Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 06-02-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 1996

2. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Cameră și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

O moțiune de ordine, înainte.

Doamna Agata Maria Iliescu:

Doamnelor și domnilor,

Am bucuria, ca plină de respect, să-i urez astăzi unuia din cei mai echilibrați și mai demni și mai curați oameni politici din România post-revoluționară, domnului academician Gabriel Țepelea, "LA MULȚI ANI!" pentru împlinirea vârstei de 80 de ani.(Aplauze).

Domnul Adrian Năstase:

"La mulți ani!" din partea tuturor colegilor pentru domnul academician Țepelea. Îi dorim succese, sănătate, bucurii în continuare și aceeași înțelepciune cu care ne-a obișnuit și care ne-a impus în desfășurarea colaborărilor politice. (Aplauze).

Informare cu privire la inițiativele înregistrate la Cameră și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind Legea siguranței naționale. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Propunerea legislativă privind Legea răspunderii ministeriale. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

3. Propunerea legislativă privind Legea funcționarului public. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială.

4. Propunerea legislativă privind Legea pentru organizarea judecătorească. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate în vederea avizării următoarele comisii: în fond - Comisia juridică,de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

5. Propunerea legislativă privind Legea Curții Supreme de Justiție. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz -Comisia pentru muncă și protecție socială.

6. Propunerea legislativă privind Legea justiției militare. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

7. Propunerea legislativă privind Legea organizării cooperației. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8. Propunerea legislativă privind Legea poliției naționale.Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunitați.

9. Propunerea legislativă privind Legea jandarmeriei. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

10. Propunerea legislativă privind Legea penitenciarelor. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie.

11. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de medic veterinar. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

12. Propunerea legislativă privind Legea sanitar-veterinară. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

13. Propunerea legislativă privind Legea de organizare a Guvernului. Cu această propunere legislativă se propune a fi sesizate, în vederea avizării, următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități;

l4. Propunerea legislativă privind Codul Administrativ al României. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru aviz - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Toate aceste propuneri legislative au fost inițiate de Grupul parlamentar PL’93 și PAC.

15. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Chibed din județul Mureș, inițiată de domnul deputat Nemeth Ioan.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

16. Propunerea legislativă privind Legea salarizării, inițiată de domnul deputat Ion Rațiu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

17. Proiectul de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995, adoptat de Senat în ședința din ziua de 19 decembrie 1995.

Cu acest poroiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

18. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Râmești-Beica din județul Vâlcea, inițiată de un număr de 6 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.70/91 privind alegerile locale, adoptat de Senat în ședința din ziua de 20 decembrie 1995.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond- Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

20. Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părții române, semnat la 8 iulie 1991 și ratificat prin Legea nr.4/24 ianuarie 1992, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru politică externă. Comisia juridică, de disciplină și imunități.

21. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Gura Padinii, județul Olt, inițiată de domnul deputat Simion Bagdasar.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

22. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Bălănești, județul Olt, inițiată de domnul deputat Simion Bagdasar.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

23. Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Vișina Nouă, județul Olt, inițiată de domnul deputat Simion Bagdasar.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

24. Propunerea legislativă privind înființarea unor noi județe, inițiată de un număr de 17 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii; în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

25. Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Radomirești din județul Olt, inițiată de domnul deputat Simion Bagdasar.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică , amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

26. Proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

27. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în, fond, urmănd a elabora un raport comun - Comisia pentru muncă, protecție socială, problemele șomajului a Senatului și Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară, servicii specifice, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

28. Propunerea legislativă privind sprijinirea de la bugetul de stat a salarizării angajaților cultelor religioase recunoscute în România, inițiată de domnul deputat Emil Roman.

Cu această propunere lgislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

29. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Mongoliei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 noiembrie 1995, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

30. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Tunis, la 16 octombrie 1995, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Au mai fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1) Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/96 privind calificarea noțiunii de producție proprie în aplicarea regimului vamal aferent investițiilor străine , primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/96 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și anularea timbrelor mobile, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități .

3) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/96 privind actualizarea taxelor de avizare și întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică ,de disciplină și imunități.

4) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/96 privind modificarea și completarea Legii nr.32/91 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/96 privind executarea creanțelor bugetare, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică de disciplină și imunități.

6) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/96 privind completarea și modificarea sistemului de finanțare a cheltuielilor necesare tipăririi și difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget finanțe și bănci; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

7) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/96 privind compensarea creanțelor și angajamentelor la fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii; în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

8) Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/96 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților sportive, finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la buget, precum și sistemului de salarizare a personalului din aceste unități, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii; în fond - Comisia pentru buget-finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Aceste proiecte de lege vor fi examinate cu prioritate, în conformitate cu prevederile alineatului 2 al articolului 2 din Legea 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Stimați colegi, îmi cer scuze că v-am reținut foarte mult cu lectura acestor pagini, dar, după cum știți, există obligația de a se prezenta inițiativele, deci de a se face o informare cu privire la inițiativele legislative în plenul Camerei.

Pe de altă parte, ați observat, sunt aproape 40 de inițiative legislative, un entuziasm extraordinar, care este demn de o nouă legislatură.

Stimați colegi, așa cum ați acceptat, în continuare activitatea noastră se va desfășura în comisii.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 22 avril 2021, 3:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro