Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 29-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociațiile pensionarilor (PL-x 645/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 645/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

La poziția 7, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor; PL-x 645/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea Comisiei juridice.

Doamna deputat Aida Căruceru, vă rog, prezentați raportul comisiei, fără amendamente.

Doamna Aida-Cristina Căruceru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În temeiul dispozițiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Consiliul Economic și Social a transmis un punct de vedere favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ inițiativa legislativă.

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, în sensul ca asociațiile și federațiile pensionarilor să poată primi în folosință, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile sau imobile necesare îndeplinirii scopului pentru care sunt înființate, inclusiv de la autoritățile administrației publice locale.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, în forma prezentată de Senat.

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții?

Doresc colegii să intervină? Nu.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 14:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro