Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 25-08-2020

Ședința Camerei Deputaților din 25 august 2020 (sesiune extraordinară)

16. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind statutul personalului feroviar (PL-x 37/2017) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 456/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al parchetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara (PL-x 478/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 170/2020) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (PL-x 461/2019) (adoptată în procedură de drept comun);
- Legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 64/2019) (adoptată în procedură de drept comun).
 

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Și vă informez că, potrivit Legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, pentru următoarele legi se poate sesiza Curtea.

  1. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; PL-x 485/2019; procedură de drept comun;

  2. Legea privind statutul personalului feroviar; PL-x 37/2017; procedură de drept comun;

  3. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; PL-x 456/2020; procedură de drept comun;

  4. Legea privind transferul, cu titlu gratuit, al parchetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al municipiului Timișoara; PL-x 478/2020; procedură de drept comun;

  5. Legea pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; PL-x 170/2020; procedură de drept comun;

  6. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare; PL-x 461/2019; procedură de drept comun;

  7. Legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 64/2019; procedură de drept comun.

Termenele sunt: 5 zile în procedura de drept comun și...

Avem numai procedură de drept comun.

Erau două zile, în procedura de urgență.

Cu acestea...

Vă mulțumesc.

Declar ședința închisă.

Și vă rog să profitați de aceste zile, până la începerea noii sesiuni, să citiți Regulamentul, că vă ajută.

Vă mulțumesc.

 

Ședința s-a încheiat la ora 16,53.