Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 29-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020

14. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval (PL-x 112/2020). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 112/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

La poziția 16, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval; PL-x 112/2020; avem 6 amendamente admise.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi?

Păi, hotărâți-vă, cine?

Da.

Vă rog, prezentați raportul comun.

Domnul Găvrilă Ghilea (de la tribună):

Da.

Proiectul de Lege nr. 112/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval.

În conformitate cu prevederile art. 94 și ale art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate cu dezbaterea și avizarea acestui act normativ, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins ordonanța de urgență în ședința din 9 iunie 2020.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului legal privind completarea Legii nr. 214/2015, a Legii nr. 31/2016, a Legii nr. 229/2017, cu câte o dispoziție conform căreia "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor..." pentru a fi legal posibilă emiterea de hotărâri de Guvern de aprobare a normelor metodologice.

Prin modificarea propusă se va respecta și principiul ierarhiei actelor normative prevăzute la art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au finalizat dezbaterile asupra proiectului de lege în ședința online din data de 26 mai 2020, iar membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au dezbătut proiectul de lege în data de 2 iunie 2020.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, cele două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte din raportul comun depus.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu sunt.

Avem 6 amendamente.

Dacă la titlul legii sunt intervenții?

La articolul unic?

La 3? 4? 5? 6?

Rămâne la votul final. Caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 5:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro