Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 24, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.75/17-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 24-06-2020 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 24, 2020

  1. Numirea președintelui - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Ședința a început la ora 14.43.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului, și domnul Ion-Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, asistați de domnul Mario-Ovidiu Oprea, secretar al Senatului, și domnul Dragoș Gabriel Zisopol, secretar al Camerei Deputaților.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:

Haideți să începem!

Ca să citez un hâtru de aici, de lângă mine: mai răsfirați puțin.

Declar deschisă ședința comună de astăzi a Camerei și Senatului.

Din totalul de 465 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența, până în momentul de față, 324 de colegi.

Ordinea de zi și programul de lucru, precum și forma desfășurării pentru ședința comună au fost stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afișate pe site-urile celor două Camere.

Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinii de zi.

Stimați colegi,

După cum știți, astăzi o să avem mai multe proceduri de vot - vot secret cu buletine. Votul se va exercita pe grupuri parlamentare, în ordine descrescătoare, după următorul program. Cel afișat și distribuit a fost cu primul vot, deputați și senatori neafiliați, la ora 14.15. Programul a fost decalat cu 45 de minute, deci față de ora anunțată inițial, 14.15, începem votul practic la ora 15.00. Cel puțin așa ne propunem în momentul de față.

Vom începe cu senatorii neafiliați și, din 5 în 5 minute, următorul grup este Grupul PMP de la Camera Deputaților, următorul grup - minoritățile naționale Camera Deputaților, următorul grup - UDMR, următorul - PRO Europa Camera Deputaților, USR, PNL și, în final, Grupurile parlamentare PSD.

În sală vor fi prezenți, cu precădere, chestorii care înmânează buletinele de vot și secretarul care consemnează prezența parlamentarilor la vot.

Cu aceste precizări, intrăm în ordinea de zi, stimați colegi.

Primul punct al ordinii de zi, numirea președintelui - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Avizul comun al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere, Comisiei pentru politică economică a Camerei Deputaților și Comisiei economice a Senatului a fost distribuit și afișat.

Din partea celor două comisii avem raportor prezent pentru prezentarea avizului comun? Cameră, Senat? Comisia de buget, cea economică, v-ați hotărât cine prezintă raportul?

Colegii raportori s-au răsfirat prea tare. Îi rugăm să se adune.

Domnule Zisopol, vă rog, pentru prezentarea primului aviz.

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

... (Neinteligibil.)... cu modificările și completările ulterioare, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, împreună cu Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, întrunite în ședință comună în data de 23 iunie 2020, au procedat la audierea candidatului înscris pentru ocuparea funcției de președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisia domnului Badea Leonardo. Numirea noului președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară se va face pe durata rămasă a mandatului început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr.37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.965 din 14 noiembrie 2018.

Potrivit reglementărilor art.52 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, ședința reunită a celor patru comisii s-a desfășurat prin mijloace electronice, candidatul fiind prezent în sala de ședințe a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Membrii celor patru comisii au luat act de faptul că domnul Marcu Nicu, unicul candidat, a depus declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la art.9 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de începerea audierii, membrii celor patru comisii au aprobat cu majoritate de voturi, 52 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă, procedura de lucru, respectiv timpul alocat pentru susținerea candidaturii și pentru adresarea întrebărilor de către membrii celor patru comisii, precum și timpul alocat răspunsurilor la întrebări. Candidatul și-a prezentat activitatea, competențele profesionale și a răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii.

În aplicarea dispozițiilor art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii candidaților... mai sus menționați în vederea numirii domnului Marcu Nicu în funcția de președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

În ședință comună, votul deputaților și senatorilor a fost deschis, fiind exprimat atât de cei prezenți la sediul Parlamentului României, cât și prin mijloace electronice.

În urma audierii și a votului exprimat, membrii celor patru comisii au hotărât cu majoritate de voturi, 51 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și o abținere, să propună plenului Camerelor reunite numirea domnului Marcu Nicu în funcția de președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

Vă mulțumesc.

Aveți anexat și CV-ul candidatului.

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:

Mulțumesc domnului Zisopol.

Stimați colegi, potrivit art.99 din Regulamentul comun, votul pentru numire este secret și se exprimă prin buletine de vot.

  ................................................
 

PAUZĂ

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:

Da, vă rog.

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Domnilor președinți,

Stimați invitați,

Doamnelor și domnilor,

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea președintelui - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

În temeiul prevederilor art.44 alin.(4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret, cu buletine de vot, cu privire la numirea președintelui - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și au constatat următoarele:

  • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
  • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 366;
  • numărul total de voturi exprimate - 360;
  • numărul de voturi anulate - niciunul;
  • numărul total de voturi valabil exprimate - 360, din care:
    • voturi pentru - 340;
    • voturi contra - 20.

Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 366, din care 340 au votat pentru numire, Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea domnului Marcu Nicu în funcția de președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 18:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro