Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 29-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice (Pl-x 108/2018). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 108/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

La poziția 10, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Pl-x 108/2018.

Avem raport comun din partea Comisiei juridice și a Comisiei pentru industrii.

Cine prezintă raportul?

Domnul Iancu sau...

Vă rog.

Doamna Căruceru.

Da, doamna Căruceru.

Doamna Aida-Cristina Căruceru (de la tribună):

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Consiliul Legislativ a avizat negativ.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a avizat negativ.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat negativ.

Guvernul a transmis Parlamentului punct de vedere negativ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cele două comisii sesizate în fond au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate.

Comisia pentru industrii și servicii a examinat inițiativa în ședința din 20 martie 2018.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în ședința din 13 noiembrie 2018.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, întrucât textul inițiativei încalcă art. 135 din Constituția României.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt colegi care doresc să intervină? Nu sunt.

Avem două amendamente respinse.

Întreb dacă se susțin. Nu se susțin.

Avem 9 amendamente admise.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

La articolul unic, intervenții? Nu.

Capitolul II, Secțiunea 1?

Până la 9 dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Rămâne la votul final.

Vă rog, domnul Roman. (Discuții la prezidiu cu domnul deputat Florin-Claudiu Roman.)

Da.

Mulțumesc.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 december 2021, 9:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro