Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.116/26-10-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 13-10-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 13, 2020

30. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafured, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev (PL-x 487/2020) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 487/2020

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

5. Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafured, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev; PL-x 487/2020. Este un raport fără amendamente.

Din partea Comisiei pentru mediu, prezentarea raportului.

Vă rog.

Domnul Claudiu-Augustin Ilișanu (de la tribună):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003.

Astfel, se are în vedere aplicarea de politici care au ca scop reducerea efectelor schimbărilor climatice în toate sectoarele relevante la Convenție, politici care au ca scop adaptarea la schimbările climatice prin promovarea cercetării și cooperării științifice, integrării trans-sectoriale, cooperării transnaționale, creșterii nivelului de conștientizare, participării publicului și cooperării tuturor părților interesate.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, nr. 852/24 august 2020.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în ședința online din 15 septembrie 2020.

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic au fost prezenți la dezbatere 14 deputați.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a fost prezent domnul Iulian Octavian Stana, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Conform dispozițiilor art. 75 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 112 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nefiind amendamente, proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 16:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro