să interveniți?

Vă rog.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie (de la tribună):

La dezbateri generale.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Acest mecanism privind Conferința privind viitorul Uniunii Europene este unul extrem de important.

Pentru ca Europa să aibă viitor trebuie să-și asculte cetățenii. Trebuie să fie cât mai aproape de ei în toate deciziile.

Avem principiul subsidiarității, astfel încât deciziile să fie luate cât mai aproape de cetățeni și este un lucru extrem de important.

Avem tot felul de instrumente democratice la nivelul Uniunii Europene, pe care le folosim, din păcate, prea puțin.

Unul dintre aceste instrumente este cel legat de inițiativele cetățenești europene. Au existat astfel de inițiative cetățenești europene, precum "Right to water", "One of Us", care, din păcate, nu s-au materializat în politicile Comisiei Europene.

În momentul de față, atât Comisia, cât și Parlamentul, cât și Consiliul își iau angajamentul de a implementa în politicile lor, de a ține cont de observațiile cetățenilor și de dorințele cetățenilor.

Așa încât este foarte important ca acest proces de consultare să demareze cât mai repede.

Deocamdată, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost întârziată această conferință, care trebuia să aibă loc în luna mai.

Acest proces va dura nu mai puțin de 2 ani și trebuie să aibă la sfârșit un criteriu clar de evaluare.

Este important ca tot feedback-ul dat de cetățeni să fie integrat în politicile Uniunii Europene și să nu asistăm doar la un act formal.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Petrețchi.

Vă rog, faceți legătura.

La dezbateri generale.

Domnul Nicolae-Miroslav Petrețchi (prin audioconferință):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Într-adevăr, dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene nu reprezintă o noutate. Aceasta a fost inițiată de către Consiliul European, informal, în 2016, ca un proces de reflecție politică în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre și apropierea de cetățenii Uniunii Europene, iar în paralel fiind stabilite și o serie de priorități vizând teme precum migrația și frontierele externe, securitatea internă și externă, dezvoltarea socio-economică și tineretul.

Conferința urmează, bineînțeles, să beneficieze de experiențele anterioare, de schimbul din dialogurile cu cetățenii, de a introduce și o multitudine de elemente noi, menite să atragă o audiență mai largă și să consolideze căile prin care cetățenii pot influența acțiunile viitoare ale Uniunii Europene.

Astfel, se creează o oportunitate de evidențiere a virtuților Uniunii Europene, existând suficiente premise pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu cetățenii veniți din orizonturi profesionale diverse și din toate categoriile sociale.

Viitorul Europei este cu siguranță un subiect care trebuie să ne preocupe pe toți, indiferent de culoarea politică sau apartenența etnică. Aceasta rămâne strâns legată de modul în care vom contribui la creșterea acesteia. Vom reuși să trecem peste provocările aduse de globalizare, conlucrând pentru atingerea coeziunilor sociale și crearea unei economii europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Dacă la dezbateri generale mai doresc să intervină colegi? Nu mai doresc.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Dacă la titlu, intervenții? Nu.

La preambul, intervenții? Nu.

Numai puțin, domnule Tîlvăr.

La articolul unic?

Rămâne la votul final.

Și ultimul.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 18 avril 2021, 21:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro