Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-11-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 03-11-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2020

13. Dezbaterea Propunerii legislative privind munca în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 291/2020) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 291/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

23. Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim; Pl-x 291/2020.

Dacă inițiatorul dorește să intervină? Nu.

Din partea Comisiei pentru muncă și a Comisiei pentru transporturi?

Vă rog.

Domnul Benedek Zacharie.

Prezentați raportul?

 

Domnul Benedek Zacharie (din sală):

Da.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Propunerii legislative privind munca în domeniul pescuitului maritim.

În temeiul art. 94 și art. 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, prin adresa Pl-x 291/2020 din 20 mai 2020.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei Uniunii Europene nr. 2017/159.

Principalele modificări constau în instituirea de măsuri pentru asigurarea îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă și protejarea sănătății și securității pescarilor la bordul navelor de pescuit, din perspectiva alinierii la normele și exigențele europene în domeniu, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin României, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 12 mai 2020.

La întocmirea raportului comun, cele două comisii au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social, avizul negativ al Comisiei pentru sănătate și familie, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut propunerea legislativă în ședința din 19 octombrie 2020.

La lucrările comisiei au participat toți cei 23 de membri ai comisiei.

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au dezbătut propunerea legislativă în ședința din 27 octombrie 2020.

La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de prezență.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea cu amendamente a propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Avem 69 de amendamente admise.

La titlul legii dacă sunt intervenții?

De la 2 la 69, intervenții? Nu.

Avem 4 anexe.

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3 și Anexa 4?

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 14:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro