Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 13-10-2020

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2020

30. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafured, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev (PL-x 487/2020) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 487/2020

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

5. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafured, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev; PL-x 487/2020. Este un raport fără amendamente.

Din partea Comisiei pentru mediu, prezentarea raportului.

Vă rog.

Domnul Claudiu-Augustin Ilișanu (de la tribună):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.

Astfel, se are în vedere aplicarea de politici care au ca scop reducerea efectelor schimbărilor climatice în toate sectoarele relevante la Convenție, politici care au ca scop adaptarea la schimbările climatice prin promovarea cercetării și cooperării științifice, integrării trans-sectoriale, cooperării transnaționale, creșterii nivelului de conștientizare, participării publicului și cooperării tuturor părților interesate.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, nr. 852/24 august 2020.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în ședința online din 15 septembrie 2020.

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au fost prezenți la dezbatere 14 deputați.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a fost prezent domnul Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Conform dispozițiilor art. 75 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nefiind amendamente, proiectul rămâne pentru votul final.