Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/13-11-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 03-11-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2020

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect (PL-x 423/2020; rămas pentru votul final ).
 
see bill no. 423/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

La poziția 5, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect; PL-x 423/2020.

Doamnă președinte a Comisiei pentru administrație, vă rog să prezentați raportul.

Doamna Angelica Fădor (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență.

Camera Deputaților este Cameră Decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, al Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport și al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Comisia a examinat proiectul de lege în ședința online din data de 12 octombrie 2020, iar în urma examinării membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu un amendament admis prezentat în anexă.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor la dezbateri generale? Nu sunt.

Avem 4 amendamente admise.

Dacă la titlul legii, intervenții? Nu.

De la 2 la 4 intervenții?

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 13 april 2021, 14:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro