Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 06-02-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 1996

  1. Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 6-8 februarie l996.

Ședința începe la ora 8,50.

Lucrările sunt conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna Viorica Afrăsinei și domnul Alexandru Hamar-Kónya, secretari.

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Vă anunț că din totalul celor 341 de deputați și-au înregistrat prezența 233, 108 sunt abenți, dintre care 11 participă la diverse acțiuni parlamentare.

Cvorumul, prevăzut de articolul 128 din Regulament, este întrunit.

Pentru început, vă informez că aseara a avut loc prima ședință a Biroul permanent cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, în cadrul căreia au fost analizate unele propuneri privind strategia legislativă a Camerei Deputaților în sesiunea februarie-iunie 1996.

S-a convenit ca pentru început să se acorde prioritate dezbaterii și adoptării proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.69/1991 și a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.

După adoptarea acestor proiecte de lege, cele două Camere urmează să ia în discuție proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 1996 și proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996.

In legătură cu proiectele de legi privind alegerile locale și administrația publică locală se recomandă ca amendamentele la aceste proiecte să fie depuse în cursul zilei de astăzi, pentru a da posibilitate comisiilor ca în ședințele de astăzi și mâine - dacă veți accepta programul pe care-l propunem - să le examineze și să elaboreze rapoartele, urmând ca dezbaterile asupra acestor proiecte să înceapă în ziua de marți, 13 februarie. În aceste două zile se recomandă să aibă loc și ședințele comisiilor de mediere la următoarele proiecte de legi: proiectul de Lege privind statutul deputaților și senatorilor, proiectul de Lege privind protecția concurenței, proiectul Legii codului silvic.

Să-mi dați voie să vă reamintesc componența comisiilor de mediere: la Propunerea legislativă privind Statutul deputaților și senatorilor: Știrbu Aurel, Ana Gheorghe, Stoica Emil, Ivănescu Paula, Lepșa Sorin, Pop Ioan, Madaras Lázár; la proiectul de Lege privind protecția concurenței: Albu Alexandru, Munteanu Viorel, Cristea Gheorghe, Bud Nicolae, Birtalan Ákos, Vosganian Varujan, Avramescu Constantin; la proiectul Legii codului silvic: Costin Anatolie, Lazăr Nicolai, Chiriac Mihai, Protopopescu Cornel, Dărămuș Nicolae Octavian, Ghișe Ioan, Babiaș Iohan-Peter.

Biroul permanent a luat în discuție cererea Comisiei juridice, de disciplină și imunități de a fi sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.69/1991 și cererea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic de a fi sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale și a decis respingerea acestora, menținând sesizările inițiale.

Potrivit prevederilor articolului 59 alineatul 2, din Regulamentul Camerei, în caz de refuz din partea Biroului permanent, Camera hotărește prin vot. Deci, iată, rațiunea a fost următoarea: în primul rând, vă rog să fiți de acord că experiențele noastre cu raporte comune ale unor comisii sesizate în fond au creat de obicei foarte multe probleme. Vă rog să vă aduceți aminte toate experiențele de acest gen. De aceea, hotărârea de principiu a Biroului permanent a fost de a nu mai accepta rapoarte comune din partea unor comisii, raportul se face de către o singură comisie, dar, bineînțeles, celelalte comisii trebuie să-și realizeze avizele, în mod firesc.

Acum, practic, avem cele două legi, deci, Legea administrației locale și Legea alegerilor. Este normal, Comisia juridică se se ocupe serios de Legea alegerilor locale, iar Comisia pentru administrație publică să se ocupe de Legea administrației publice, cu posibilitatea, bineînțeles, ca observațiile respective, dacă sunt observații și din alte comisii, ele să fie transferate prin colegii de partid la comisiile respective.

Domnul Mircea Mihai Munteanu: (din sală)

Ele se cam întrepătrund...

Domnul Adrian Năstase:

E adevărat, dar, altfel, vă rog să observați, în loc ca fiecare dintre comisii să se ocupe serios de proiectul său de lege, s-ar ocupa amândouă comisiile de amândouă proiecte de lege, ceea ce, evident că ar crea anumite distorsiuni. Și vă rog să observați încă un lucru: dacă intervalul de timp ar fi mai lung, poate n-ar fi atâtea probleme, dar trebuie să rezolvăm aceste chestiuni foarte rapid, în această săptămână. De aceea, v-aș ruga să acceptați punctul de vedere al Biroului permanent. Eu voi supune votului cele două cereri, dar v-aș ruga să acceptați, totuși, punctul de vedere al Biroului permanent, pentru motivele pe care vi le-am prezentat.

Supun votului cererea Comisiei juridice de a fi sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii administrației publice locale. Cine este pentru? 3 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră cererea Comisiei pentru administrație publică de a fi sesizată în fond cu proiectul de Lege de modificare și completarea Legii nr. 70 privind alegerile locale. Cine este pentru? 30 de voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Vă mulțumesc.

In continuare, urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru ale Camerei pentru perioada 6-8 februarie.

Eu v-aș ruga să începem cu programul de lucru, pentru că în funcție de program putem să ne dăm seama ce putem realiza și în ceea ce privește ordinea de zi. Deci, vă rog să observați modificarea din program, în sensul că se propune ca și ziua de mâine să fie destinată tot activițăților în comisii, ținând seama de prioritățile pe care le-am decis.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului programul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O abținere. Cu o abținere programul de lucru a fost aprobat.

Ordinea de zi înseamnă că practic trebuie s-o judecăm doar pentru cele patru ore pe care le avem de lucru în plen, joi. Dacă sunt observații? Dacă nu...

Da, vă rog. Domnul deputat Ciurtin. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Costică Ciurtin:

Domnule președinte, o rugăminte aș avea doar. Dat fiind faptul că și în sesiunea trecută, chiar în ultima zi a fost proiectat a dezbate în ședință un proiect de lege care nu necesită decât aproximativ o oră, deci, Propunerea legislativă privind repunerea în drepturi a locuitorilor Munților Apuseni, de pe locul 11 să o trecem pe locul 5. Motivația este dublă. In primul rând, faptul că ea a fost tergiversată aproape doi ani de zile, deci, nu a fost luată în dezbatere această propunere legislativă și, în al doilea rând, am satisface măcar o parte din cerințele cu care locuitorii Munților Apuseni se frământă astăzi, dată fiind situația grea în care se află după inundațiile din decembrie.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Ați apucat să luați legătura cu domnul vicepreședinte Gavra?

Domnul Costică Ciurtin: (din sală)

Nu, n-am luat....

Domnul Adrian Năstase:

Pentru că ar fi fost util. Dânsul a ridicat exact această chestiune la Biroul permanent și pe baza discuțiilor și a acestei solicitări, proiectul de lege a fost trecut de pe punctul 15 pe punctul 11. Dar este greu să introducem un proiect nou de lege înaintea unui proiect de lege care este în dezbatere sau care era pe ordinea de zi.

S-a luat stenograma și s-a văzut exact cum s-a desfășurat ultima ședință și pe această bază s-a făcut propunerea.

Domnul Gavra vă poate da toate amănuntele privind discuția care a avut loc și cu modificarea respectivă.

Domnul Costică Ciurtin: ( din sală)

Cel puțin pe locul 8 atunci, pentru că 7 este continuarea dezbaterilor...

Domnul Adrian Năstase:

Este adevărat, însă vă rog să vedeți ordinea de zi de data trecută și o să vedeți că aceasta era succesiunea chiar de atunci. Dar, pentru că nu a existat cvorum, aceste puncte nu au fost discutate. Vă mulțumesc.

Altă observație? Vă rog. Domnul Rădulescu-Zoner.

Domnul Șerban Constantin Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă vă aduceți aminte, în ultima sau penultima zi a sesiunii trecute s-au votat aproape toate articolele Legii privind arhivele naționale. Au rămas două. La propunerea domnului președinte al Grupului parlamentar PDSR, a domnului vicepreședinte Dan Marțian, s-a aprobat să fie retrimise la comisie, comisia s-a întrunit, s-a ajuns la un acord și ar urma ca doar în câteva minute aceste două articole să fie votate și votată legea în ansamblu, și s-a încheiat. Și, deci, aș propune ca în aceste câteva ore pe care le avem, cum credeți dumneavoastră, pe ce punct credeți dumneavoastră să fie inclusă și această lege. E vorba de două articole, comisia a căzut de acord. Totul este rezolvat. Deci, e nevoie de un vot.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Am reținut.

Proiectul acesta este la punctul 7, dar am putea eventual să-l punem, dacă aceasta este situația, după punctul 4. Sigur, nu este o diferență foarte mare și celelalte sunt tot în dezbatere, în continuare, dar ținând seama de aspectul care a fost menționat, poate să punem punctul 7 înainte de punctul 5. Da?

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 5 abțineri. Cu 5 abțineri, propunerea a fost acceptată.

Mai aveți o propunere. Da, vă rog. Vă rog să țineți seama că avem 4 ore de lucru joi, da? Vă rog.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihai Mircea Munteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

De fapt, eu vroiam să vă pun o întrebare dumneavoastră, în calitate de conducător al Biroului nostru permanent, în sensul că pentru Ordonanța nr. 25, la care Senatul și Camera Deputaților au susținut niște puncte de vedere diferite în legătură cu raportul comisiei de mediere, dacă se intenționează, probabil săptămâna viitoare, să aibă loc reunirea celor două Camere, în vederea definitivării punctului de vedere asupra acestei Ordonanțe, dacă în programul pe care îl aveți în vedere apropo de strategia noastră legislativă se are această intenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Noi va trebui să organizăm, probabil în această săptămână, o ședință a celor două Birouri permanente. Aceste probleme vor putea fi discutate de către cele două Birouri permanente și, în funcție de decizia la acest nivel, se va decide agenda pentru ședințele reunite. Sunt mai multe probleme care vor trebui să fie pe ordinea de zi a acestor ședințe.

Domnule Ciurtin, acceptați punctul de vedere pe care vi l-am prezentat, cu explicațiile respective, sau doriți un vot asupra propunerii dumneavoastră?

Domnul Costică Ciurtin: (din sală)

Prin vot.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, dumneavoastră cereți ca punctul 11 să fie adus pe locul 5.

Supun la vot propunerea domnului Ciurtin. Cine este pentru? Vă rog să numărați. 33 de voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare. Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat... Nu v-am recunoscut. Vă rog să mă iertați. Domnul Madaras, cu mustață!

Domnul Lázár Madaras:

Mulțumesc, domnule președinte.

In legătură cu ordinea de zi pe această săptămână, deși propunerea mea va apărea că nu e legată direct de ea, vă rog să aveți puțină răbdare să vă explic ce propunere am. Este legată de ordinea de discutare a modificării legilor nr. 69 și, respectiv, nr.70. Am înțeles de la colegii care fac parte din Biroul permanent...

Domnul Adrian Năstase:

Este corectă observația dumneavoastră, o s-o discutăm astăzi la Biroul permanent...

Domnul Lázár Madaras:

...că acolo ar exista intenția ca să se discute întâi Legea nr. 70, pentru că există raportul făcut, și, de abia, după aceea Legea nr.69, pentru care încă nu există raportul făcut.

Doresc să atrag atenția că este imposibil de discutat în această ordine, întrucât Legea nr. 70 reglementează alegerea unor organe care sunt cuprinse în Legea nr. 69 și, în concluzie, nu este posibil de inversat ordinea discutării, ci în mod firesc, întâi se va discuta Legea nr. 69, ceea ce înseamnă că trebuie să operăm eventual modificări în programul acestei săptămâni și cred că ar fi util ca comisia noastrăsesizată în fond la Legea nr. 69, eventual să obțină permisiunea de a lucra și joi, în așa fel încât să putem avea raportul gata pentru începutul săptămânii viitoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Este corectă observația dumneavoastră, domnule deputat, și într-adevăr, Legea alegerilor locale nu va putea fi discutată în mod corect decât după definitivarea Legii administrației locale. Și, de aceea, rog comisiile să-și organizeze activitatea astfel încât să reușească prezentarea pentru începutul săptămânii viitoare a raportului la această lege, ca să putem începe dezbaterea marți cu această lege.

De asemenea, dacă va fi necesar, sigur, vom putea accepta ca această comisie să lucreze și joi pentru definitivarea raportului, dacă dânșii ne vor cere acest lucru joi dimineață. Deci, dacă va fi nevoie, dar vă rog să ne comunicați în timp util dacă va fi nevoie de acest răgaz suplimentar.

De altfel, și punctul de vedere al Departamentului Administrației Locale a fost acela și el ne-a fost comunicat, de asemenea, în cursul dimineții, și vă rog să observați că, într-adevăr, este nevoie de această succesiune în dezbatere. Deci, pentru Legea administrației locale este sesizată în fond Comisia pentru administrația locală. Comisia aceasta va trebui să acorde o atenție deosebită în aceste zile definitivării raportului.

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. In unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 3:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro