Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 29-06-2020

Ședința Camerei Deputaților din 29 iunie 2020

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 646/2019). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 646/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

La poziția 33 avem Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 646/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Comisia pentru buget, domnul președinte Lazăr. Vă dau eu raportul. PL-x 646/2019.

Vă rog, domnule președinte. Până plecați la Curtea de Conturi, vă rog, fiți vigilent! Vă rog. Acesta-i raportul.

La dezbateri, domnule Năsui, vă dau cuvântul.

Domnul Sorin Lazăr (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba...

Domnul Florin Iordache:

Domnule Năsui, numai puțin! Să prezinte raportul președintele comisiei și vă dau cuvântul, am spus!

Domnul Lazăr prezintă raportul și vă dau cuvântul.

Domnule Lazăr, vă rog.

Domnul Sorin Lazăr (de la tribună):

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 227/2019 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât operatorii economici - persoane fizice și persoane juridice, plătitori de impozit pe profit, impozit pe veniturile microîntreprinderilor sau impozit pe venit, după caz, să aibă dreptul să deducă din impozitul datorat contravaloarea caselor de marcat electronice fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din data de 29 iunie 2020.

În urma dezbaterii proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți online au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă rog, faceți legătura cu domnul deputat Năsui, la dezbateri generale. Sunteți și inițiator, vă rog, domnule deputat, aveți două minute.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (prin audioconferință):

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de încă un proiect care ajută mediul de afaceri din România. După proiectul care a debirocratizat procesul de înființare de firme noi, blocat acum la promulgare, și proiectul de desființare a birocrației inutile, pentru declararea beneficiarului real, care e, de asemenea, la promulgare, acum avem un proiect care ajută mediul de afaceri să facă față mai bine schimbărilor mult prea dese de legislație fiscală, care au determinat firmele să-și tot schimbe casele de marcat. O dată la câțiva ani, Ministerul Finanțelor cere tuturor firmelor să-și schimbe casele de marcat. Lucrul acesta a creat în anii precedenți durere destul de mare în mediul privat și chiar un haos destul de mare.

Prin urmare, ce propunem noi acum este să ușurăm această povară, prin a face cheltuiala pentru case de marcat deductibilă efectiv din impozitul datorat, adică să fie un credit fiscal, nu doar deductibil din baza impozabilă.

Dacă mai țineți minte, în 2015, Guvernul a pretins că schimbă casele de marcat cu unele noi, pentru că sunt mai bune și economice. Noi nu credem că este treaba statului să spună mediului privat cum trebuie să-și gestioneze afacerile, cum să fie profitabile, ce e bine și ce e rău. De altfel, statul nu prea reușește să aibă întreprinderi multe pe profit, chiar are problema aceasta, deci nu ar trebui să o facă, să dea astfel de sfaturi, mai ales cu obligativitate de lege, în mediul privat.

Singurii care au câștigat de pe urma tuturor acestor schimbări sunt cei care comercializau aceste case de marcat. Nici măcar bugetul de stat nu s-a bucurat de o colectare mai eficientă a impozitelor, pentru că am văzut apoi că gradul de conformare și de colectare a rămas aproximativ același. Și, atunci, noi ce facem prin acest proiect este să spunem că, dacă tot statul ocazionează aceste costuri și forțează întreprinderile private să-și tot schimbe casele de marcat, măcar s-o facă pe cheltuiala proprie, să nu mai chinuie mediul de afaceri cu aceste costuri.

Mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină?

Dacă nu mai sunt, avem două amendamente admise.

Dacă la titlul legii, intervenții? Nu.

Articolul 1?

Articolul 25?

Articolul 53?

Până la poziția 12, la corecturi de tehnică legislativă, dacă sunt intervenții? Nu.

Rămâne la votul final; are caracter ordinar.