Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 17-11-2020

Ședința Camerei Deputaților din 17 noiembrie 2020

11. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 70/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță).
 
consultă fișa PHC nr. 70/2020

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

Validarea, hai să facem validarea, da.

Ne întoarcem la validare.

Prezentarea raportului comisiei și proiectul de hotărâre. (Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat; PHCD 70/2020)

Îți dau eu raportul, Gabi.

Uite-l aici!

Acesta este!

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Prezint raportul Comisiei de validare privind validarea unui mandat de deputat.

Comisia de validare a luat cunoștință de faptul că a devenit vacant un loc de deputat, ca urmare a încetării calității de deputat a domnului Vlad Sergiu Cosmin, ales la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripția electorală nr. 2 Arad, pe lista Partidului Uniunea Salvați România.

Potrivit art. 229 din Regulamentul Camerei Deputaților, locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor pe lista partidului, dacă până la data validării mandatului partidul politic pentru care a candidat confirmă în scris că aparține acestuia.

Asupra legalității alegerii supleantului, Comisia de validare va prezenta Camerei Deputaților un raport.

Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatului și având în vedere lista supleanților, comunicată Comisiei de validare de către Biroul Electoral Central, și adresa Partidului Uniunea Salvați România, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ocuparea locului de deputat declarat vacant și propune validarea mandatului de deputat pentru domnul Sfărăilă Dan Mihai, candidat pe lista Partidului Uniunea Salvați România.

Prezentul raport a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat prevăzut în prezentul raport, precum și a hotărârii anexate. Hotărâre care stipulează în articolul unic același lucru, că se validează mandatul de deputat al domnului Sfărăilă Dan Mihai.

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Obiecții? Nu sunt nici la titlu, preambul sau articol unic.

Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra acestui proiect de hotărâre.

Să înceapă votul, vă rog.

(Vot electronic la distanță.)

Domnul Corneliu-Florin Buicu (de la tribună):

Florin Buicu, Grupul PSD, pentru.

Doamna Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher (de la tribună):

Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, pentru.

Domnul Sorinel-Marian Vrăjitoru (de la tribună):

Vrăjitoru Sorin, PSD, pentru.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnul Dumitru Lupescu.

Domnul Dumitru Lupescu (prin telefon):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Vot pentru.

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Doamna Pricop.

Doamna Karmencita Pricop (de la tribună):

Karmencita Pricop, Grupul PSD, pentru.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Domnul Emanuel Ungureanu.

Domnul Pavel Popescu (de la tribună):

Pavel Popescu, Grupul PNL, pentru.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (prin telefon):

Vot pentru.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Domnul Bende Sándor (de la tribună):

Bende Sándor, UDMR, pentru.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Gata, suntem 164 cel puțin?

Tudor.

Domnul Tudor Rareș Pop (de la tribună):

Tudor Pop, USR, pentru.

Domnul Ilie Toma (de la tribună):

Ilie Toma, PSD, pentru.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Proiectul a fost adoptat.

O să facem... urmează depunerea jurământului de credință...

...să spun câte voturi sunt, că am luat-o pe repede-înainte.

167 de voturi pentru.

Urmează depunerea jurământului de credință față de țară și popor.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, după validarea mandatelor, deputații depun în ședința Camerei jurământul de credință față de țară și popor.

Reamintesc procedura depunerii jurământului.

La strigarea numelui, deputatul va rosti solemn de la tribună, cu mâna pe Constituție și Biblie, jurământul scris, pe care îl va semna și încredința spre păstrare președintelui Camerei.

Jurământul se poate depune și fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula "Jur pe onoare și conștiință", care prefațează jurământul.

Îl invit la tribună pe domnul deputat Dan Mihai Sfărăilă.

Vă rog.