Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 24-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2020

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 632/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 632/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

10. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 632/2019.

Dacă inițiatorul?

Vă rog, domnule Adnagi. Vă rog, ca inițiator.

Și apoi din partea Comisiei pentru muncă. (Vociferări.)

Păi, nu, inițiatorul întâi.

Vă rog, domnule coleg. Inițiatorul... un singur inițiator.

Și apoi la dezbateri generale vă dau cuvântul.

Domnul Slavoliub Adnagi (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Astăzi vom vota legea copiilor fără copilărie, a copiilor a căror viață a început în pușcăriile comuniste, în deportare, în strămutare sau în timp ce părinții lor erau deținuți politici, deportați, prizonieri, internați abuziv în spitale de psihiatrie sau cu domiciliu obligatoriu.

Acești copii, acum ajunși la vârsta senectuții, au purtat toată viața stigmatul "origine nesănătoasă", stigmat pus de regimul comunist. Proveniți din familii pe care autoritățile comuniste din primele decenii, după instaurarea dictaturii comuniste, le considerau "dușmanii poporului", copii fiind, au îndurat suferințe și nedreptăți care greu am putea să le înțelegem astăzi.

Încercați să vă imaginați o situație. Tatăl, în pușcărie, 15 ani, pentru o vină imaginară; mama, scoasă din casă cu miliția și împreună cu doi copii minori forțată să semneze că pleacă de bună voie, cu lucrurile pe care au putut să le ia în mâini, duși în altă localitate, unde au locuit mulți ani într-o pivniță insalubră, controlați constant de Securitate. Mama nu avea drept de serviciu și au trăit doar cu ce găseau pe câmp sau cu rămășițele rămase în piață, aruncate după plecarea țăranilor. Copiii se îmbolnăvesc de TBC, dar trăiesc, deoarece au scăpat ca printr-o minune de moarte. Au fost dați afară, pe rând, din mai multe școli și, când primesc permisiunea să se întoarcă acasă, găsesc ocupată casa, de nomenclaturiști. Copiii muncesc ca salahori de la 14 ani, pentru a putea urma cursuri liceale serale. Suportând multe discriminări și blamări, sunt duși la muncă forțată pe marile șantiere, au accesul la studii superioare sau la posturi conform capacității lor, limitat, și au fost urmăriți de Securitate până în anul 1989.

Încercați o altă situație, prezentată pe scurt, să v-o imaginați.

O familie de oameni gospodari, deportată în Câmpia stearpă a Bărăganului, cu vagoane de transportat vite, cu un copil minor și unul în pântecul mamei - această familie a fost lăsată în câmp, lângă un țăruș. După o săptămână, avea să se nască un copil care avea să moară la câteva zile de la naștere, în bordeiul săpat în pământ de tatăl său. Și-au îngropat copilul, nebotezat, cu milițianul la spate. Primul lor copil s-a îmbolnăvit în prag de iarnă, din cauza frigului și a umezelii din pereții care nu apucaseră să se usuce la venirea iernii. Un medic, și el deportat, i-a salvat viața. Copilul a supraviețuit bolilor, lipsei de apă și de mâncare, arșiței verilor și gerului iernilor, a dormit în bordei în dulap, legat cu fular la gură, ca să se protejeze de șoareci, șopârle și șerpi. Și a muncit de mic ca să-și ajute familia. După 5 ani, la întoarcerea acasă, a locuit cu familia, luni, în grajd, cu animalele, casa lor fiind ocupată de militari. La școala elementară a fost batjocorit de cadrele didactice și de alți copii, din cauza "originii nesănătoase", deși mereu a luat premiul I. Acest copil, deși a promovat examenul, nu a fost primit la niciun liceu. A lucrat ca zilier în agricultură, reușind foarte greu, după câțiva ani, să devină doar tractorist, discriminările urmărindu-l până în 1989.

Stimați colegi,

În momentul când votați, gândiți-vă la copiii fără copilărie, cărora de fapt li s-a furat viața.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Vă rog, cine prezintă raportul comisiei?

Da, vă mulțumesc, domnul vicepreședinte Vexler. Vă rog, prezentați raportul Comisiei pentru muncă.

Domnul Silviu Vexler (de la tribună):

Bună ziua, domnule președinte!

Vă mulțumesc frumos.

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 632/2019 din 2 decembrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990, în sensul de a aduce reparațiile juste, cuvenite pentru suferințele îndurate de victimele regimului comunist aflate în viață, care, din cauza persecuțiilor politice, vădit nedrepte, au fost grav discriminate social și profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea și restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora și ale familiilor lor, timp de decenii, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere ca și urmașii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist să beneficieze de reparațiile acordate prin Decretul-lege nr. 118/1990.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 26 noiembrie 2019.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Și, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte...

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Silviu Vexler (de la tribună):

O mică eroare materială.

La marginal 4, respectiv alin. (5) al art. 5, sintagma "ori decedat" trebuie înlocuită cu sintagma "ori al celui decedat". Astfel, textul alin. (5) va fi următorul, incluzând formula "al celui".

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

Începem dezbaterile generale.

Grupul PNL, domnul Andrei Daniel Gheorghe.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă vine în completarea legii adoptate anul trecut, care modifică cadrul normativ al Decretului-lege nr. 118/1990, lege pe care noi, Partidul Național Liberal, am inițiat-o și care privește drepturile deținuților politici, ale celor deportați și ale celor persecutați de regimul comunist.

Această adăugare la lege este una profund benefică, deoarece ea vine și îndreaptă o serie de erori nedorite care au scăpat în forma finală a legii adoptate anul trecut, reușind să introducă într-un mod echitabil, cuprinzător și complet moral din perspectiva aplicării legii, toate categoriile de urmași ai celor care au fost închiși de regimul comunist, ai celor care au fost deportați forțat de regimul comunist, ai celor care au opus rezistență armată în Munții Carpați, ori ai altor persoane care au fost persecutate pe criterii politice ori de alt tip în timpul regimului comunist.

Ca atare, este esențial să înțelegem un aspect. Copiii și urmașii celor deținuți politici ori deportați - astăzi, în România, din păcate, nu mai sunt mai mult de 1.500 de deținuți în viață sau mai mult de 17.000 de deportați încă în viață - trebuie să beneficieze de aceste despăgubiri, niște despăgubiri de-a dreptul minore, raportate la bugetul de stat, dar niște despăgubiri morale, chiar dacă vin cu întârziere.

Sunt oameni care s-au născut în anii '50, în condiții deosebit de grele, sunt oameni care au suferit la școală, care au fost dați afară din facultăți, care nu au avut voie să se angajeze și care au fost obligați în timpul regimului comunist să facă munci mai slab calificate decât era pregătirea lor. Sunt oameni care încă de când s-au născut, până la maturitate, până în 1989 au trăit cu stigmatul fricii, cu teama și cu permanenta presiune, inclusiv a organelor de securitate și organelor represive ale regimului totalitar comunist.

Ca atare, este un fapt absolut normal și fericit acela că astăzi avem ocazia să adoptăm această lege, dat fiind faptul că...

Mă bucur că s-a amintit o sintagmă aici, "origine nesănătoasă". Acest cuvânt, această expresie bolșevică trebuie să dispară o dată pentru totdeauna din inventarul nostru, Pentru că această "origine nesănătoasă" a dus la sute de mii de morți, a dus la milioane de victime ale represiunii comuniste în România, indirect ori mai direct, și a dus la discriminarea a mai mult de jumătate din populația României...

 

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, domnule coleg.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

... pentru 40 de ani.

Ca atare, Partidul Național Liberal susține deplin adoptarea acestei legi benefice și morale pe care noi astăzi o avem aici de dezbătut.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Întreb colegii dacă mai sunt doritori, din partea grupurilor, la dezbateri generale?

Da, vă rog, domnule Codreanu, din partea Grupului PMP. Vă rog.

Aveți 3 minute.

Domnul Constantin Codreanu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Această inițiativă legislativă este una dintre mai multe inițiative legislative care completează și modifică Decretul nr. 118/1990.

Fie că vorbim despre proiectul de lege dezbătut și votat anul trecut, fie că vorbim despre cel dezbătut și votat săptămâna trecută, fie că vorbim despre două inițiative legislative ale colegilor parlamentari de la Partidul Mișcarea Populară, toate aceste proiecte au ca punct de pornire atât acte internaționale, cât și acte naționale.

Atunci când vorbim despre cele internaționale, ne referim, de exemplu, la două rezoluții ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - vorbim despre Rezoluția nr. 1096 din 1996 a PCE privind măsurile de eliminare a moștenirii fostelor sisteme totalitare comuniste și vorbim de Rezoluția nr. 1489 din 2006 a PCE privind necesitatea condamnării internaționale a crimelor regimurilor comuniste totalitare.

Atunci când însă ne referim la documente naționale, sunt convins că majoritatea colegilor își aduc aminte de un raport prezentat de la această tribună, pe 18 decembrie 2006, un raport al comisiei prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, atunci când președintele Traian Băsescu a condamnat regimul comunist în România, declarându-l ilegitim și criminal.

Prin urmare, Partidul Mișcarea Populară va vota acest proiect de lege și alte proiecte de lege care completează și modifică Legea-decret nr. 118/1990.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alți doritori? Nu.

Avem nouă amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 9, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 21 avril 2021, 20:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro