Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 24-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative (PL-x 721/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 721/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative; PL-x 721/2018.

Comisia juridică și Comisia...

(Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.)

Păi, nu, stați puțin! Numai puțin, domnule Grosaru!

Comisia juridică și Comisia pentru buget. Cine prezintă raportul?

Doamnă deputat Aida Căruceru, vă rog, prezentați raportul comun al celor două comisii.

Doamna Aida-Cristina Căruceru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 21 noiembrie 2018.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport preliminar, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Consiliului Economic și Social; avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare; avizul favorabil, cu amendamente admise, al Comisiei pentru industrii și servicii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: eficientizarea mecanismelor de recuperare a creanțelor bugetare față de societățile aflate în stare de insolvență; adoptarea unor măsuri menite să evite afectarea mediului concurențial, prin folosirea procedurilor insolvenței în mod abuziv de către unii debitori care utilizează mecanismele reglementate de legea insolvenței, cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat; adoptarea de măsuri care să permită conversia, reducerea sau cesiunea creanțelor bugetare, în anumite condiții, pentru a evita intrarea iminentă în faliment a multor societăți cu potențial de viabilizare și cu consecințe grave în plan economic și social.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

În urma examinării, dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în Anexa 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Începem dezbateri generale.

Domnule Grosaru, la dezbateri generale?

Întreb, la dezbateri generale, dacă din partea grupurilor parlamentare doresc să intervină colegii?

La dezbateri generale, domnul Grosaru. Vă rog.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Este un proiect de lege binevenit.

Știți foarte bine că procedura insolvenței reprezintă un indicator foarte bun cu privire la sănătatea mediului de afaceri în România.

Drept urmare, atât timp cât noi, în România, vom avea foarte multe insolvențe, să știți că mediul de afaceri are de suferit.

Ceea ce facem noi - încercăm totuși să îmbunătățim cadrul legal, pentru a încuraja societățile.

Dacă acum ceva timp în urmă această procedură era folosită pentru încurajarea societăților de a apela la această modalitate și la această lege pentru a se salva de caz de faliment, acum suntem în situația în care acest indicator, acest instrument trebuie definit foarte bine, pentru că, din experiența anilor în care am activat ca practician în insolvență, vă spun că am asistat la foarte multe situații în care debitori și persoane juridice, să spunem, de mai puțină bună-credință, apelau la acest mecanism, pentru a eluda plata taxelor la bugetul de stat sau plata creanțelor către diferiți creditori.

Acum, situația s-a mai schimbat puțin, din perspectiva acestei legi. Este o particularitate la noi în țară cu privire la atingerea unui anumit prag de datorii care să poată să te denumească efectiv ca persoană în insolvență.

La nivel european, Regulamentul european nr. 948 nu prevede o valoare-prag, care este, cum spuneam, o particularitate a legislației românești.

În acest sens, eu am intervenit cu o serie de amendamente care ar putea să mai îmbunătățească acest cadru normativ, pe lângă cele care mi-au fost admise.

Drept urmare, la momentul în care se vor discuta acestea, am să le susțin, domnule președinte, după expirarea timpului pentru dezbateri generale.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Întreb liderii de grup dacă mai au colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu. Bun.

Avem 6 amendamente respinse.

O să vă rog să vă înscrieți când ajungem la pozițiile respective.

Avem 75 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

Până la poziția 72? Nu sunt intervenții.

La poziția 72 avem un amendament respins. Dacă se susține? Nu se susține.

A, vă rog, domnul Grosaru.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Amendamentul se referă la majorarea valorii-prag, la care făceam referire mai devreme.

Este vorba despre majorarea de la 40.000 de lei la 52.000 de lei a valorii-prag pentru deschiderea procedurii insolvenței. Tocmai pentru motivele spuse anterior, și anume descurajarea debitorilor de a apela în mod abuziv la această procedură de insolvență.

Și amendamentul este după cum urmează:

"Valoarea-prag reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Valoarea-prag este de 52.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat".

Acesta este amendamentul, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Dar acest amendament...

Domnule coleg, dumneavoastră aveți la poziția 2.

Acest amendament este amendamentul domnului Sitterli.

Dumneavoastră sunteți domnul Grosaru.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, e adevărat.

Domnul Florin Iordache:

Dumneavoastră aveți la 72 valoarea-prag și dumneavoastră discutați...

Dacă vreți să susțineți amendamentul de la poziția 2? Cu 52.000 de lei.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Ați făcut referire la art. 72. Nu aveam de unde să știu la ce marginal vă uitați.

Domnul Florin Iordache:

Păi, nu, eu v-am dat cuvântul...

Domnule Grosaru, în 4 ani... ați văzut, dau cuvântul inițiatorului de amendament.

Dumneavoastră aveți amendament la poziția 2, da? Acesta cu 40.000. Și îl voi supune votului, dacă insistați. Creșterea de la 40.000 la 52.000. Acesta este amendamentul dumneavoastră. Corect?

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, domnule președinte.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Bine.

Deci pregătiți...

Stimați colegi,

Este un amendament respins pe care l-a susținut domnul Grosaru, la poziția 72.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

8 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, 19 abțineri. Amendamentul a fost respins, domnule Grosaru.

Mergem mai departe.

Vă susțineți amendamentul următor, la poziția 143?

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, domnule președinte.

Este vorba despe art. 143 alin. (1), este la poziția 3.

 

Domnul Florin Iordache:

Da, da...

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Prezentați plusul cu care veniți dumneavoastră, adică...

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

... dați citire sintagmei "Pentru datoriile acumulate...". Și textul curge.

Vă rog.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Da, este adevărat, domnule președinte.

Procedura de insolvență... și...

Legea prevede două stări, starea de insolvență, adică starea de observație și starea de faliment, când se constată că debitorul, practic, nu mai poate să desfășoare activitățile obiectului de activitate.

În perioada de insolvență, debitorul poate să acumuleze datorii.

Acest amendament pe care l-am formulat dă posibilitatea practicianului în insolvență, cel care observă activitatea debitorului în această perioadă, să introducă cereri de executare silită pentru datoriile care au mai mult de 60 de zile în cadrul procedurii. Și tot acest amendament stabilește competența judecării cererilor de executare silită în favoarea judecătorului sindic. Pentru că știți foarte bine, competența judecării cererilor de executare silită revine judecătoriei de pe raza căreia debitoarea își are sediul principal.

Drept urmare, am dat și această posibilitate, judecătorului sindic, să judece aceste cereri de executare silită, pentru că el este singurul în măsură și are radiografia totală asupra procedurii de insolvență.

Drept urmare, amendamentul este după cum urmează:

"Pentru datoriile..." - deci, pe lângă textul de la alin. (1), așa cum a venit de la Senat.

"Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile, se poate începe executarea silită în cadrul procedurii insolvenței de către practicianul în insolvență. Competența judecării contestațiilor la executare revine judecătorului sindic".

Acesta este amendamentul.

 

Domnul Florin Iordache:

Bun.

 

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Domnule președinte,

Vă rog...

Domnul Florin Iordache:

Voi supune votului amendamentul respins.

Să înceapă votul.

Amendament respins, repet.

(Vot electronic la distanță.)

Domnul Andi-Gabriel Grosaru (de la tribună):

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

Rezultatul votului - 12 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost respins.

Amendamentul de la poziția 6.

Domnule Cupșa, vă rog.

Domnule Cupșa, înțeleg că vreți să vă susțineți amendamentul respins de la 31.

Vă rog.

Domnul Ioan Cupșa (de la tribună):

Mulțumesc.

 

Domnul Florin Iordache:

... la 264, da.

Domnul Ioan Cupșa (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Susțin amendamentul de la poziția 6 - amendamente respinse.

Așa cum am discutat cu liderii, acest amendament este unul care trebuie votat și îl susțin ca atare.

Vă citesc așa cum arată amendamentul care a fost adoptat.

"Cesionarul creanței bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanță, toate drepturile și garanțiile creditorului bugetar - și, atenție, urmează teza finală - "...cu excepția rangului de prioritate conferit de caracterul bugetar al creanței".

Propunerea noastră este ca această ultimă teză - "cu excepția rangului de prioritate conferit de caracterul bugetar al creanței" să dispară.

Și, drept urmare, vă solicit să votați acest amendament de la amendamente respinse.

Scopul ultim al acestei legi, al Legii nr. 85/2014 care privește insolvența, este acela de a însănătoși viața economică.

Însănătoșirea vieții economice se face prin două modalități: se acoperă pasivul debitorului aflat în insolvență, așa cum se dă o șansă aceluiași debitor, acolo unde este cazul, să supraviețuiască, să iasă din această procedură și să rămână activ în viața economică a noastră, a tuturor.

Statul este titularul acestei creanțe bugetare. Statul are un rang de preferință. Rangul de preferință dacă se pierde, această creanță se transformă într-una chirografară, nu mai există interes pentru cesiunea de creanță. Drept urmare, neexistând interes pentru cesiunea de creanță, nimeni nu "va cumpăra" această creanță, iar statul va rămâne cu respectiva sumă, e posibil, niciodată încasată.

Vă rog să votați.

Subliniez încă o dată, sensul este acela ca cesionarul, cel care preia această creanță, să păstreze, pe lângă dreptul în sine pe care îl dobândește, toate garanțiile, indiferent cum acestea se numesc, una dintre garanții fiind acest... sui-generis, fiind rangul prioritar.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Invit liderii grupurilor să recomande colegilor.

Grupul PSD.

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota pentru acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

PNL? Domnule Roman?

Bănuiesc că susțineți, nu?

Colegul dumneavoastră l-a...

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Susținem, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

USR?

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu (de la tribună):

Grupul USR susține acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

PMP?

Domnul Emil-Marius Pașcan (de la tribună):

Grupul PMP va vota pentru acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și UDMR?

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupul UDMR va susține acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Domnule Varujan Pambuccian, vreți să interveniți?

Vă rog.

Domnul Varujan Pambuccian (prin audioconferință):

Grupul minorităților va vota pentru acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Am finalizat.

Să înceapă votul.

(Vot electronic la distanță.)

Întreb, există vreun lider de grup care recomandă altfel decât susținerea? Nu.

Deci este consens.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost admis.

Am finalizat.

Rămâne la votul final.

Înțeleg că se dorește o intervenție pe procedură.

Domnule Stelian, vă rog.

Înțeleg că doriți să interveniți pe procedură.

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Vă mulțumesc frumos.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Stelian-Cristian Ion (prin audioconferință):

Am solicitarea următoare. Să reparăm viciul de procedură de la punctul anterior. Este vorba despre PL-x 244/2018.

În momentul în care mi-ați dat cuvântul, am spus foarte clar că voi susține și amendamentul. În finalul pledoariei mele, am adus argumente în favoarea amendamentului.

Rugămintea este să supuneți votului amendamentul de la PL-x 244. Este un singur amendament și el se referă la eliminarea din textul acestui proiect a părții legate de lucrările hidrotehnice. Restul, legate de autostrăzi, de gaze și de alte lucrări, rămân în textul legii.

Am solicitat doar eliminarea... pentru a proteja aceste râuri și pentru a se face lucrările în conformitate cu acordurile de mediu eliberate de autorități. Acesta e singurul sens pe care insistăm.

Și vă rog mult să supuneți votului acest amendament.

Mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Deci, haideți să ne înțelegem foarte clar.

Deci, domnule coleg, vedeți că la fiecare dintre amendamente, atunci când doresc colegii să intervină, le dau cuvântul.

La acel amendament, al dumneavoastră, rețineți, am secretarii, colegii mei, într-o parte și alta, v-am întrebat, unde vreți să interveniți? După care am pus întrebarea, se dorește să se susțină amendamentul? Și nici pe ecran, și nici liderul dumneavoastră... nu mi-a spus nimeni că dorește cineva să susțină acel amendament. Și atunci, am mers mai departe. Punct.

Nu ne putem întoarce la cineva care nu a reușit să susțină un amendament.

Mulțumesc.

În încheiere, la acest proiect, Guvernul.

La acest proiect cu insolvența, doamna secretar de stat Barac, vă rog, o scurtă intervenție.

Doamna Lidia Barac (secretar de stat, Ministerul Justiției; de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține și solicită adoptarea acestui Proiect privind aprobarea Ordonanței nr. 88.

Pe lângă cele spuse aici, aș dori să subliniez că prin aceste norme cuprinse în aceste lege deopotrivă se transpune o directivă europeană în materia falimentului instituțiilor de credit și societăților de asigurare, al cărei termen a expirat de mult.

Nu în ultimul rând, instanțele de judecată se vor bucura, întrucât au fost degrevate de un volum mare de muncă, generată de executarea silită paralelă și cel mai rău lucru a fost că acest volum mare de muncă nu s-a putut consolida într-o practică unitară, dimpotrivă, am avut foarte multe soluții jurisprudențiale neunitare.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 18:34
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro