Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 29-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române (PL-x 330/2020). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 330/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

12. Proiectul de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române; PL-x 330/2020.

Raport comun?

Vă rog.

Domnul Leoreanu, raport comun, Comisia pentru administrație și Comisia pentru cultură.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, cu dezbatere și avizare pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române, transmis cu adresa PL-x 330 din 3 iunie 2020.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și alin. (3) din Constituția României.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 27 mai.

Consiliul Legislativ avizează favorabil acest proiect de lege.

Consiliul Economic și Social avizează, de asemenea, favorabil.

Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului asupra oportunității adoptării acestui proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române, în semn de recunoaștere și respect pentru idealurile susținute și sacrificiul făcut. Ceremoniile anuale vor avea loc în data de 2 noiembrie și pot fi marcate de autoritățile centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural-științific. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material sau logistic organizarea și desfășurarea programelor și manifestărilor, în limita fondurilor disponibile.

Potrivit prevederilor art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, examinarea inițiativei legislative a avut loc în ședința online, comună, în data de 29 iunie 2020.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind declararea personajelor istorice Horea, Cloșca și Crișan, drept martiri și eroi ai națiunii române, cu amendamentele admise, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La dezbateri generale?

Vă rog.

Dar vă rog să vă încadrați în timp, să nu fiu obligat să vă tai microfonul.

 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal va susține adoptarea acestui act normativ, care reprezintă un gest de recunoștință la adresa a trei eroi români dintr-un moment deosebit de dificil pentru istoria românilor ardeleni - Vasile Nicola Ursu, supranumit Horea, Ion Oargă, supranumit Cloșca și Marcu Giurgiu, supranumit Crișan - care s-au ridicat împotriva nedreptăților, împotriva abuzurilor și împotriva umilirii constante a românilor de către autoritățile habsburgice, în timpul regimului austriac.

La 1784, începând cu 2-4 noiembrie, în urma tuturor refuzurilor primite și a întârzierii ținerii unor promisiuni pe care însuși Împăratul Iosif al II-lea, cu care Horea s-a întâlnit personal, și le asumase în vederea ridicării românilor din statutul lor de tolerați și acordării unor drepturi religioase fundamentale, a pornit această răscoală din Transilvania.

Celălalt motiv important, pe lângă cel național, l-a reprezentat motivul social, mai precis iobăgia în care trăiau atât țăranii români, cât și țăranii de alte origini, chiar țăranii unguri și sași.

Și, totodată, această revoltă a reprezentat și un strigăt în privința a ceea ce a însemnat identitatea românească, în plină formare în Transilvania, dar și un mesaj de luptă împotriva nedreptăților sociale, împotriva umilinței și a iobăgiei.

Din păcate, după cum știm, deși inițial la Brad și Râmeț revoluționarii au reușit câteva victorii, după înfrângerea la Mihăileni, are loc prinderea lor, prin trădare, în iarna lui 1785, și apoi execuția lor, fiind trași pe roată...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

... Horea și Cloșca...

Domnul Florin Iordache:

În dreapta, tocmai aveți un cronometru.

 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

... la Alba Iulia, și Crișan...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

... s-a spânzurat.

Vă mulțumesc și eu.

Susținem acest act și susținem păstrarea valorilor românești, oriunde.

 

Domnul Florin Iordache:

Susțineți să respectați și Regulamentul!

Mulțumesc.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Îl respect, domnule Iordache!

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă rog...

 

Domnul Andrei Daniel Gheorghe (de la tribună):

Cu mare bucurie!

Domnul Florin Iordache:

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

La art. 1? 2? 3?

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 december 2021, 8:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro