Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 24-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 315/2020) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 315/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Poziția 16. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; PL-x 315/2020.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Raport comun din partea Comisiei pentru agricultură și Comisiei pentru industrii.

Cine prezintă raportul comun?

Haideți, Comisia pentru agricultură, domnul vicepreședinte Păle, vă rog.

Domnul Dănuț Păle (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 mai 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicată, în scopul creării cadrului propice organizării de rețele de plasare a alimentelor între donatori și beneficiari și de valorificare a produselor agroalimentare improprii consumului uman.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale?

Da, vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Risipa de alimente este o problemă care apare de-a lungul întregului lanț alimentar, și, prin urmare, măsurile trebuie să vizeze toate componentele acestuia.

Pentru a facilita donarea de alimente care altfel ar fi irosite, ne-am propus să clarificăm într-un mod util maniera în care să fie interpretate dispozițiile legale ce pot îngreuna sau descuraja donațiile de acest tip.

Astfel, pentru simplificarea procedurii de transfer prin donare, venim astăzi în sprijinul operatorilor donatori care donează alimente destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei de valabilitate, prin excluderea de la plata TVA a acestor bunuri.

Simplificăm, de asemenea, încheierea contractelor de transfer, pentru ca alimentele donate să ajungă în timp util la beneficiari.

Totodată, am făcut posibilă funcționarea organizațiilor neguvernamentale specializate în activități de transfer de alimente.

Prin prezenta propunere legislativă întărim sensul legii, prevenirea și combaterea risipei alimentare, prin eliminarea unor obstacole identificate la apariția legii.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alți doritori? Nu mai sunt.

Avem 8 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 8, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 19 avril 2021, 6:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro