Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.67/06-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
06-12-2021 (joint)
06-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 29-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2020

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului (PL-x 311/2020). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 311/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; PL-x 311/2020; caracter ordinar; procedură de urgență.

Dacă inițiatorul dorește să intervină?

Domnule Roman, vă rog.

Și apoi raport comun, Comisia pentru administrație și Comisia pentru mediu.

Vă rog, domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Foarte pe scurt. Din cauza unei norme neclare, a unei legi incomplet definite, ne-am trezit că mai mulți fermieri din țară au ajuns să fie posesori de dosare penale, întrucât cei care au făcut aceste controale au interpretat în mod diferit terminologia de depozitare în spații închise a sacilor de îngrășăminte și a pesticidelor.

Prezentul proiect de lege vine să lămurească aceste neclarități din legea existentă.

Practic, fermierii vor fi obligați să respecte condițiile de depozitare stabilite prin fișa producătorului și, practic, vor fi exonerați de alte răspunderi decât aceea de a respecta ceea ce scrie în fișa producătorului.

Această lege va da posibilitatea sutelor de fermieri cărora li s-au întocmit dosare penale să meargă în fața celor care le-au deschis, să-și susțină nevinovăția și buna-credință.

Cred că fermierii ar trebui aplaudați și susținuți, nu umpluți de dosare penale din cauza unei legi neclare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Raport comun, Comisia pentru administrație și Comisia pentru mediu?

Cine prezintă?

Vă rog.

Da, domnul Simion.

Vă rog, domnule vicepreședinte.

Domnul Lucian-Eduard Simion (de la tribună):

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege

Consiliul Economic și Social avizează favorabil.

Consiliul Legislativ avizează favorabil.

Guvernul susține acest proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005.

Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează instituirea obligativității stocării îngrășămintelor, conform fișei cu date de securitate emise de producător, precum și sancționarea nerespectării acestor indicații de stocare, ca fiind contravenție. Totodată, se prevede și eliminarea sintagmei "temporar", dat fiind faptul că acțiunea de stocare este una temporară și nu este definită în cuprinsul legii ca având o durată determinată.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți și au votat "pentru".

Comisia pentru mediu - la fel.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Întreb dacă sunt colegi care doresc să intervină la dezbateri generale? Nu.

În aceste condiții, rămâne la votul final; caracter ordinar; raport fără amendamente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 8 december 2021, 8:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro