Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 29-06-2020

Ședința Camerei Deputaților din 29 iunie 2020

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (PL-x 306/2019). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 306/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

La poziția 9 avem Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; PL-x 306/2019; procedură de urgență.

Comisia pentru industrii, raport înlocuitor.

Domnul președinte Iancu, vă rog aveți cuvântul.

Domnul Iulian Iancu (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a fost sesizată cu actul normativ menționat.

Are avizul Consiliului Legislativ.

De asemenea, al Consiliului Economic și Social.

Este avizat favorabil și de Consiliul Superior al Magistraturii.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil acest proiect de lege.

Este un proiect de lege care transpune Directiva Uniunii Europene 2436/2015 și care își propune, practic, să reglementeze activitatea OSIM, la nivelul României, la fel ca și activitatea în acest domeniu, respectiv al mărcilor și indicațiilor geografice, la nivelul statelor membre.

În urma dezbaterilor, dezbateri la care a participat întreaga conducere a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, membrii Comisiei pentru industrii și servicii propun plenului, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea raportului.

Avem 84 de amendamente.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 50, intervenții? Nu.

De la 51 la 84?

Rămâne la votul final.

(Domnul deputat Iulian Iancu solicită să ia cuvântul.)

Da, domnule președinte Iancu, vă rog.

Înțeleg că e o chestiune de tehnică legislativă, da?

Domnul Iulian Iancu (de la tribună):

De tehnică legislativă.

Este un termen acolo, care a fost depășit - 31 decembrie 2019. A fost preluat de noi și trecut la 30 iunie 2020, dar deja suntem la 30 iunie. Și, ca atare, se propune 30 septembrie 2020.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Cu această corectură, preluată de stafful tehnic, rămâne la votul final. Caracter organic.